SSRN eLibrary Search Results
כתב העת הדיגיטלי לחקר המשפט העברי וההלכה (Jewish Law Network)

6,028 Total downloads
Search Within

Viewing: 1 - 50 of 143 papers

2.

טעות בכדאיות העסקה: שווי האובייקט, התפתחויות עתידיות, נטילת סיכון ורשלנות הטועה (Mistake as to the Worthwhileness of the Transaction: The Object's Value, Future Developments, Assumption of Risk, and Negligence)

ספר שלו - עיונים בתורת החוזה (אהרן ברק, יהודה אדר ואפי צמח, עורכים) Essays on Contract in Honor of Gabriela Shalev (Aharon Barak, Yehuda Adar & Efi Zemach eds. Forthcoming) ,
Number of pages: 23 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 333
3.

הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי – בעקבות תיק זדורוב Shadows of Public Doubts: Murder by Unfamiliar Narrative

MOZNEY MISHPAT, Forthcoming
Number of pages: 49 Posted: 31 Jan 2017 Last Revised: 21 Feb 2018
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 183
4.

Rights-Based Law v. Duty-Based Law: Old Dilemma, New Perspective

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-04
Number of pages: 54 Posted: 30 Nov 2015 Last Revised: 01 Apr 2016
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 178
5.
Downloads 166
6.

על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטגרטיבי להסדרתו ולמיסויו של המסחר האלקטרוני (The Electronic Commerce Bill and the Integrative Adaptation Model of E-Commerce Regulation and Taxation)

13 Law & Business (IDC Law Review) 191-252 (2010)
Number of pages: 62 Posted: 06 Nov 2016 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 160
7.

Is Talmudic Law a Religious Legal System? A Provisional Analysis

24 J. L. & Religion 379 (2008-2009)
Number of pages: 24 Posted: 09 Feb 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 140
8.

Ownership and Exclusivity: Two Visions, Two Traditions
בעלות ובלעדיות: שתי השקפות, שתי מסורות

64 American Journal of Comparative Law, 147-190 (2016), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 15-31
Number of pages: 44 Posted: 30 Nov 2015 Last Revised: 22 Jan 2018
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 130
9.

Introduction to: From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print מבוא לספר-מהרמב"ם למיקרוסופט: תולדות זכות היוצרים במשפט העברי מתחילת הדפוס

From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print (Oxford University Press 2016), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-10
Number of pages: 15 Posted: 28 Feb 2016 Last Revised: 25 Oct 2017
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 129
10.

כשאת אומרת 'הפרדת דת ומדינה' למה את מתכוונת? – 'הפרדת דת ומדינה' בהגותם של ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי ‫ ‬

שערי משפט ג, 2 (תשסד) 375-391,
Number of pages: 17 Posted: 15 Feb 2016
Accepted Paper Series
Sha'arei Mishpat College
Downloads 118
11.

המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית

תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015,
Number of pages: 29 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 102
12.

גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת מרבורי נ' מדיסון והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי
Marbury v. Madison and its Reflection in the Israeli Constitutional Law

Edmond Levi Book 75 (Ohad Gordon ed., 2017)
Number of pages: 20 Posted: 05 Oct 2017
Accepted Paper Series
Tel-Aviv University and College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 90
13.

Jewish Law, Hasidic Lore, and Hollywood Legend: The Cantor, the Mystic, and the Jurist
(הלכה, חסידות, והוליווד: החזן, המיסטיקן, והמשפטן)

Critical Analysis of Law 2, no. 2 (fall 2015)
Number of pages: 17 Posted: 01 Jun 2015 Last Revised: 23 Nov 2015
Accepted Paper Series
Ben Gurion University of the Negev
Downloads 84
14.

מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה (Taxation of Married Couples in Israeli Law: A Call for Adopting Separate Filing Model)

5 Alei Mishpat 179 (2006)
Number of pages: 38 Posted: 20 Jun 2009 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 83
15.

