Search Results
כתב העת הדיגיטלי לחקר המשפט העברי וההלכה (Jewish Law Network)

14,496 Total downloads

Viewing: 1 - 50 of 223 papers

2.

?האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית
Is Judicial Impeachment of the Israeli Prime Minister Constitutional?

21(1) Law & Gov. 49 (2020)
Number of pages: 19 Posted: 20 Jul 2020 Last Revised: 25 Mar 2021
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 591
3.

Is Talmudic Law a Religious Legal System? A Provisional Analysis

24 J. L. & Religion 379 (2008-2009)
Number of pages: 24 Posted: 09 Feb 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 527
5.

טעות בכדאיות העסקה: שווי האובייקט, התפתחויות עתידיות, נטילת סיכון ורשלנות הטועה (Mistake as to the Worthwhileness of the Transaction: The Object's Value, Future Developments, Assumption of Risk, and Negligence)

ספר שלו - עיונים בתורת החוזה (אהרן ברק, יהודה אדר ואפי צמח, עורכים) Essays on Contract in Honor of Gabriela Shalev (Aharon Barak, Yehuda Adar & Efi Zemach eds. Forthcoming)
Number of pages: 23 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 472
6.

הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי – בעקבות תיק זדורוב Shadows of Public Doubts: Murder by Unfamiliar Narrative

MOZNEY MISHPAT, Forthcoming
Number of pages: 49 Posted: 31 Jan 2017 Last Revised: 21 Feb 2018
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 325
7.
Downloads 310
8.

Pre-Modern Insights for Post-Modern Privacy: Jewish Law Lessons for the Big Data Age

Journal of Law and Religion, Forthcoming
Number of pages: 64 Posted: 05 Dec 2020 Last Revised: 19 May 2021
Accepted Paper Series
University of California, Berkeley - School of Law and Stanford University - School of Humanities & Sciences
Downloads 305
9.
Downloads 263
10.

המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית

תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015
Number of pages: 29 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 254
11.

על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטגרטיבי להסדרתו ולמיסויו של המסחר האלקטרוני (The Electronic Commerce Bill and the Integrative Adaptation Model of E-Commerce Regulation and Taxation)

13 Law & Business (IDC Law Review) 191-252 (2010)
Number of pages: 62 Posted: 06 Nov 2016 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Harry Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 253
12.

The Legal Status of Spanish Jews During the Visigothic Catholic Era: From Reccared (586) to Reccesswinth (672)

33 Isr. L. Rev. 756 (1999), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 31 Posted: 29 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 219
14.

הנאמנויות של עורך הדין The Lawyer's Loyalties

Nevo Publishing 2016
Number of pages: 35 Posted: 07 Dec 2016
Accepted Paper Series
College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 168
15.

Right-Skilling: Rabbis and the Rabbinic Role for a New Century

Number of pages: 17 Posted: 01 May 2016 Last Revised: 20 Apr 2017
Working Paper Series
Duke University, School of Law and affiliation not provided to SSRN
Downloads 165
16.

Introduction to: From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print מבוא לספר-מהרמב"ם למיקרוסופט: תולדות זכות היוצרים במשפט העברי מתחילת הדפוס

From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print (Oxford University Press 2016), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-10
Number of pages: 15 Posted: 28 Feb 2016 Last Revised: 25 Oct 2017
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 162
17.

גן התעתועים של 'ענייני נישואין וגירושין'

משפחה במשפט ב התשס"ט 107
Number of pages: 39 Posted: 20 Jan 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 159
18.

Ownership and Exclusivity: Two Visions, Two Traditions
בעלות ובלעדיות: שתי השקפות, שתי מסורות

64 American Journal of Comparative Law, 147-190 (2016), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 15-31
Number of pages: 44 Posted: 30 Nov 2015 Last Revised: 22 Jan 2018
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 157
19.

Culpability for Curses in Jewish Law and Mystical Lore
הארי פוטר בהלכה ובאגדה

Wizards vs. Muggles: Essays on Identity and the Harry Potter Universe, ed. Christopher E. Bell (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 168-193
Number of pages: 27 Posted: 23 Jan 2017
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 156
20.

החקיקה החברתית כלכלית של התורה: עקרונות יסוד
(The Biblical Socio-Economic Legislation: Fundamental Principles)

מבקשי צדק: בין חברה וכלכלה במקורות היהודיים (בעריכת חנוך דגן ובנימין פורת, ירושלים, תשע"ו), 274-317
Number of pages: 44 Posted: 03 Mar 2016 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 150
21.

