SSRN eLibrary Search Results
כתב העת הדיגיטלי לחקר המשפט העברי וההלכה (Jewish Law Network)

4,301 Total downloads
Search Within

Viewing: 1 - 50 of 137 papers

1.

טעות בכדאיות העסקה: שווי האובייקט, התפתחויות עתידיות, נטילת סיכון ורשלנות הטועה (Mistake as to the Worthwhileness of the Transaction: The Object's Value, Future Developments, Assumption of Risk, and Negligence)

ספר שלו - עיונים בתורת החוזה (אהרן ברק, יהודה אדר ואפי צמח, עורכים) Essays on Contract in Honor of Gabriela Shalev (Aharon Barak, Yehuda Adar & Efi Zemach eds. Forthcoming) ,
Number of pages: 23 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 298
2.

הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי – בעקבות תיק זדורוב (Shadows of Public Doubts: Murder by Unfamiliar Narrative)

MOZNEY MISHPAT, Forthcoming
Number of pages: 49 Posted: 31 Jan 2017 Last Revised: 12 Feb 2017
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 166
3.

Rights-Based Law v. Duty-Based Law: Old Dilemma, New Perspective

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-04
Number of pages: 54 Posted: 30 Nov 2015 Last Revised: 01 Apr 2016
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 157
4.

על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטגרטיבי להסדרתו ולמיסויו של המסחר האלקטרוני (The Electronic Commerce Bill and the Integrative Adaptation Model of E-Commerce Regulation and Taxation)

13 Law & Business (IDC Law Review) 191-252 (2010)
Number of pages: 62 Posted: 06 Nov 2016 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 154
5.
Downloads 149
6.

Introduction to: From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print מבוא לספר-מהרמב"ם למיקרוסופט: תולדות זכות היוצרים במשפט העברי מתחילת הדפוס

From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print (Oxford University Press 2016), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-10
Number of pages: 15 Posted: 28 Feb 2016 Last Revised: 25 Oct 2017
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 127
7.

Ownership and Exclusivity: Two Visions, Two Traditions
בעלות ובלעדיות: שתי השקפות, שתי מסורות

64 American Journal of Comparative Law, 147-190 (2016), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 15-31
Number of pages: 44 Posted: 30 Nov 2015 Last Revised: 22 Nov 2017
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 119
8.

Is Talmudic Law a Religious Legal System? A Provisional Analysis

24 J. L. & Religion 379 (2008-2009)
Number of pages: 24 Posted: 09 Feb 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 117
9.

כשאת אומרת 'הפרדת דת ומדינה' למה את מתכוונת? – 'הפרדת דת ומדינה' בהגותם של ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי ‫ ‬

שערי משפט ג, 2 (תשסד) 375-391,
Number of pages: 17 Posted: 15 Feb 2016
Accepted Paper Series
Sha'arei Mishpat College
Downloads 92
10.

המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית

תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015,
Number of pages: 29 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 91
11.

Jewish Law, Hasidic Lore, and Hollywood Legend: The Cantor, the Mystic, and the Jurist
(הלכה, חסידות, והוליווד: החזן, המיסטיקן, והמשפטן)

Critical Analysis of Law 2, no. 2 (fall 2015)
Number of pages: 17 Posted: 01 Jun 2015 Last Revised: 23 Nov 2015
Accepted Paper Series
Ben Gurion University of the Negev
Downloads 84
12.

מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה (Taxation of Married Couples in Israeli Law: A Call for Adopting Separate Filing Model)

5 Alei Mishpat 179 (2006)
Number of pages: 38 Posted: 20 Jun 2009 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 82
13.

גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת מרבורי נ' מדיסון והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי
Marbury v. Madison and its Reflection in the Israeli Constitutional Law

Edmond Levi Book 75 (Ohad Gordon ed., 2017)
Number of pages: 20 Posted: 05 Oct 2017
Accepted Paper Series
Tel-Aviv University and College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 81
14.

On One Aspect of Law and Morals in Jewish Law: Lifnim Mishurat Hadin

13 Isr. L. Rev. 359 (1978)
Number of pages: 32 Posted: 21 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 78
15.

הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
(No-Fault Divorce in the Jewish Tradition)

The Israel Democracy Institute, 2014
Number of pages: 101 Posted: 08 Sep 2015
Accepted Paper Series
Ramat Gan Law School - College of Law and Business
Downloads 73
16.