On One Aspect of Law and Morals in Jewish Law: Lifnim Mishurat Hadin

13 Isr. L. Rev. 359 (1978)
Number of pages: 32 Posted: 21 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 81
16.

הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
(No-Fault Divorce in the Jewish Tradition)

The Israel Democracy Institute, 2014
Number of pages: 101 Posted: 08 Sep 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 79
17.

ההלכה באספקלריה של תורת המשפט
(Legal Theory and the Study of Halakha)

Number of pages: 34 Posted: 13 Nov 2015
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Jewish History
Downloads 76
18.

Culpability for Curses in Jewish Law and Mystical Lore
הארי פוטר בהלכה ובאגדה

Wizards vs. Muggles: Essays on Identity and the Harry Potter Universe, ed. Christopher E. Bell (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 168-193
Number of pages: 27 Posted: 23 Jan 2017
Accepted Paper Series
Ben Gurion University of the Negev
Downloads 73
19.

גן התעתועים של 'ענייני נישואין וגירושין'

משפחה במשפט ב התשס"ט 107,
Number of pages: 39 Posted: 20 Jan 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 72
20.

Religious Norms between Ethics and Law: The Death and Afterlife of Jewish Divorce Law
(מותם ותחייתם של דיני הגירושין היהודיים: ההלכה בין ציווי ומשפט)

Oxford Journal of Law and Religion 2015, Forthcoming, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-08
Number of pages: 41 Posted: 08 Oct 2015 Last Revised: 08 Apr 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 71
21.

Security of Residence to Non-Citizens: Palestinian Residents of East Jerusalem (ביטחון בתושבות ללא אזרחות: התושבים הפלסטינים של מזרח ירושלים)

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 06-15
Number of pages: 20 Posted: 10 Feb 2017
Working Paper Series
Sha'arei Mishpat Academic Center, Hod Hasharon
Downloads 68
23.

Secularization, Anti-Minority Sentiment, and Cultural Norms in the German Circumcision Controversy

37 University of Pennsylvania Journal of International Law 503-81 (2015), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-38
Number of pages: 81 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 64
24.

Same-Sex Marriage and Jewish Law: Time for a New Paradigm? (האיסור התנכ״י על יחסים חד מיניים: עת לחשיבה מחודשת?)

Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 15-284
Number of pages: 63 Posted: 06 Aug 2015 Last Revised: 01 Jul 2016
Accepted Paper Series
Cleveland State University, Cleveland-Marshall College of Law
Downloads 62
25.

A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

British Journal of Religious Education, Forthcoming
Number of pages: 41 Posted: 03 Oct 2015
Accepted Paper Series
Swedish Collegium for Advanced Study and Tel Aviv University - Department of Political Science
Downloads 59
26.

Jewish Law and Space: Symbolic Fencing (Eruv), Public Presence (Parhesia) and Borders

English Version of “Il Privato E Il Pubblico Nel Diritto Ebraico E Nello Spazio: Il Caso Della Recinzione Simbolica (Eruv) E Della Presenza Pubblica (Parhesia)” (“The Private/Public in Jewish Law and Space: The Case of Symbolic Fencing (Eruv) and Public Presence (Parhesia)”) in Daimon. Annuario Di D,
Number of pages: 37 Posted: 19 Aug 2016
Working Paper Series
Sapir Academic College - School of Law
Downloads 59
28.

הנאמנויות של עורך הדין The Lawyer's Loyalties

Nevo Publishing 2016
Number of pages: 35 Posted: 07 Dec 2016
Accepted Paper Series
College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 55
29.

כשר בג"ץ: יהדות נגד יהדות, כשרות נגד נאמנות, משפט נגד שינוי
A Non-Kosher Certificate: Judaism vs. Judaism, Law vs. Change

מבזקי הארות פסיקה 60 | דצמבר 2016 ,6,
Number of pages: 15 Posted: 10 Jan 2017
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 51
30.