The Qibla: An Allusion to the Shemaʿ

Abdulla Galadari (2013) “The Qibla: An Allusion to the Shema‘,” Comparative Islamic Studies, 9(2): 165-193.
Number of pages: 29 Posted: 18 Jun 2018
Accepted Paper Series
Downloads 146
22.

On One Aspect of Law and Morals in Jewish Law: Lifnim Mishurat Hadin

13 Isr. L. Rev. 359 (1978)
Number of pages: 32 Posted: 21 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 139
24.

הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
(No-Fault Divorce in the Jewish Tradition)

The Israel Democracy Institute, 2014
Number of pages: 101 Posted: 08 Sep 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 136
25.

ההלכה באספקלריה של תורת המשפט
(Legal Theory and the Study of Halakha)

Number of pages: 34 Posted: 13 Nov 2015
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Jewish History
Downloads 132
26.

Security of Residence to Non-Citizens: Palestinian Residents of East Jerusalem
ביטחון בתושבות ללא אזרחות: התושבים הפלסטינים של מזרח ירושלים

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 06-15
Number of pages: 20 Posted: 10 Feb 2017
Working Paper Series
Academic Center for Science and Law, Hod HasharonHebrew University of Jerusalem - Hebrew University, Faculty of Law, Minerva Center for Human Rights
Downloads 120
27.

גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת מרבורי נ' מדיסון והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי
Marbury v. Madison and its Reflection in the Israeli Constitutional Law

Edmond Levi Book 75 (Ohad Gordon ed., 2017)
Number of pages: 20 Posted: 05 Oct 2017
Accepted Paper Series
Tel-Aviv University and College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 118
28.

Zionism, International Law, and the Paradoxes of Hersch Zvi Lauterpacht

The Law of Strangers: Critical Perspectives on Jewish Lawyering and International Legal Thought (Cambridge: Cambridge University Press, Forthcoming)
Number of pages: 28 Posted: 20 Jan 2019
Accepted Paper Series
University of Virginia - Corcoran Department of History
Downloads 114
29.

Jewish Law, Hasidic Lore, and Hollywood Legend: The Cantor, the Mystic, and the Jurist
(הלכה, חסידות, והוליווד: החזן, המיסטיקן, והמשפטן)

Critical Analysis of Law 2, no. 2 (fall 2015)
Number of pages: 17 Posted: 01 Jun 2015 Last Revised: 23 Nov 2015
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 110
30.

בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל (Back to the Future: On the Formation of Civil Marriage and Divorce in Israel)

10 Din Udvarim - Haifa Law Review (forthcoming, 2017)
Number of pages: 35 Posted: 11 Feb 2017 Last Revised: 06 Dec 2017
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 110
31.

בעקבות חוק הלאום – ניתוח ביקורתי של עקרונות היסוד
After The Nation State Law: A Critical Analysis of the Basic Principles

תרבות דמוקרטית 20
Number of pages: 39 Posted: 31 Oct 2020
Accepted Paper Series
Bar Ilan University - Department of Philosophy
Downloads 109
32.

פיצוי נאות: על סעדים וצדק בדיני הנטילה השלטונית בישראל Just Compensation? Israeli Expropriation Laws’ Quest for Remedial Justice

עיוני משפט מ"א 41 Tel Aviv Law Review ,2018
Number of pages: 46 Posted: 08 Apr 2018 Last Revised: 25 Jan 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 107
33.

Kosher and Halal Slaughtering Before the Court of Justice: A Case of Religious Intolerance?

European Public Law, January 2022 issue., Bar Ilan University Faculty of Law Research Paper No. 21-31, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 21-25
Number of pages: 21 Posted: 10 Sep 2021 Last Revised: 18 Nov 2021
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 104
34.

Same-Sex Marriage and Jewish Law: Time for a New Paradigm? (האיסור התנכ״י על יחסים חד מיניים: עת לחשיבה מחודשת?)

Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 15-284
Number of pages: 63 Posted: 06 Aug 2015 Last Revised: 01 Jul 2016
Accepted Paper Series
Cleveland State University, Cleveland-Marshall College of Law
Downloads 99
35.

