SSRN eLibrary Search Results
JEL Code: A30

3,365 Total downloads
Search Within

Viewing: 1 - 50 of 112 papers

1.

The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of 'Light' Paternalism

Number of pages: 50 Posted: 12 Feb 2007
Working Paper Series
Carnegie Mellon University - Department of Social and Decision Sciences and Yale School of Management
Downloads 837
2.

Monetary Base

FRB of St. Louis Working Paper No. 2006-049A
Number of pages: 11 Posted: 29 Aug 2006
Working Paper Series
Federal Reserve Bank of St. Louis - Research Division
Downloads 416
3.

Interest Rate Swaptions - A Review & Derivation of Swaption Pricing Formulae

Journal of Economics and Financial Analysis, Vol:2, No:2 (2018) 87-103
Number of pages: 15 Posted: 05 Jan 2018 Last Revised: 16 Feb 2018
Accepted Paper Series
Independent
Downloads 69
4.

Inovare În Domeniul Contabilității – Raportarea Integrată (Innovation in Accounting - Integrated Reporting)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7,
Number of pages: 9 Posted: 10 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 64
5.

The 'Dark Side' of the Personality in Organizational Context

Impactul transformarilor socio-economice si tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1
Number of pages: 54 Posted: 17 Jun 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 61
7.

Data Collection Procedures Equivalence in International Business Research

William Davidson Institute Working Paper No. 977
Number of pages: 15 Posted: 10 Mar 2010
Working Paper Series
University of Birmingham - Birmingham Business School, affiliation not provided to SSRN and King's College, London
Downloads 57
8.

Establishing Data Collection Procedures Equivalence in International Business Research

William Davidson Institute Working Paper No. 1013
Number of pages: 29 Posted: 19 Mar 2011
Working Paper Series
University of Birmingham - Birmingham Business School and affiliation not provided to SSRN
Downloads 47
9.

A Review of the Generalized Black-Scholes Formula & It’s Application to Different Underlying Assets

Number of pages: 12 Posted: 23 Aug 2017 Last Revised: 15 Feb 2018
Working Paper Series
Independent
Downloads 46
11.

REZILIENȚA POPULAȚIEI: O PERSPECTIVĂ SOCIALĂ ASUPRA STRATEGIILOR DE SECURITATE (Population's Resilience: A Social Perspective on Security Strategies)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 10 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 43
12.

Detectarea timpurie a crizelor hibride de securitate (Early Detection of Hybrid-Type Security Crisis)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 10 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 42
13.

Strategia De Comunicare a Ministerului Apararii Naţionale. Investiție Esenţiala Pentru O Armata A Romaniei Competitiva in Cadrul NATO Şi Ue (Communication Strategy of the Ministry of National Defence. Essential Investment for a Competitive Romania Army Inside NATO and EU)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4,
Number of pages: 9 Posted: 18 Sep 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Romania
Downloads 41
14.

Politici Ale NATO, OSCE, Ue De Implementare A Rezoluţiilor Onu Privind Femeile, Pacea Şi Securitatea (NATO, OSCE and EU Policies for Implementing Resolutions Related to Women, Peace and Security)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4,
Number of pages: 9 Posted: 18 Sep 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Romania
Downloads 39
15.

Cash-Settled Swaptions - A Review of Cash-Settled Swaption Pricing

Number of pages: 15 Posted: 14 Feb 2018
Working Paper Series
Independent
Downloads 36
16.

ABORDARE SISTEMICĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE ÎN ROMÂNIA (Systemic Approach on the Implementation of European Grants in Romania)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 12 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 32
17.

Viaţa Privată a Salariatului În Era Digitală (The Employee’s Right to Privacy in the Digital Era)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 ,
Number of pages: 10 Posted: 29 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute, Students
Downloads 32
18.

