Social Science Research Network
QuickSearch SSRN eLibrary

Search Within Results
Feedback to SSRN

SSRN eLibrary Statistics:

Papers & Authors:
Abstracts: 561,058
Full Text Papers: 463,587
Authors: 260,471
Papers Received in
  Last 12 months:
64,002

Paper Downloads:
To date: 77,927,020
Last 12 months: 9,683,756
Last 30 days: 661,519

CiteReader:  What's this?
Papers with
  Resolved
  References:
262,270
Total References: 9,034,735
Papers with Cites: 242,003
Total Citation
  Links:
5,983,061
Papers with
  Resolved
  Footnotes:
92,654
Total Footnotes: 9,166,729


SSRN eLibrary Search Results
Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series
1,368 Total downloads | Link to this page | Subscribe to this eJournal (requires login)
Showing Papers 1 - 50 of 122
Sort By
1 2 3 | Next >


Incl. Electronic Paper Fazele Infracţiunii Intenţionate. Aspecte Teoretice Şi Practice (The Stages of Intentional Crimes Theoretical and Practical Aspects)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Elena-Giorgiana Simionescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper Reflecţii Privind Dreptatea, Justiţia Şi Justiţia Administrativă (Reflections on Righteousness, Justice and Administrative Justice)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Octavia Maria Cilibiu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Unele Consideraţii Privind Încuviinţarea Căsătoriei Minorului De Către Părinţi (Considerations Regarding the Parents’ Consent for the Marriage of Their Minor Child)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Alin-Gheorghe Gavrilescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
9 downloads

Incl. Electronic Paper Evoluţia Cadrului Juridic Internaţional Şi European Privind Spaţiul Aerian (The Evolution of the International and European Juridical Framework Regarding the Air Space)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Laura Magdalena Trocan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
8 downloads

Incl. Electronic Paper Incetarea Contractului Indiviual De Munca Din Initiativa Angajatorului (Concedierea) (Working Individual Termination Employer's Initiative (Dismissal))
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Pantelimon Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper Unele Consideraţii Privind Noţiunea De Pază a Animalului Şi a Lucrului (Some Considerations Regarding the Guarding Notion of the Animal and of the Object)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
2 downloads

Incl. Electronic Paper Pedeapsa Detenţiunii Pe Viaţă (Life Imprisonment Penalty)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Frintu Mihaela Viorica
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: February 02, 2014
Working Paper Series
17 downloads

Incl. Electronic Paper Consideraţii Privind Unele Criterii De Identificare a Normelor Imperative În Dreptul Internațional (Considerations Regarding Some Identification Criteria of Peremptory Norms in International Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Stefan Motataianu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Recursul Administrativ-Fiscal În Dreptul Comparat (The Fiscal-Administrative Appeal Comparative Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Octavia Maria Cilibiu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
2 downloads

Incl. Electronic Paper Infracţiunea Consumată - Formă a Infracţiunii Intenţionate (Consumed Offense - Form of Crime Intentional)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Elena-Giorgiana Simionescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
5 downloads

Incl. Electronic Paper Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Rodica Peptan and Diana-Maria Dijmarescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu and Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
13 downloads

Incl. Electronic Paper Divorţul Prin Acordul Soţilor Pe Cale Administrativă (Divorce by Mutual Consent by Administrative Path)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Frintu Mihaela Viorica and Dobritoiu Elena Roxana
Constantin Brancusi University of Targu Jiu and Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
5 downloads

Incl. Electronic Paper Vocaţia Succesorală Legală a Soţului Supravieţuitor Şi Compunerea Masei Succesorale a Soţului Defunct În Reglementarea Noului Cod Civil (The General Legal Inheritance Vocation of the Surviving Spouse and Composition of the Deceased Husband's Succession in the the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Rodica Peptan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper Viciile De Consimţământ – Cauze De Nulitate Ale Tratatelor Internaţionale (Consent Vices - Nullity Causes of the International Treaties)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Laura Magdalena Trocan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
12 downloads