מזונות ילדים בגילים 6 עד 15, בעקבות בע"מ 919/15
Child Support in Israel: between Religious and Civil Law

Number of pages: 97 Posted: 26 Feb 2019
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and affiliation not provided to SSRN
Downloads 99
36.

מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה (Taxation of Married Couples in Israeli Law: A Call for Adopting Separate Filing Model)

5 Alei Mishpat 179 (2006)
Number of pages: 38 Posted: 20 Jun 2009 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Harry Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 97
37.

Religious Norms between Ethics and Law: The Death and Afterlife of Jewish Divorce Law
(מותם ותחייתם של דיני הגירושין היהודיים: ההלכה בין ציווי ומשפט)

Oxford Journal of Law and Religion 2015, Forthcoming, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-08
Number of pages: 41 Posted: 08 Oct 2015 Last Revised: 08 Apr 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 96
38.

The Ban on Circumcision as a Cause of Bar Kokhba's Rebellion

29 Isr. L. Rev. 176 (1995)
Number of pages: 39 Posted: 26 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 94
39.

Secularization, Anti-Minority Sentiment, and Cultural Norms in the German Circumcision Controversy

37 University of Pennsylvania Journal of International Law 503-81 (2015), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-38
Number of pages: 81 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 88
41.

A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

British Journal of Religious Education, Forthcoming
Number of pages: 41 Posted: 03 Oct 2015
Accepted Paper Series
Netherlands Institute for Advanced Study and School of Political Science, Government and International Affairs, Tel Aviv University
Downloads 86
42.

שיקול דעת עובדתי, חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה
(Judicial Discretion in Fact-Finding, Freedom of Proof, and Professionalism of the Courts)

הפרקליט מג, חוברת א-ב
Number of pages: 45 Posted: 07 Sep 2017 Last Revised: 18 Sep 2017
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Law
Downloads 86
43.

Jewish Law and Space: Symbolic Fencing (Eruv), Public Presence (Parhesia) and Borders

English Version of “Il Privato E Il Pubblico Nel Diritto Ebraico E Nello Spazio: Il Caso Della Recinzione Simbolica (Eruv) E Della Presenza Pubblica (Parhesia)” (“The Private/Public in Jewish Law and Space: The Case of Symbolic Fencing (Eruv) and Public Presence (Parhesia)”) in Daimon. Annuario Di D
Number of pages: 37 Posted: 19 Aug 2016
Working Paper Series
Sapir Academic College - School of Law
Downloads 85
44.

Curricular Choices of Ultra-Orthodox Jewish Communities: Translating International Human Rights Law to Education Policy

Oxford Review of Education, Forthcoming
Number of pages: 29 Posted: 01 Nov 2015
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Education
Downloads 78
45.

The Omitted Spouse: New Estate Planning Techniques for Jewish Clients

Number of pages: 28 Posted: 08 May 2018
Working Paper Series
Scarff Law Firm PLLC
Downloads 75
46.

The Anxiety of Influence and Judicial Self-Aggrandizement in Rabbinic Jurisprudence

36 Constitutional Commentary ___ (Forthcoming 2021), Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 3830537
Number of pages: 16 Posted: 28 Apr 2021 Last Revised: 12 May 2021
Working Paper Series
Fordham University School of Law
Downloads 74
47.

עילת הכפייה ועקרון הצדק החוזי – עיון משפטי-פילוסופי בסוגיית תליוהו וזבין
(Coercion and the Principle of Justice in Contract Law – A Philosophical-Legal Study in the Subject of 'talyuhu vezabin')

דיני ישראל כב (תשס"ג), 49-110
Number of pages: 62 Posted: 29 Nov 2015 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 74
48.

הפילוסופיה של המשפט העברי: עיון מתודולוגי
(The Philosophy of Jewish Law: A Methodological Reflection)

דיני ישראל ל (תשע"ה), 179-213
Number of pages: 35 Posted: 17 Nov 2015 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 73
49.

על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על המילט What we talk about when we talk about the Millet

מחקרי משפט ל(3) 677 ,2016
Number of pages: 30 Posted: 10 Jan 2017
Accepted Paper Series
University of Haifa, Faculty of Law and Jewish-Arab Center
Downloads 73
50.

'He Who is Compassionate to the Cruel Will Ultimately Become Cruel to the Compassionate': Contemporary Lessons from an Ancient Midrash

ACPR POLICY PAPER NO. 124 (2001)
Number of pages: 12 Posted: 29 Sep 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 72