Search Results
Hebrew Political Science Research eJournal (Topic) | HRN-מאמרים במדעי המדינה שעלו לאחרונה ב

5,760 Total downloads

Viewing: 1 - 50 of 57 papers

1.

תלונות שווא בגין עברות מין ואלימות במשפחה
False Allegation of Sexual Abuse and Domestic Violence

יואב מזא"ה, תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות במשפחה פורום קהלת, 2016,
Number of pages: 140 Posted: 31 Mar 2016 Last Revised: 10 Jul 2017
Accepted Paper Series
Ono Academic College Faculty of Law
Downloads 1,797
2.

מדיניות חברתית באצטלה כלכלית: מטרותיה של מערכת המס בישראל
(Contemplating the Meaning & Attainment of the Three Goals of Taxation)

Arie Lapidot, David Gliksberg Ed. - The Harry and Michael Secher Institute for Legislative Research and Comparative Law, Hebrew University, 2015
Number of pages: 47 Posted: 17 Oct 2013 Last Revised: 24 Oct 2017
Accepted Paper Series
Ono Academic College Faculties of Law & Business Administration and Social and Economic Rights Director - Israel Civil Rights Association
Downloads 602
4.

Recognition of the State of Palestine: Still Too Much Too Soon?

‘Recognition of the State of Palestine: Still Too Much Too Soon?’ in Christine Chinkin and Freya Baetens (eds) Sovereignty, Statehood and State Responsibility - Essays in Honour of James Crawford (Cambridge: Cambridge University Press, 2015),
Number of pages: 18 Posted: 18 Dec 2013 Last Revised: 15 Apr 2015
Accepted Paper Series
Academic Center for Science and Law, Hod Hasharon
Downloads 275
5.

לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת
(Robot Warfare and the Problem of Bound Discretion)

עיוני משפט ל"ט 67 2016,
Number of pages: 40 Posted: 10 Oct 2015 Last Revised: 20 Jun 2016
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law and University of Cambridge Faculty of Law
Downloads 170
6.

בכמה קולות מדברת המדינה? על מתן מעמד לרשות חולקת בהליכים משפטיים
(With How Many Voices does the State Speak? On Granting Status to Dissenting Agencies in Legal Proceedings)

עיוני משפט 2016,
Number of pages: 48 Posted: 15 Oct 2015 Last Revised: 10 Nov 2015
Working Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 167
7.

חופש הביטוי, חופש המימון ועקרון אי-ההנצחה Free Speech, Free Finance, and the Anti-Entrenchment Principle

משפטים על אתר יב 29 2018,
Number of pages: 26 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 06 Nov 2018
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 165
8.

תקשורת פוליטית: קמפיינים מקוונים בבחירות לכנסת ה - 19

רפי מן ואזי לב-און (עורכים) דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2013, סדרי יום שימושים ומגמות, 90-79. ,
Number of pages: 11 Posted: 14 Aug 2014
Accepted Paper Series
Bar Ilan University, School of Communication
Downloads 142
9.

חרדים לקהילה
(Adhere to Their Community)

מחקרי משפט
Bar Ilan University Law Review,
Number of pages: 37 Posted: 07 Dec 2015
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 138
11.

Kibbutz Economy Interactions with Blockchains and Cryptocurrency Networks

Number of pages: 19 Posted: 14 Feb 2017
Working Paper Series
DoPT,Government of India and Government of India, Ministry of Railways
Downloads 125
12.

Theory and Practice in Transformational and Charismatic Leadership Research and Leaders’ Tenures

Number of pages: 21 Posted: 16 Aug 2015
Working Paper Series
Western Galilee College
Downloads 125
13.

השוק הפרטי בעבודה הציבורית
The Private Market of Public Work

מחקרי משפט (Studies in Law), 2016,
Number of pages: 40 Posted: 07 Sep 2016
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 123
14.

מעגלים של פרטיות
(Circles of Privacy: LGBT and Privacy)

LGBTQ RIGHTS IN ISRAEL: GENDER IDENTITY, SEXUAL ORIENTATION, AND THE LAW 195-232 (Einav H. Morgenstern, Yaniv Lushinsky, Alon Harel, eds., 2016)
Number of pages: 38 Posted: 13 Apr 2016 Last Revised: 15 Jun 2016
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 120
15.

Juxtaposing Constitution-Making and Constitutional Infringement Mechanisms in Israel and Canada: On the Interplay between Commonlaw Override and Sunset Override

49 Israel Law Review 103 (2016)
Number of pages: 27 Posted: 15 Aug 2015 Last Revised: 31 Jul 2017
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 96
16.