Federația Rusă de la putere regională la statutul de mare putere? O perspectivă realistă (Russian Federation from a Regional Power to a Great Power Status? A Realistic Perspective)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 6 Posted: 08 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Institute for World Economy, Students
Downloads 31
19.

Tehnologii Neconvenţionale De Prelucrare a Pieselor Metalice. Prelucrarea Plastică Cu Explozivi Brizanţi (Unconventional Metalworking Technologies. Explosive Forming of Metal)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 10 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy, Students
Downloads 31
20.

A Review of the Vasicek & Hull-White Models & the Likelihood of Negative Rates

Number of pages: 13 Posted: 14 Feb 2018 Last Revised: 26 Feb 2018
Working Paper Series
Independent
Downloads 30
21.

An Assessment of the Knowledge Products Produced by the Central Bank of Barbados Over the Past Forty Years

Central Bank of Barbados 15/9
Number of pages: 22 Posted: 23 Apr 2016 Last Revised: 29 Aug 2016
Working Paper Series
University of the West Indies, Cave Hill, Central Bank of Barbados, Central Bank of Barbados, Central Bank of Barbados, University of the West Indies and Antilles Economics
Downloads 30
22.

Bibliometric Analysis of the Revista De Economía Institucional on its First Ten Years (Spanish)

Revista de Economía Institucional, Vol. 11, No. 20, 2009,
Number of pages: 45 Posted: 24 Sep 2009
Accepted Paper Series
Universidad Externado de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad Externado de Colombia and affiliation not provided to SSRN
Downloads 30
23.

Etno-Linguistic Conflicts in the Post-Soviet and Eastern Europe Space

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 54 Posted: 17 Jun 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 30
24.

Reţele De Antene Inteligente Pentru Tehnologiile Societăţii Informaţionale (Smart Array Antennas for Information Society Technologies)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 8 Posted: 13 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy
Downloads 27
25.

Asigurarea Stabilităţii Structurale Pentru Construcţii Expuse Riscului Producerii Unui Atac Terorist Cu Bombă (Structural Stability of Buildings Exposed to the Risk of Terrorist Bomb Attacks)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 12 Posted: 22 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy
Downloads 26
26.

Crima De Agresiune - Intre Tribunalul Militar International De La Nuremberg Si Curtea Penala Internationala (The Crime of Aggression - Between the International Military Tribunal at Nuremberg and the International Criminal Court)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 ,
Number of pages: 10 Posted: 29 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute, Students
Downloads 26
27.

Transmiterea Drepturior De Proprietate Intelectuală (Transfer of Intellectual Property Rights)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 ,
Number of pages: 13 Posted: 25 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 26
28.

Campanii de mediu vs. sceptici/grupuri lobby. România pe harta schimbărilor climatice (Environmental Campaigns versus Skeptical/Lobbysts. Romania on Climate Changes Map)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 14 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 25
29.

Cercetări Privind Mentenanţa Predictivă, Pentru Reducerea Costurilor De Utilizare a Pompelor Centrifugale (Research on Predictive Maintenance to Reduce the Costs of Using Centrifugal Pumps)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4,
Number of pages: 11 Posted: 15 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 25
30.

Hub-urile analitice în intelligence - platforme colaborative pentru promovarea interesului național (Analytical Hubs in Intelligence - Collaborative Platforms for Promoting the National Interest)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 8 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 24
31.

Roboţi Eod. Istoric, Utilizare Şi Perspective (EOD Robots. History, Using and Perspective)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 9 Posted: 13 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy
Downloads 24
32.

SECURITATEA NAŢIONALĂ – O PERSPECTIVĂ ACADEMICĂ (The National Security – An Academic Perspective)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 12 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 24
33.

Transplantul Juridic (Aculturaţia Juridică) În Contextul Globalizării (The Juridical Transplant (Legal Acculturation) in Context of Globalization)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5,
Number of pages: 8 Posted: 18 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 24
34.

