Search Results
Public Law eJournal | HRN - כתב העת הדיגיטלי למשפט ציבורי

6,742 Total downloads | Link to this page | Subscribe to this eJournal (requires login)

Viewing: 1 - 50 of 128 papers

1.

פורנוגרפיית נקם כהטרדה מינית
Revenge Porn as a Sexual Harassment

2017 חוקים ט,
Number of pages: 47 Posted: 25 Apr 2017 Last Revised: 10 Jan 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University and Ono Academic College - Law School
Downloads 467
2.

הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי – בעקבות תיק זדורוב Shadows of Public Doubts: Murder by Unfamiliar Narrative

MOZNEY MISHPAT, Forthcoming
Number of pages: 49 Posted: 31 Jan 2017 Last Revised: 21 Feb 2018
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 281
3.
Downloads 230
4.

הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי Basic Law Proposal: Israel as the National State of the Jewish people.

משפט וציונות א Law & Zionism,
Number of pages: 89 Posted: 31 Jul 2017
Accepted Paper Series
affiliation not provided to SSRN and Peres Academic Center
Downloads 229
5.

?בג"ץ קוונטינסקי נ' הכנסת בעניין מס דירה שלישית: החלטה מתבקשת או 'סטיה רבתי' בלתי מוצדקת מההלכה הפסוקה
Quantinsky v. the Knesset in the Matter of the Third Apartment Tax: A Necessary Decision or an Unjustified 'Major Deviation' From the Case Law?

32 Bar-Ilan University Law Review, 2018, Forthcoming, 32 Bar-Ilan University Law Review, 2018, Forthcoming
Number of pages: 30 Posted: 11 Oct 2017 Last Revised: 31 May 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 220
7.

חופש הביטוי, חופש המימון ועקרון אי-ההנצחה Free Speech, Free Finance, and the Anti-Entrenchment Principle

משפטים על אתר יב 29 2018,
Number of pages: 26 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 06 Nov 2018
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 200
8.

רעיון בלתי-קביל, אמת בלתי-נוחה: פסילת ראיות בגין אופן השגתן
An Inadmissible Idea, an Inconvenient Truth: The Exclusionary Rule

MISHPAT UMIMSHAL (2017)
Number of pages: 64 Posted: 20 Jun 2017 Last Revised: 12 Mar 2020
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 193
9.

Regulatory Shaming

49 Environmental Law 407 (Lewis & Clark) (2019)
Number of pages: 45 Posted: 06 Dec 2018 Last Revised: 30 Jun 2019
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 166
10.

מסע בין רשויות: חדירה לחומר מחשב וחדירה לבית המחוקקים
Unauthorized Computer Access vs. Unauthorized Law Rewrite

הסנגור 228 עמ' 4–10 מרץ 2016,
Number of pages: 7 Posted: 13 Apr 2016 Last Revised: 24 Apr 2019
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 161
11.

אמפתיה מתקנת
Affirmative Empathy

עבודה, חברה ומשפט טו 27 ,2018,
Number of pages: 17 Posted: 17 Sep 2018
Working Paper Series
Tel Aviv University Faculty of Law and Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 149
12.
Downloads 147
14.

אי-חקיקה, משפוט-יתר וחירות-חסר: על פסיביזם חקיקתי ואקטיביזם ליטיגטורי-שיפוטי, גבולות המשפט וגבולות האי-משפט Non-Legislation, Over-Jurisprudence and Under-Freedom: Legislative Passivism and Litigatory-Judicial Activism, the Boundaries of the Law and the Boundaries of Non-Law

Non-Legislation, Over-Jurisprudence and Under-Freedom: legislative Passivism and Litigatory-Judicial Activism, the Boundaries of the Law and the Boundaries of Non-Law 12 MOZNEY MISHPAT 55–107 (expected, 2018) (Hebrew),
Number of pages: 53 Posted: 20 Jun 2017 Last Revised: 12 Mar 2019
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 127
15.

שופט פוליטי בחברה דמוקרטית
Political Judge in a Democratic Society

Number of pages: 28 Posted: 30 Jul 2018 Last Revised: 04 Dec 2019
Working Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 127
17.

תורת החקיקה וגבולות החקיקה Legisprudence and the Limits of Legislation

(חוקים יא 51 (2018,
Number of pages: 36 Posted: 11 Oct 2017 Last Revised: 05 Feb 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 119
18.

דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות צינון
Revolving Doors and the Ineffectiveness of Cooling-Off Periods

Number of pages: 36 Posted: 17 Jan 2019 Last Revised: 30 Mar 2020
Working Paper Series
Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business
Downloads 116
19.

גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת מרבורי נ' מדיסון והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי
Marbury v. Madison and its Reflection in the Israeli Constitutional Law

Edmond Levi Book 75 (Ohad Gordon ed., 2017)
Number of pages: 20 Posted: 05 Oct 2017
Accepted Paper Series
Tel-Aviv University and College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 108
20.

שעתן היפה של הוראות השעה?: עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה Temporary Legislation’s Finest Hour?: The Rise of Temporary Legislation in Israel and Principles for its Improvement

עתיד להתפרסם בעיוני משפט מא,
Number of pages: 70 Posted: 06 Nov 2017 Last Revised: 17 Jan 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty and Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 107
21.

גישה מוסדית לביקורת השיפוטית
Institutional Approach to Judicial Review

עתיד להתפרסם בספר אליקים רובינשטיין, לכבוד פרישתו מכס השיפוט ,
Number of pages: 53 Posted: 15 Jul 2019 Last Revised: 12 Mar 2020
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 98
24.

זכויות קבוצתיות בישראל – הצעה לשלושה מבחנים מנחים
Group Rights in Israel - Three Guiding Principles

(2016) מחקרי משפט ל 389
Bar Ilan Law Review 30, p. 389 (2016),
Number of pages: 44 Posted: 27 Mar 2016 Last Revised: 22 Jan 2020
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 85
25.

חובת האמון של הממשלה כלפי הכנסת

חובות האמון בדין הישראלי (פלאטו שנער ושגב, עורכים) צפוי להופיע 2016
Fiduciary duties in Israeli Law (Ruth Plato Shinar & Shuki Segev, ed, 2016) Forthcoming,
Number of pages: 30 Posted: 12 Dec 2015
Working Paper Series
Independent
Downloads 80
27.

המחוקק הכל יכול? על הגבולות הקונספטואליים של החקיקה
The Conceptual Limits of the Legislator's Powers

11 Hebrew University Journal on Legislation 87 (2018)
Number of pages: 37 Posted: 25 Jan 2019
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law and Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law
Downloads 79
28.

A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

British Journal of Religious Education, Forthcoming
Number of pages: 41 Posted: 03 Oct 2015
Accepted Paper Series
Netherlands Institute for Advanced Study and School of Political Science, Government and International Affairs, Tel Aviv University
Downloads 76
30.

הסכמי הגנת השקעות בינלאומיות והשפעתם על המרחב הרגולטורי בישראל
International Investment Agreements and their Impact on State Regulatory Space: The Case of Israel

David Chriki, Tomer Broude and Yoram Z. Haftel, International Investment Agreements and their Impact on State Regulatory Space: The Case of Israel (Forthcoming in "Haifa Law Review – משפט וממשל", 2019) , Hebrew University of Jerusalem International Law Forum Working Series (03-19), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper,
Number of pages: 27 Posted: 13 Mar 2019
Working Paper Series
Independent, Hebrew University of Jerusalem - International Law Forum and Hebrew University of Jerusalem
Downloads 73
31.

מזונות ילדים בגילים 6 עד 15, בעקבות בע"מ 919/15
Child Support in Israel: between Religious and Civil Law

Number of pages: 97 Posted: 26 Feb 2019
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and affiliation not provided to SSRN
Downloads 72
32.

המחוקק כמאסדר: מגבלות ואילוצי חקיקה באסדרת תקשורת ושידורים (The Legislator As a Regulator: The Constitutional Limits of Media Regulation Legislation)

Hukim – Journal on Legislation, 2017,
Number of pages: 56 Posted: 06 Nov 2017 Last Revised: 08 Feb 2019
Accepted Paper Series
Tel Aviv University, Buchmann Faculty of Law and Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 69
33.

Disparities between Jews and Arabs in the Israeli Criminal Law System

Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 13, No. 1, 2015
Number of pages: 14 Posted: 01 Feb 2016
Accepted Paper Series
Tel Aviv University, College of Management (Israel) - School of Law and Tel Aviv University - The Evens Program for Conflict Resolution Research
Downloads 64
34.

