Feedback to SSRN

 
  • Selected
  • Entire List
 

Klimczuk, Andrzej


 SSRN Author Rank: 48,595 by Downloads
 PhD Candidate
 

Warsaw School of Economics (SGH), Students


 Warsaw
 Poland
 email address

  SSRN's personal information usage policy
Authors: If anything on this page requires updating or correction, please go to your SSRN User HeadQuarters and make the change.
The RSS feed for this author will notify you of all new papers and revisions as soon as they are added to the SSRN eLibrary.
Popular RSS readers
. Klimczuk, Andrzej's Scholarly Papers Click on the title of any column to sort the table by that column.
Aggregate Statistics
Total
Downloads
489
Total
Citations
0
Authors Date Downloads
 (Rank)
Citations
ACTIONS:    Email Selected Abstracts    Export Selected Bibliographic Info    VIEW: Selected      Original List     All Versions       All Abstracts       Legend
1.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
24 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
32
(318,752)
 

2.   Incl. Electronic Paper
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
10 Jan 13
Last Revised:
20 Jan 13
31
(322,130)
 

3.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
28
(333,088)
 

4.  
Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ, WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA, pp. 92-107, D. Kałuża & P. Szukalski, eds., Tódź, 2010
Number of Pages in PDF File: 16
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
14 Feb 14
23
(353,621)
 

5.  
Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, 'Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland', 11th Annual ESPAnet Conference 'Social Policy and Economic Development', Poznań University of Economics, Sept. 5-7, 2013, Forthcoming
Number of Pages in PDF File: 19
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Aug 13
21
(362,494)
 

6.  
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
TRANSFER WIEDZY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, pp. 57-75, M. Grzybowski, ed., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, 2011
Number of Pages in PDF File: 19
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
02 Apr 12
Last Revised:
08 Aug 15
17
(380,794)
 

7.  
Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol. 1, Issue 2, pp. 8-14, October 2013
Number of Pages in PDF File: 7
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
14 Nov 13
16
(385,386)
 

8.  
Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, b
Number of Pages in PDF File: 30
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
17 Oct 13
16
(385,386)
 

9.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
23 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
16
(385,386)
 

10.  
KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Kapitał Społeczny Ludzi Starych na Przykładzie Mieszkańców Miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012
Number of Pages in PDF File: 270
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
02 Jul 12
15
(390,012)
 

11.  
Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), "Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XXII, 2013, p. 185-200.
Number of Pages in PDF File: 16
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
03 Feb 14
Last Revised:
07 Feb 14
14
(394,725)
 

12.  
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Problemy Profesjologii" 2/2013, p. 69-82.
Number of Pages in PDF File: 14
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
26 Dec 13
Last Revised:
26 Apr 14
14
(394,725)
 

13.  
Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, p. 461, 2013
Number of Pages in PDF File: 12
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
26 Jul 13
Last Revised:
04 Feb 15
14
(394,725)
 

14.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
02 Dec 13
13
(399,499)
 

15.  
Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77
Number of Pages in PDF File: 96
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
24 Oct 13
13
(399,499)
 

16.  
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons: Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013
Number of Pages in PDF File: 164
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Siedlecki, Marcin
Independent
Sydow, Michał
Independent
Sadowska, Paulina
Independent
Posted:
21 Jul 13
Last Revised:
21 Oct 13
13
(399,499)
 

17.  
Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Coactivity: Philosophy, Communication, Vol. 22, No. 2, pp. 145-152, 2014
Number of Pages in PDF File: 8
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
16 Oct 14
11
(408,948)
 

18.   Incl. Electronic Paper
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
17 Jun 13
Last Revised:
06 Jul 13
11
(408,948)
 

19.  
Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fund
Number of Pages in PDF File: 98
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
10 May 15
10
(413,526)
 

20.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
24 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
10
(413,526)
 

21.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
17 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
10
(413,526)
 

22.  
Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013
Number of Pages in PDF File: 199
Poleszczuk, Jan
University of Białystok
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
University of Białystok
Porankiewicz-Żukows, Aleksandra
University of Białystok
Kiszkiel, Łukasz
University of Białystok
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Mejsak, Rafał Julian
University of Białystok
Posted:
02 Dec 13
Last Revised:
04 Dec 13
9
(418,131)
 

23.  
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2013, p. 259, Š. Majtán, ed., Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2013
Number of Pages in PDF File: 6
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
29 May 13
Last Revised:
21 Oct 13
7
(427,055)
 