Incl. Electronic Paper Divorţul Prin Acordul Soţilor Pe Cale Judiciară La Cererea Ambilor Soţi (The Divorce by the Agreement of the Spouses on Judicial Proceeding at the Request of Both Spouses)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Alin-Gheorghe Gavrilescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper Transpunerea Deciziei-Cadru Privind Mandatul European De Arestare În Legislaţia Română (The Transposition of the Frame-Decision Regarding the European Warrant of Arrest in the Romanian Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3 2013
Ina Raluca Tomescu and Pînişoară Iulian
University of Tg-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 15, 2014
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper Menţinerea echilibrului unitate – diversitate şi incidenţa unor factori de risc în evoluţia actuală a dreptului internaţional public (Maintaining the Balance Unity – Diversity in the Occurrence of Risk Factors in the Current Development of Public International Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Stefan Motataianu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 08, 2014
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper RECIDIVA INTERNAŢIONALĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL (International Relapse in the Regulation of the New Criminal Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Elena-Giorgiana Simionescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 08, 2014
Working Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper Unele aspecte privind punerea în aplicare a codului civil asumat (Aspects Regarding the Application of the Assumed Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper Anularea şi nulitatea actelor administrative (Annulment and Nullity of Administrative Documents)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Pantelimon Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
5 downloads

Incl. Electronic Paper Normele conflictuale în materia bunurilor în reglementarea noului cod civil (Conflictual Norms in Matter of Goods in the Regulation of the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Laura Magdalena Trocan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
8 downloads

Incl. Electronic Paper Înscrisurile -- mijloc de probă în procedura fiscală (Documents -- Evidence in Fiscal Procedure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Octavia Maria Cilibiu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper Protecţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în lumina Tratatului de la Lisabona (Protection of the Basic Rights in the European Union in the Light of the Lisbon Treaty)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Ana Daniela Bobaru
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
11 downloads

Incl. Electronic Paper Aspecte de drept procesual privind aplicarea Legii nr. 221/2009 prin prisma noilor modificări privind mica reformă în justiţie (Aspects of Proceedings Law Regarding the Enforcement of the Law No. 221/2009 in the Light of the New Amendments Regarding the Small Reform of Justice)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Pantelimon Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
2 downloads

Incl. Electronic Paper Sistemul sancţionator al recidivei persoanei fizice în reglementarea noului cod penal (Sanctioning System of the Natural Person’s Second Offence in the Regulations of the New Criminal Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Elena-Giorgiana Simionescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper Specificitatea răspunderii penale în domeniul mediului (Environmental Criminal Liability Specificity)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Claudiu Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper Capacitatea de a încheia acte juridice civile în reglementarea actualului cod civil (The Capacity to Contract Civil Juridical Documents in the Regulation of the Current Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Fuziunea și divizarea societăţilor comerciale - forme de reorganizare în contextul noilor reglementări (Merging and Splitting Company - Forms of Reorganization in the Context of the New Regulations)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Constantin Enea
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
24 downloads

Incl. Electronic Paper Consideratii Privind Limitele Legale Ale Dreptului De Proprietate Privată Reglementate De Noul Cod Civil (Considerations Regarding the Legal Limits of the Private Property Right Regulated by the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Ana-Maria Diaconu
Independent
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
19 downloads

Incl. Electronic Paper Repere pentru o sociologie a drepturilor omului (Reference Points for a Sociology of Human Rights)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Adrian Vasile Cornescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
2 downloads