חוזה ויחסים – המקרה של שינוי חוזה בהתנהגות
Modifying a contract by behavior

Number of pages: 52 Posted: 26 Feb 2019
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Ono Academic College Faculty of Law
Downloads 64
36.

לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימוץ – מפנה חיוני להרחבת האימוץ להורים להט"בים
The Child in Her Family: A Necessary Turn Toward LGBT Adoption in Israel

LGBTQ Rights in Israel: Gender Identity, Sexual Orientation and the Law (Einav H. Morgenstern, Yaniv Lushinsky and Alon Harel editors, 2016), pp. 437-468
Number of pages: 32 Posted: 25 Jul 2017
Accepted Paper Series
Striks School of Law, College of Management and Hebrew University of Jerusalem
Downloads 58
37.

משפט זכויות האדם הבינלאומי והמשפט החוקתי בישראל
The Relationship Between International Law and Constitutional Law in Israel

Forthcoming ,מחקרי משפט עתיד להתפרסם,
Number of pages: 45 Posted: 30 Jan 2018
Accepted Paper Series
Ono Academic College Faculty of Law
Downloads 58
38.

The Bank Fees Regime in Israel - A Political Economy Perspective רפורמת העמלות בישראל מנקודת מבט של כלכלה פוליטית

Perspectives in the Political Economy of Financial Regulation. Emilios Avgouleas and David C. Donald, eds. Cambridge University Press, Forthcoming
Number of pages: 30 Posted: 25 Mar 2017 Last Revised: 05 Mar 2020
Accepted Paper Series
Netanya Academic College, Israel
Downloads 57
39.

Israeli Democracy and the Rights of Its Palestinian Citizens
הדמוקרטיה הישראלית וזכויותיהם של אזרחיה הערביים

Ragion Pratica, Vol. 45 (December 2015), pp. 351-368
Number of pages: 25 Posted: 21 Dec 2015
Accepted Paper Series
University of Hull
Downloads 56
40.

Domestic Human Rights Adjudication in the Shadow of International Law: The Status of Human Rights Conventions in Israel

Israel Law Review, Vol. 50, Forthcoming
Number of pages: 37 Posted: 07 Jul 2017
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 51
42.

חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים
Freedom of Religion, Freedom from Religion and the Protection of Religious Feelings

מחקרי משפט כא התשס"ד 5 21 Bar-Ilan L. Stud. 5 (2004),
Number of pages: 84 Posted: 29 Jun 2017
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and University of Haifa - Department of Philosophy
Downloads 48
43.

המשפט המינהלי בעידן המדינה הרגולטורית
Administrative Law in the Regulatory State

עתיד להתפרסם בכתב העת משפט וממשל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה,
Number of pages: 51 Posted: 11 Feb 2017
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 46
45.
Downloads 45
46.

קניין חדש תוצרת הארץ – אימוץ דוקטרינת הקניין החדש בישראל ורציותה המשפטית והחברתית
The Adoptions of 'New Property' rights in Israeli Constitutional Law

Hebrew University of Jerusalem Law Review (Mishpatim) (2018)
Number of pages: 47 Posted: 22 Feb 2018 Last Revised: 17 Jun 2018
Accepted Paper Series
Tel Aviv University, Buchmann Faculty of Law
Downloads 45
47.

The Unintended Consequences of Prohibiting Advocacy of Hatred and Regulating Campaign-Finance: The Weakening Status of Freedom of Speech in Israel

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 17-42
Number of pages: 20 Posted: 21 Sep 2017 Last Revised: 30 Sep 2018
Working Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 44
48.

יתרונם של בתי המשפט הבינלאומיים The Advantage of International Courts

iCourts Working Paper Series No. 99, Forthcoming in מחקרי משפט,
Number of pages: 22 Posted: 26 Jun 2017 Last Revised: 09 Aug 2018
Working Paper Series
University of Copenhagen - iCourts - Centre of Excellence for International Courts
Downloads 43
49.

The Legisprudential and Political Functions of Temporary Legislation

Bar Ilan University Faculty of Law Research Paper No. 19-12, Time, Law and Change: An Interdisciplinary Study (Sofia Ranchordas & Yaniv Roznai, eds., Forthcoming
Number of pages: 29 Posted: 11 Jun 2019 Last Revised: 14 Aug 2019
Working Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty and Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 42