תורת החקיקה וגבולות החקיקה Legisprudence and the Limits of Legislation

(חוקים יא 51 (2018,
Number of pages: 36 Posted: 11 Oct 2017 Last Revised: 05 Feb 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 96
17.

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
Transnational Asymmetric Armed Conflict Under International Humanitarian Law: Key Contemporary Challenges

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב 2017,
Number of pages: 175 Posted: 02 Nov 2017
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law and Independent
Downloads 83
18.

The Arab-Israeli Conflict

in David Malone, Bruno Stagno Ugarte, and Sebastian Von Einsiedel, Eds., the United Nations Security Council: From the Cold War to the 21st Century (Boulder, Co: Lynne Rienner, 2015, Forthcoming).
Number of pages: 31 Posted: 13 Apr 2015
Accepted Paper Series
United Nations
Downloads 79
19.

שעתן היפה של הוראות השעה?: עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה Temporary Legislation’s Finest Hour?: The Rise of Temporary Legislation in Israel and Principles for its Improvement

עתיד להתפרסם בעיוני משפט מא,
Number of pages: 70 Posted: 06 Nov 2017 Last Revised: 17 Jan 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty and Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 79
20.

Secularization, Anti-Minority Sentiment, and Cultural Norms in the German Circumcision Controversy

37 University of Pennsylvania Journal of International Law 503-81 (2015), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-38
Number of pages: 81 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 76
23.

Zionism, International Law, and the Paradoxes of Hersch Zvi Lauterpacht

The Law of Strangers: Critical Perspectives on Jewish Lawyering and International Legal Thought (Cambridge: Cambridge University Press, Forthcoming)
Number of pages: 28 Posted: 20 Jan 2019
Accepted Paper Series
University of Virginia - Corcoran Department of History
Downloads 56
24.

ירושלים - היבטים משפטיים

מכון ירושלים לחקר ישראל, מהדורה שניה 1999,
Number of pages: 51 Posted: 10 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 56
25.

הפיחות ההיסטורי במעמדה של תנועת העבודה: מהגמוניה פוליטית לשותפות בלתי דומיננטית בהנהגה

כיוונים חדשים, גיליון מס' 16, תמוז תשס"ז, יולי 2007, בעמ' 112 (עורך: אלי אייל. הסתדרות הציונית העולמית ומכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות),
Number of pages: 16 Posted: 22 Aug 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 52
26.

Anti-Semitism and Opposition to Israeli Government Policies - The Roles of Prejudice and Information

Number of pages: 22 Posted: 22 Jun 2016
Working Paper Series
University of California, Irvine, Department of Political Science, Students
Downloads 50
28.

דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות צינון
Revolving Doors and the Ineffectiveness of Cooling-Off Periods

Number of pages: 36 Posted: 17 Jan 2019 Last Revised: 13 May 2019
Working Paper Series
Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business
Downloads 47
29.

למה דמוקרטיה - בשבח הכרעת הרוב
Why Democracy – In Praise of Majority Rule

Number of pages: 25 Posted: 11 Apr 2019
Working Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 46
30.

The Democratic Entitlement in an Era of Democratic Recession

Cambridge Journal of International and Comparative Law (2015) Vol 4 Issue 2
Number of pages: 20 Posted: 17 Jun 2016
Accepted Paper Series
Stanford University - The Hoover Institution on War, Revolution and Peace
Downloads 45
31.

בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל (Back to the Future: On the Formation of Civil Marriage and Divorce in Israel)

10 Din Udvarim - Haifa Law Review (forthcoming, 2017)
Number of pages: 35 Posted: 11 Feb 2017 Last Revised: 06 Dec 2017
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 41
33.

?האם שופטים מצייתים לחוק (Do Judges Obey the Law?)

משפטים מז תשע"ח, 327-363 Hebrew University Law Review, volume 47, p. 327-363 (2018) ,
Number of pages: 37 Posted: 25 Jul 2017 Last Revised: 31 May 2018
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Law, University of Haifa and University of Haifa
Downloads 31
34.

Talking to Themselves: Classification of Facebook's Political Usages and Representatives' Roles Among Israeli Members of Knesset

in Alex Frame & Gilles Brachotte (eds.) Forms and Functions of Political Participation in a Digital World (New York: Routledge, 2016), 13-24
Number of pages: 20 Posted: 04 Apr 2016
Accepted Paper Series
Bar Ilan University, School of Communication
Downloads 31
35.