24.  
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok, 2013
Number of Pages in PDF File: 50
Poleszczuk, Jan
University of Białystok
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
University of Białystok
Kiszkiel, Łukasz
University of Białystok
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Mejsak, Rafał Julian
University of Białystok
Posted:
29 Oct 13
6
(431,361)
 

25.  
The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, p. 130-132.
Number of Pages in PDF File: 6
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
16 Oct 13
6
(431,361)
 

26.  
Creative Ageing Policy in Regional Development | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
REGIONAL MANAGEMENT. THEORY, PRACTICE AND DEVELOPMENT, pp. 100-104, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2012
Number of Pages in PDF File: 6
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Sep 12
Last Revised:
15 Oct 13
6
(431,361)
 

27.  
WIEKIZM JAKO PRZESZKODA W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA MĄDROŚCI (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
WSPÓLNOTA I RÓŻNICA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA, ANALIZY I ROZPRAWY, WYD. ADAM MARSZAŁEK, pp. 344-360, A. Kobylarek, ed., Toruń, 2009
Number of Pages in PDF File: 15
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Sep 12
Last Revised:
05 Feb 15
6
(431,361)
 

28.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Plawgo, Bogusław
Independent
Posted:
16 May 15
5
(435,834)
 

29.  
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Company) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015
Number of Pages in PDF File: 236
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Skarzyński, Michał
Independent
Posted:
03 May 15
5
(435,834)
 

30.  
Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competences in a Changing Environment) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174.
Number of Pages in PDF File: 20
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
18 Oct 14
Last Revised:
04 Feb 15
5
(435,834)
 

31.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
02 Apr 14
5
(435,834)
 

32.  
Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego, [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, pp. 184-215.
Number of Pages in PDF File: 29
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
07 Feb 14
Last Revised:
04 Feb 15
5
(435,834)
 

33.  
Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
CONTEXTUAL MIX. THROUGH GRAPHIC STORIES TO ANALYSES OF CONTEMPORARY CULTURE, pp. 385-396, G. Gajewska & R. Wójcik, eds., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011
Number of Pages in PDF File: 12
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
07 Feb 14
5
(435,834)
 

34.  
Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
THEORY OF MANAGEMENT 4: THE SELECTED PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT SUPPORT OF MANAGEMENT KNOWLEDGE BASE, pp. 261-265, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2011
Number of Pages in PDF File: 6
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
15 Oct 13
5
(435,834)
 

35.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
26 Apr 15
4
(440,462)
 

36.  
Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
J. Osiński, J.Z. Popławska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307.
Number of Pages in PDF File: 11
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
07 Nov 14
Last Revised:
17 Nov 14
4
(440,462)
 

37.  
Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wyd. Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98.
Number of Pages in PDF File: 13
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
19 Feb 14
Last Revised:
20 Aug 14
4
(440,462)
 

38.  
Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, p. 24-46.
Number of Pages in PDF File: 27
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
04 Feb 14
Last Revised:
04 Feb 15
4
(440,462)
 

39.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Apr 15
4
 

40.  
Aging in the Social Space | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015, 144p.
Number of Pages in PDF File: 146
Tomczyk, Łukasz
Independent
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
20 Aug 15
3
(445,308)
 

41.  
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)", Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.
Number of Pages in PDF File: 187
Poleszczuk, Jan
University of Białystok
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
University of Białystok
Kiszkiel, Łukasz
University of Białystok
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Mejsak, Rafał Julian
University of Białystok
Winiecka, Katarzyna
University of Białystok
Posted:
04 Jun 13
Last Revised:
29 Oct 13
3
(445,308)
 

42.  
Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE - NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 243-268, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, eds., Białystok, 2012
Number of Pages in PDF File: 26
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
11 Nov 12
Last Revised:
04 Feb 15
3
(445,308)
 

43.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
04 Feb 15
3
(445,308)
 

44.  
Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.
Number of Pages in PDF File: 29
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
08 Jul 15
2
(451,938)
 

45.  
Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc - Kraków 2015, pp. 21-50.
Number of Pages in PDF File: 30
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
07 Jul 15
2
(451,938)
 

46.  
Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
E-Journal of International and Comparative Labour Studies, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134
Number of Pages in PDF File: 33
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
07 Jul 15
2
(451,938)
 

47.  
Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
Number of Pages in PDF File: 121
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
10 May 15
2
(451,938)
 

48.  
Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Number of Pages in PDF File: 140
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
28 Apr 15
2
(451,938)
 