A Reference Work on the Science and Art of Writing a Scientific Paper

Economics and Sociology, Vol. 9, No 4, pp. 360-364. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/23, 2016
Number of pages: 5 Posted: 30 Jan 2017
Accepted Paper Series
Bucharest University of Economic Studies
Downloads 23
35.

Implementarea Algoritmului Rsa Folosind Structuri (Hardware Reconfigurabile RSA Algorithm Implementation Using FPGA)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 11 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy, Students
Downloads 23
36.

Spațiu Și Vot: Influența Orașului Asupra Comportamentului Electoral Din Localitățile Periurbane La Alegerile Prezidențiale Din 2014 (România Space and Voting Patterns: Urban Influences on Periurban Voting Behaviour in the Romanian 2014 Presidential Elections)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6,
Number of pages: 11 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 23
37.

Predisposition Evaluation in Locus of Control Placement in Patients with Oncologic Diagnosis

Impactul transformarilor socio-economice si tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol.1
Number of pages: 54 Posted: 17 Jun 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy and University of Bucharest
Downloads 21
38.

Aplicarea Legii Penale În Timp. Referinţe De Drept Comparat (The Application of Criminal Law in Time. References Comparative Law)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5 ,
Number of pages: 9 Posted: 25 Sep 2015
Accepted Paper Series
Spiru Haret University
Downloads 20
39.

Freedom and Reforms versus National Security

Impactul Transformarilor Socio-Economice si Tehnologice la Nivel National, European si Mondial; Nr.1/2015, Vol. 1
Number of pages: 54 Posted: 17 Jun 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 20
40.

Reorganizarea Administrației Fiscale Prin Regionalizare Și Simplificarea Reglementărilor Legislative Și a Procedurilor Fiscale (Tax Administration Reorganization Through Regionalization and the Simplification of Legislative Procedures and the Tax Procedures)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6,
Number of pages: 8 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
Acad. Andrei Rădulescu
Downloads 20
41.

Strategii De Securitate Cibernetică Ale Unor Actori Geopolitici (Cybersecurity Strategies of Some Geopolitical Actors)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4,
Number of pages: 9 Posted: 22 Sep 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Students
Downloads 20
43.

Caracterizarea Semnalelor Tranzitorii Folosind Analiza Multi-Întârziere Din Spaţiul Stărilor (Transient Signal Characrecterization Using Multi-Lag Phase Space Analysis)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 9 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy, National Institute Polytechnique Grenoble, National Institute Polytechnique Grenoble, Independent and Military Technical Academy
Downloads 19
44.

COMUNICAREA INFORMAȚIEI CONTABILE ŞI DETERMINAREA RISCURILOR ÎN ECONOMIE (The Communication of Accounting Information and Risk Establishment in the Economy)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 5 Posted: 08 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Institute for World Economy, Students
Downloads 19
45.

PATRIMONIUL NAȚIONAL CULTURAL DIN PERSPECTIVA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. CONSERVATORISM VERSUS MODERNITATE (National Cultural Heritage from the Intellectual Property Perspective. Conservatism Versus Modernity)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1,
Number of pages: 8 Posted: 08 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Institute for World Economy, Students
Downloads 19
46.

Strategia Rusiei De Reintegrare a Europei Centrale Și De Est Într-Un ”Commonwealth Postsovietic” (Russia’s Strategy to Reintegrate the Eastern and Central-European Area in a 'Post-Soviet Commonwealth)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6,
Number of pages: 8 Posted: 11 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 19
47.

The Place of the Charismata in the Orthodox Church Life and Teaching

Impactul transformarilor socio-economice si tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol.1
Number of pages: 54 Posted: 17 Jun 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Institute for World Economy, Students
Downloads 19
48.
Downloads 18
49.

Colapsul Progresiv În Ingineria Structurală (Progressive Collapse in Civil Engineering)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8,
Number of pages: 12 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy, Students
Downloads 18