Incl. Electronic Paper Modalităţi juridice de protejare a faunei ca şi factor de mediu (Juridical Ways of Protecting the Fauna as an Environmental Factor)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Claudiu Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre angajat şi angajator (Amicable Settlement of Conflicts between Employer and Employee)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Ana Daniela Bobaru
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper Bunele oficii – mijloc paşnic de soluţionare a diferendelor internaţionale (Good Offices – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Laura Magdalena Trocan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper EXPERTIZA – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCEDURA FISCALĂ (Expertise – An Evidence Means in Fiscal Procedure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Octavia Maria Cilibiu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC – IERARHIE SAU ECHIVALENŢĂ ? (Public International Law Sources – Hierarchy or Equivalence?)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Stefan Motataianu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Valorificarea nulitătii actului juridic civil modalităţi de validare sau valorificare a actului juridic civil nul (Capitalizing the Nullity of Civil Juridical Document Ways of Validating or Capitalizing the Null Civil Juridical Document)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Rodica Peptan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Natura juridică a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere (Legal Nature of Interests, Late-Payment Penalties or Additions)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Octavia Maria Cilibiu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
1 downloads

Incl. Electronic Paper Represiunea crimelor grave împotriva păcii şi umanităţii (Repression of Serious Crimes Against Peace and Humanity)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Stefan Motataianu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
1 downloads

Incl. Electronic Paper Unele consideraţii privind obiectul actului juridic civil (Some Considerations Regarding the Subject of the Civil Juridical Document)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Accepted Paper Series
2 downloads

Incl. Electronic Paper Nulitatea contractului individual de muncă (Nullity of the Individual Labour Contract)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Pantelimon Manta
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Working Paper Series
11 downloads

Incl. Electronic Paper Natura juridicå a clauzelor considerate nescrise (The Legal Nature of Clauses Considered Unwritten)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Titu Ionascu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Working Paper Series
16 downloads

Incl. Electronic Paper Recidiva persoanei juridice în reglementarea noului cod penal (Relapse of the Legal Person in the Settlement of the New Criminal Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Elena-Giorgiana Simionescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Working Paper Series
9 downloads

Incl. Electronic Paper Preocupările Organizaţiei Naţiunilor Unite, Conferinţei De La Haga Asupra Dreptului Internaţional Privat Şi Uniunii Europene Privind Reglementarea Comerţului Electronic (The Concerns of the United Nations Organization, Hague Conferences on International Private Law and European Union’s Conferences on the Regulation of Electronic Trade)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Laura Magdalena Trocan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Accepted Paper Series
3 downloads

Incl. Electronic Paper Aspecte actuale privind circulaţia juridică a terenurilor (Current Aspects Regarding Property Judicial Transfer)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Ana-Maria Diaconu
Independent
Date Posted: January 01, 2014
Working Paper Series
9 downloads

Incl. Electronic Paper Drepturile omului - expresie a nevoilor individuale şi sociale (Human Rights – Expression of Individual and Social Needs)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Adrian Vasile Cornescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 31, 2013
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper Noul Cod civil şi nulitatea relativă (The New Civil Code and Absolute Nullity)
Annals of the Constantin Brancusi Universiy - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Titu Ionascu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 30, 2013
Working Paper Series
11 downloads

Incl. Electronic Paper Gestionarea Patrimoniului Minorului De Către Tutore (Minor’s Assets Management by the Guardian)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Rodica Peptan
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 30, 2013
Working Paper Series
4 downloads

Incl. Electronic Paper Accesului liber la justiţie (Free Access to Justice)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Alin-Gheorghe Gavrilescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 30, 2013
Working Paper Series
5 downloads

Incl. Electronic Paper Divorţul prin acordul soţilor în reglementarea noului Cod civil (Collaborative Divorce in the Regulation of the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Alin-Gheorghe Gavrilescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 30, 2013
Working Paper Series
6 downloads

Incl. Electronic Paper Locuinţa familiei în reglementarea noului Cod civil (Family’s Dwelling in the Regulation of the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Alin-Gheorghe Gavrilescu
Constantin Brancusi University of Targu Jiu
Date Posted: December 30, 2013
Working Paper Series
2 downloads


 

1 2 3 | Next >


 

© 2014 Social Science Electronic Publishing, Inc. All Rights Reserved.  FAQ   Terms of Use   Privacy Policy   Copyright   Contact Us
This page was processed by apollo7 in 0.375 seconds