The Ban on Circumcision as a Cause of Bar Kokhba's Rebellion

29 Isr. L. Rev. 176 (1995)
Number of pages: 39 Posted: 26 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 49
31.

The Absence of the Right to Culture of Minorities Within Minorities in Israel: A Tale of a Cultural Dissent Case

4 Laws 579–601 (2015).,
Number of pages: 23 Posted: 21 Sep 2015
Accepted Paper Series
zefat Academic College; Ono Academic College
Downloads 48
32.

החקיקה החברתית כלכלית של התורה: עקרונות יסוד
(The Biblical Socio-Economic Legislation: Fundamental Principles)

מבקשי צדק: בין חברה וכלכלה במקורות היהודיים (בעריכת חנוך דגן ובנימין פורת, ירושלים, תשע"ו), 274-317,
Number of pages: 44 Posted: 03 Mar 2016 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 47
33.

Incest

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015)
Number of pages: 3 Posted: 12 Jan 2016
Accepted Paper Series
Sapir Academic College - School of Law
Downloads 42
35.

שכר טרחה התלוי בתוצאה בשיעור של מאה אחוז (A Contingent Fee at the Rate of One Hundred Percent)

Number of pages: 17 Posted: 10 Aug 2016 Last Revised: 21 Dec 2016
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 42
36.
Downloads 40
39.

Changing Motherhood Paradigms: Jewish Law, Civil Law, and Society
אמהות – שינויי פרדיגמה: על יחסי הלכה, משפט וחברה

Hastings Women's Law Journal, Vol. 28, No. 1, Forthcoming
Number of pages: 22 Posted: 10 Dec 2016 Last Revised: 22 Feb 2018
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 37
40.

The Second Canonization of the Talmud

Cardozo Law Review 28,1 (2006) 37-51
Number of pages: 15 Posted: 09 Sep 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 37
41.

Victim Pays Damages to Tortfeasor: The When and Wherefore

McGill Law Journal, Vol. 61, No. 2, 2015
Number of pages: 54 Posted: 02 May 2016
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Netanya Academic College School of Law
Downloads 37
42.

הפילוסופיה של המשפט העברי: עיון מתודולוגי
(The Philosophy of Jewish Law: A Methodological Reflection)

דיני ישראל ל (תשע"ה), 179-213,
Number of pages: 35 Posted: 17 Nov 2015 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 36
43.

Dublin Jewish Demography a Century Ago

Economic and Social Review, 37 (2): 123-147, 2006
Number of pages: 26 Posted: 06 Oct 2015
Accepted Paper Series
University College Dublin (UCD)
Downloads 35
45.

מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג״ץ (What Happened to Habeas Corpus in Israel?)

המשפט כג, תשע״ז,
Number of pages: 35 Posted: 13 Feb 2017 Last Revised: 27 Feb 2017
Accepted Paper Series
Netanya Academic College School of Law and Netanya Academic College School of Law
Downloads 34
46.

Right-Skilling: Rabbis and the Rabbinic Role for a New Century

Number of pages: 17 Posted: 01 May 2016 Last Revised: 20 Apr 2017
Working Paper Series
Duke University - School of Law and affiliation not provided to SSRN
Downloads 32
47.

The Legal Status of Spanish Jews During the Visigothic Catholic Era: From Reccared (586) to Reccesswinth (672)

33 Isr. L. Rev. 756 (1999), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 31 Posted: 29 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 32
48.

Commerce in Human Organs: A Study of Jewish Legal Themes Underlying a Contemporary Controversy

Albany Law School Research Paper No. 1 for 2015-2016
Number of pages: 18 Posted: 07 Aug 2015 Last Revised: 24 Mar 2016
Accepted Paper Series
Albany Law School
Downloads 31
49.

Maimonides on Equity: Reconsidering the Guide for the Perplexed 111:34

17 J. L. & Religion 19 (2002)
Number of pages: 30 Posted: 08 Feb 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 31
50.

Curricular Choices of Ultra-Orthodox Jewish Communities: Translating International Human Rights Law to Education Policy

Oxford Review of Education, Forthcoming
Number of pages: 29 Posted: 01 Nov 2015
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Education
Downloads 30