Religious Norms between Ethics and Law: The Death and Afterlife of Jewish Divorce Law
(מותם ותחייתם של דיני הגירושין היהודיים: ההלכה בין ציווי ומשפט)

Oxford Journal of Law and Religion 2015, Forthcoming, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-08
Number of pages: 41 Posted: 08 Oct 2015 Last Revised: 08 Apr 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 70
17.

ההלכה באספקלריה של תורת המשפט
(Legal Theory and the Study of Halakha)

Number of pages: 34 Posted: 13 Nov 2015
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Jewish History
Downloads 70
18.

Culpability for Curses in Jewish Law and Mystical Lore

Wizards vs. Muggles: Essays on Identity and the Harry Potter Universe, ed. Christopher E. Bell (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 168-193
Number of pages: 27 Posted: 23 Jan 2017
Accepted Paper Series
Ben Gurion University of the Negev
Downloads 67
19.

Same-Sex Marriage and Jewish Law: Time for a New Paradigm? (האיסור התנכ״י על יחסים חד מיניים: עת לחשיבה מחודשת?)

Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 15-284
Number of pages: 63 Posted: 06 Aug 2015 Last Revised: 01 Jul 2016
Accepted Paper Series
Cleveland State University, Cleveland-Marshall College of Law
Downloads 61
20.

Secularization, Anti-Minority Sentiment, and Cultural Norms in the German Circumcision Controversy

37 University of Pennsylvania Journal of International Law 503-81 (2015), UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-38
Number of pages: 81 Posted: 15 Aug 2016
Accepted Paper Series
University of California, Los Angeles (UCLA) - School of Law
Downloads 61
21.

Security of Residence to Non-Citizens: Palestinian Residents of East Jerusalem (ביטחון בתושבות ללא אזרחות: התושבים הפלסטינים של מזרח ירושלים)

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 06-15
Number of pages: 20 Posted: 10 Feb 2017
Working Paper Series
Sha'arei Mishpat Academic Center, Hod Hasharon
Downloads 61
22.

A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

British Journal of Religious Education, Forthcoming
Number of pages: 41 Posted: 03 Oct 2015
Accepted Paper Series
Swedish Collegium for Advanced Study and Tel Aviv University - Department of Political Science
Downloads 58
23.

Jewish Law and Space: Symbolic Fencing (Eruv), Public Presence (Parhesia) and Borders

English Version of “Il Privato E Il Pubblico Nel Diritto Ebraico E Nello Spazio: Il Caso Della Recinzione Simbolica (Eruv) E Della Presenza Pubblica (Parhesia)” (“The Private/Public in Jewish Law and Space: The Case of Symbolic Fencing (Eruv) and Public Presence (Parhesia)”) in Daimon. Annuario Di D,
Number of pages: 37 Posted: 19 Aug 2016
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 57
24.

גן התעתועים של 'ענייני נישואין וגירושין'

משפחה במשפט ב התשס"ט 107,
Number of pages: 39 Posted: 20 Jan 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 56
26.

The Absence of the Right to Culture of Minorities Within Minorities in Israel: A Tale of a Cultural Dissent Case

4 Laws 579–601 (2015).,
Number of pages: 23 Posted: 21 Sep 2015
Accepted Paper Series
zefat Academic College; Ono Academic College
Downloads 48
27.

החקיקה החברתית כלכלית של התורה: עקרונות יסוד
(The Biblical Socio-Economic Legislation: Fundamental Principles)

מבקשי צדק: בין חברה וכלכלה במקורות היהודיים (בעריכת חנוך דגן ובנימין פורת, ירושלים, תשע"ו), 274-317,
Number of pages: 44 Posted: 03 Mar 2016 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 45
28.

The Ban on Circumcision as a Cause of Bar Kokhba's Rebellion

29 Isr. L. Rev. 176 (1995)
Number of pages: 39 Posted: 26 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 44
29.

כשר בג"ץ: יהדות נגד יהדות, כשרות נגד נאמנות, משפט נגד שינוי A Non-Kosher Certificate: Jewdism vs. Jewdism, Law vs. Change

מבזקי הארות פסיקה 60 | דצמבר 2016 ,6,
Number of pages: 15 Posted: 10 Jan 2017
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 43
31.

Incest

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015)
Number of pages: 3 Posted: 12 Jan 2016
Accepted Paper Series
Sapir Academic College - School of Law
Downloads 38
32.