The Road Not Taken: Constitutional Non-Decision Making in 1948-1950 and its Impact on Civil Liberties in the Israeli Political Culture

S. Ilan Troen and Noah Lucas, Israel: The First Decade of Independence (SUNY Press, 1995), 83-104
Number of pages: 23 Posted: 03 Mar 2016
Accepted Paper Series
Woodrow Wilson International Center for Scholars
Downloads 31
36.

On Political Order and the 'Arab Spring'

Number of pages: 13 Posted: 17 Jun 2016
Working Paper Series
Stanford University - The Hoover Institution on War, Revolution and Peace
Downloads 30
37.

Globalization and the Retreat of Citizen Participation in Collective Action – A Challenge for Public Administration

Public Administration Review 76(1):142-152, 2015
Number of pages: 11 Posted: 20 Feb 2016
Accepted Paper Series
University of Haifa - School of Political Sciences, University of Haifa and University of Haifa - Department of Political Science
Downloads 24
38.

המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה
(The Regulation-Education Web: Television Rating Systems in the New Media Environment)

מסגרות מדיה 13, תשעה
Media Frames 13, 2014,
Number of pages: 19 Posted: 01 Dec 2014 Last Revised: 28 Sep 2017
Accepted Paper Series
Peres Academic Center and Peres Academic Center
Downloads 20
39.

One Year of Government 34 of Israel: Leading Parties’ Positions on Key Issues

Number of pages: 17 Posted: 28 May 2016
Working Paper Series
Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology, Ariel University Political Science Department and Gaidar Institute for Economic Policy
Downloads 19
40.

Год после выборов XX Кнессета. Промежуточные итоги (The Main Israeli Parties Positions on the Key Issues: One Year after the XX Knesset Elections)

Number of pages: 18 Posted: 19 Mar 2016 Last Revised: 29 May 2016
Working Paper Series
Gaidar Institute for Economic Policy, Ariel University Political Science Department and Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology
Downloads 19
41.

Iran in the Minds of the Israelis

Przeglad Strategiczny, 2015, nr 8
Number of pages: 22 Posted: 08 May 2016
Accepted Paper Series
The Max Stern Yezreel Valley College
Downloads 12
42.

ניתוח הסכמים קואליציוניים לממשלה ה-34
(34th Government of Israel: Coalition Agreements Analysis)

Number of pages: 17 Posted: 05 Apr 2016
Working Paper Series
Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology and Gaidar Institute for Economic Policy
Downloads 12
43.

По пути от XX Кнессета к XXI-му. Дополнительные материалы (Supplementary Materials to 'The Main Israeli Parties Positions on the Key Issues: One Year after the XXth Knesset Elections')

Number of pages: 9 Posted: 20 Mar 2016
Working Paper Series
Gaidar Institute for Economic Policy, Ariel University Political Science Department and Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology
Downloads 11
44.

צדק במלחמות-עצמאות אסימטריות
Justice in A-Symmetrical Independence Wars

Mishpat VeMimshal
Number of pages: 37 Posted: 29 Jun 2017
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 9
45.

הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות
The Quiet Regulation: Informal Enforcement Arrangements of the Israeli Securities Authority and the Apex Case

in REGULATING REGULATION: LAW AND POLICY 169 (Law, Society and Culture series, Yishai Blank et al. eds., 2016)
Number of pages: 44 Posted: 08 Feb 2019
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 2
46.

רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי
New Regulation: A Revolution in Public Law

ספר בהוצאת נבו, 2018,
Number of pages: 3 Posted: 07 Jun 2019 Last Revised: 09 Jun 2019
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 2
47.

Comparative Assessment of Israel's Foreign Policy Response to the 'Arab Spring'

Journal of European Integration, 37:1, 113-133, 2014
Posted: 17 Jun 2016
Accepted Paper Series
Stanford University - The Hoover Institution on War, Revolution and Peace
48.

Cracks in the Foundations: Understanding the Great Rule of Law Debate in the European Union

Journal of Common Market Studies, 2016 pp. 1–12,
Posted: 17 Jun 2016
Accepted Paper Series
Stanford University - The Hoover Institution on War, Revolution and Peace
49.

From Financial Deficit to Democratic Deficit?

The Journal of Multidisciplinary Research, St. Tomas University, Florida, Vol. 6(1), 5-29, Spring 2014
Posted: 10 Aug 2015
Accepted Paper Series
Zefat Academic College - School of Law
50.

Gender Equality in Labor Markets: The Effect of NGOs and Multinational Enterprises on International Organizations and Governments: The Political Economy of Conflicting Interests

Journal for Multidisciplinary Research, St. Thomas University, Florida 5(1), 5-26 (2013)
Posted: 10 Aug 2015
Accepted Paper Series
Zefat Academic College - School of Law