49.  
Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty (Advisory and Educational Aspects of the Retraining and Employment Support for Laid-off Workers) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.
Number of Pages in PDF File: 324
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Skarzyński, Michał
Independent
Juchnicka, Marta
Independent
Posted:
28 Apr 15
2
(451,938)
 

50.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
University of Białystok
Posted:
05 Feb 15
2
(451,938)
 

51.  
Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118.
Number of Pages in PDF File: 8
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
08 Jul 14
2
(451,938)
 

52.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Apr 13
Last Revised:
04 Feb 15
2
(451,938)
 

53.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
21 Nov 12
Last Revised:
04 Feb 15
2
(451,938)
 

54.  
Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
WĘZŁY GORDYJSKIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE. SERIA: EKONOMIA, Vol. 3, pp. 289-311, M. Stefański, ed., Innovatio Press, 2011
Number of Pages in PDF File: 23
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
18 Jan 12
Last Revised:
21 Oct 13
2
(451,938)
 

55.  
Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY, WYDAWNICTWO IFIS PAN AND WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 383-395, P. Gliński, I. Sadowski & A. Zawistowska, eds., Warszawa, 2010
Number of Pages in PDF File: 13
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
04 Feb 15
2
(451,938)
 

56.  
Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne (Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, Forthcoming
Number of Pages in PDF File: 211
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Lüscher, Kurt
University of Konstanz
Hoff, Andreas
Zittau-Görlitz University of Applied Sciences
Lamura, Giovanni
INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing
Renzi, Marta
INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing
Sanchez, Mariano
University of Granada
viry, gil
University of Edinburgh
Widmer, Eric D.
University of Geneva
de Salles Oliveira, Paulo
University of Sao Paulo (USP)
Posted:
04 Nov 15
1
(461,367)
 

57.  
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Employee) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.
Number of Pages in PDF File: 288
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Skarzyński, Michał
Independent
Posted:
28 Apr 15
1
(461,367)
 

58.  
Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.
Number of Pages in PDF File: 193
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
28 Apr 15
1
(461,367)
 

59.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Apr 15
1
(461,367)
 

60.  
Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego (Formal and Legal Aspects of the Modernization of Vocational Education) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014.
Number of Pages in PDF File: 184
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Juchnicka, Marta
Independent
Skarzyński, Michał
Independent
Posted:
28 Apr 15
1
(461,367)
 

61.  
Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników (Barriers and Potentials for the Development of Outplacement for Firms and Workers) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013.
Number of Pages in PDF File: 227
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
28 Apr 15
1
(461,367)
 

62.  
Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Number of Pages in PDF File: 18
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
26 Dec 13
Last Revised:
04 Feb 15
1
(461,367)
 

63.  
Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i staroś
Number of Pages in PDF File: 19
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
17 Oct 13
Last Revised:
04 Feb 15
1
(461,367)
 

64.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
04 Feb 15
1
(461,367)
 

65.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
24 Nov 11
Last Revised:
04 Feb 15
1
(461,367)
 

66.  
Technological Unemployment | Show Abstract |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
04 Nov 15
 

67.  
Technology Transfer | Show Abstract |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
04 Nov 15
 

68.  
New Technology: Risks and Gains | Show Abstract |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
04 Nov 15
 

69.  
Social and Solidarity Economy | Show Abstract |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Klimczuk-Kochańska, Magdalena
University of Warsaw - Faculty of Management
Posted:
04 Nov 15
 

70.  
Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations | Show Abstract |
A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
08 Sep 15
 

71.  
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change) | Show Abstract |
A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

72.  
Public Policy: Ethics | Show Abstract |
A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

73.  
Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies | Show Abstract |
A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

74.  
Cultural Capital | Show Abstract |
A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

75.  
Single Parents | Show Abstract |
A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins, J.G. Golson (eds.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

76.  
Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace | Show Abstract |
A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

77.  
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market | Show Abstract |
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106
Klimczuk-Kochańska, M.
Independent
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
15 Jul 15
 

78.  
Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment) | Show Abstract | Download This Paper | Open PDF in Browser |
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2014, 220p.
Number of Pages in PDF File: 235
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
28 Apr 15
0
(471,978)
 

79.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
21 Oct 13
 

80.  
Klimczuk, Andrzej
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Posted:
25 Nov 11
Last Revised:
24 Apr 15
0
(471,978)
 


Records 1 - 80 of 80 matches
[ 1 ]

© 2015 Social Science Electronic Publishing, Inc. All Rights Reserved.  FAQ   Terms of Use   Privacy Policy   Copyright   Contact Us
This page was processed by apollo5 in 1.593 seconds