Book Review: From Maimonides to Microsoft: The Birth of Jewish Copyright Law

The IP Law Book Review, Vol. 7, No. 1
Number of pages: 9 Posted: 02 Nov 2016
Accepted Paper Series
DePaul University - College of Law
Downloads 37
33.

Changing Motherhood Paradigms: Jewish Law, Civil Law, and Society

Hastings Women's Law Journal, Vol. 28, No. 1, Forthcoming
Number of pages: 22 Posted: 10 Dec 2016 Last Revised: 08 Jan 2017
Accepted Paper Series
Ramat Gan Law School - College of Law and Business
Downloads 34
35.

שכר טרחה התלוי בתוצאה בשיעור של מאה אחוז (A Contingent Fee at the Rate of One Hundred Percent)

Number of pages: 17 Posted: 10 Aug 2016 Last Revised: 21 Dec 2016
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 34
36.

Dublin Jewish Demography a Century Ago

Economic and Social Review, 37 (2): 123-147, 2006
Number of pages: 26 Posted: 06 Oct 2015
Accepted Paper Series
University College Dublin (UCD)
Downloads 33
37.

Victim Pays Damages to Tortfeasor: The When and Wherefore

McGill Law Journal, Vol. 61, No. 2, 2015
Number of pages: 54 Posted: 02 May 2016
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Netanya Academic College School of Law
Downloads 33
38.

The Second Canonization of the Talmud

Cardozo Law Review 28,1 (2006) 37-51
Number of pages: 15 Posted: 09 Sep 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 32
39.

הנאמנויות של עורך הדין The Lawyer's Loyalties

Nevo Publishing 2016
Number of pages: 35 Posted: 07 Dec 2016
Accepted Paper Series
College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 32
40.

מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג״ץ (What Happened to Habeas Corpus in Israel?)

המשפט כג, תשע״ז,
Number of pages: 35 Posted: 13 Feb 2017 Last Revised: 27 Feb 2017
Accepted Paper Series
Netanya Academic College School of Law and Netanya Academic College School of Law
Downloads 32
41.

Right-Skilling: Rabbis and the Rabbinic Role for a New Century

Number of pages: 17 Posted: 01 May 2016 Last Revised: 20 Apr 2017
Working Paper Series
Duke University - School of Law and affiliation not provided to SSRN
Downloads 30
42.

הפילוסופיה של המשפט העברי: עיון מתודולוגי
(The Philosophy of Jewish Law: A Methodological Reflection)

דיני ישראל ל (תשע"ה), 179-213,
Number of pages: 35 Posted: 17 Nov 2015 Last Revised: 03 Jun 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 30
43.

Commerce in Human Organs: A Study of Jewish Legal Themes Underlying a Contemporary Controversy

Albany Law School Research Paper No. 1 for 2015-2016
Number of pages: 18 Posted: 07 Aug 2015 Last Revised: 24 Mar 2016
Accepted Paper Series
Albany Law School
Downloads 29
44.

Curricular Choices of Ultra-Orthodox Jewish Communities: Translating International Human Rights Law to Education Policy

Oxford Review of Education, Forthcoming
Number of pages: 29 Posted: 01 Nov 2015
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Education, Department of Leadership and Policy in Education
Downloads 29
45.

Kofin Al Midat S'dom: Jewish Law's Concept of Abuse of Rights

15 Isr. L. Rev. 49 (1980)
Number of pages: 30 Posted: 21 Oct 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 27
46.

Legislation for Education: The Munkács Regulations Enacted by Rabbi Tsevi Elimelekh of Dynów
חקיקה לטובת חינוך: תקנות תמכין דאורייתא של הרב צבי אלימלך מדינוב

Polin: Studies in Polish Jewry 30 (2017), Forthcoming
Number of pages: 26 Posted: 23 Feb 2016 Last Revised: 25 Oct 2017
Accepted Paper Series
Ben Gurion University of the Negev
Downloads 27
48.

Maimonides on Equity: Reconsidering the Guide for the Perplexed 111:34

17 J. L. & Religion 19 (2002)
Number of pages: 30 Posted: 08 Feb 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University
Downloads 25
49.

הכרזת העצמאות כמקור לזכויותיו הלאומיות של העם היהודי על ארץ־ישראל

משפט וממשל ה (תש"ס), 427,
Number of pages: 10 Posted: 08 Sep 2015
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 25