SSRN eLibrary Search Results
Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series

4,559 Total downloads | Link to this page | Subscribe to this eJournal (requires login)
Search Within

Viewing: 1 - 50 of 132 papers

1.

Dreptul de Preempţiune, În Reglementarea Noului Cod Civil (The Right of Contractual Preference, in the Light of the New Civil Code)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 22 Posted: 05 Sep 2012
Accepted Paper Series
Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca
Downloads 204
2.

Securitatea Energetică a Uniunii Europene (Energetic Security of the European Union)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 2, 2012
Number of pages: 16 Posted: 28 Feb 2013
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu Jiu
Downloads 178
3.

Răspunderea Penală a Minorilor În Reglementarea Noului Cod Penal (Criminal Liability of Minors in the New Criminal Code Regulations)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2013
Number of pages: 20 Posted: 19 Jul 2013 Last Revised: 25 Jul 2013
Accepted Paper Series
University of Tg-Jiu
Downloads 151
4.

Parliamentary Diplomacy, a Unique Formula of Supranational Cooperation

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 23 Posted: 21 Jul 2013
Accepted Paper Series
Dimitrie Cantemir Christian University
Downloads 108
5.

Natura juridicå a clauzelor considerate nescrise (The Legal Nature of Clauses Considered Unwritten)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 10 Posted: 03 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 101
6.

Fuziunea și divizarea societăţilor comerciale - forme de reorganizare în contextul noilor reglementări (Merging and Splitting Company - Forms of Reorganization in the Context of the New Regulations)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 34 Posted: 05 Jan 2014
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 93
7.

Recognition of the Foreign Decisions in the Light of the Stipulations of the New Civil Procedure Code (Recunoasterea Hotararilor Straine in Lumina Dispozitiilor Noului Cod de Procedura Civila)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2013
Number of pages: 18 Posted: 20 Jul 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 84
8.

Aspecte Privind Organele Administrative Cu Atribuţii Jurisdicţionale (Issues Administrative Bodies Having Jurisdiction)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 14 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 82
9.

Aspecte de Drept Comparat Privind Recidiva (Aspects of Compared Law Concerning Recidivism)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, p. 53, 2012
Number of pages: 8 Posted: 27 Aug 2012
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 73
10.

Consideratii Privind Limitele Legale Ale Dreptului De Proprietate Privată Reglementate De Noul Cod Civil (Considerations Regarding the Legal Limits of the Private Property Right Regulated by the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 14 Posted: 05 Jan 2014
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 71
11.

Soluţionarea Pe Cale Paşnică a Diferendelor Internaţionale -- Principiu Fundamental Al Dreptului Internaţional Public (Peaceful Settlement of International Disputes -- A Fundamental Principle of Public International Law)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 10 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
Petre Andrei University of Iasi
Downloads 70
12.

Ordinea de Drept si Justitia (Order of Law and Justice)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 12 Posted: 29 Aug 2012
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 68
13.

Concilierea Internaţională – Modalitate Paşnică de Soluţionare a Diferendelor Internaţionale (International Conciliation – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 14 Posted: 05 Sep 2012
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 65
14.

Nulitatea contractului individual de muncă (Nullity of the Individual Labour Contract)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 10 Posted: 03 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 62
15.

Aspecte Privind Dreptul De Preempţiune În Reglementarea Noului Cod Civil (Issues Concerning the Right of Pre-Emption and the Exercise of it in the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3 2013
Number of pages: 12 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 58
16.

Locuinţa familiei în reglementarea noului Cod civil (Family’s Dwelling in the Regulation of the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 12 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 58
17.

Viciile De Consimţământ – Cauze De Nulitate Ale Tratatelor Internaţionale (Consent Vices - Nullity Causes of the International Treaties)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 8 Posted: 26 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 57
18.

Situaţia Juridică Actuală a Contractului De Vânzare Afectat De Opţiunea Răscumpărării (Current Juridical Status of the Sales Contract Affected by the Buyback Option)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 14 Posted: 05 Sep 2012
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 56
19.

Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 16 Posted: 26 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 55
20.

Protecţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în lumina Tratatului de la Lisabona (Protection of the Basic Rights in the European Union in the Light of the Lisbon Treaty)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 14 Posted: 06 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 55
21.

Divorţul Prin Acordul Soţilor Pe Cale Judiciară La Cererea Ambilor Soţi (The Divorce by the Agreement of the Spouses on Judicial Proceeding at the Request of Both Spouses)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 10 Posted: 26 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 53
22.

Consideraţii Privind Evoluţia Conceptului de Normă Internaţională Imperativă – Jus Cogens (Considerations Regarding the Evolution of the Concept of Imperative International Law – Jus Cogens)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2012
Number of pages: 12 Posted: 31 Aug 2012 Last Revised: 05 Jan 2014
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 52
23.

Reflecţii Privind Dreptatea, Justiţia Şi Justiţia Administrativă (Reflections on Righteousness, Justice and Administrative Justice)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 8 Posted: 28 Feb 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 52
24.

Corelaţiile Dintre Dreptul Comerţului Internaţional Şi Alte Ramuri De Drept (Correlations between International Trade Law and Other Law Branches)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 14 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 51
25.

Pedeapsa Detenţiunii Pe Viaţă (Life Imprisonment Penalty)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 16 Posted: 02 Feb 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 51
26.

EXPERTIZA – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCEDURA FISCALĂ (Expertise – An Evidence Means in Fiscal Procedure)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 14 Posted: 04 Jan 2014 Last Revised: 02 Jul 2016
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 49
27.

Normele conflictuale în materia bunurilor în reglementarea noului cod civil (Conflictual Norms in Matter of Goods in the Regulation of the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 18 Posted: 06 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 49
28.

Divorce Effects Regarding the Reports between Parents and the Child Regulated by the New Civil Code (Efectele Divortului Cu Privire La Raporturile Dintre Parinti Si Copil Reglementate De Noul Cod Civil)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2013
Number of pages: 16 Posted: 19 Jul 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 45
29.

Regimul Juridic Al Nulităţii Absolute a Căsătoriei Fictive (The Legal System of Absolute Nullity of the Arranged Marriage)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 2, 2012
Number of pages: 10 Posted: 28 Feb 2013
Accepted Paper Series
University of Tg-Jiu, Dept of Juridical Sciences, Faculty of Public Administration and Compared Political Studies
Downloads 43
30.

Consimţământul Persoanei Vătămate, Cauză Justificativă În Dreptul Penal (The Consent of the Injured Party, Justified Cause in Criminal Law)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Number of pages: 10 Posted: 23 Aug 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 41
31.

Evoluţia Cadrului Juridic Internaţional Şi European Privind Spaţiul Aerian (The Evolution of the International and European Juridical Framework Regarding the Air Space)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 12 Posted: 28 Feb 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 41
32.

Reflections on Prostitution and Pimping (Reflecţii Privind Prostituţia Şi Proxenetismul)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Number of pages: 14 Posted: 23 Aug 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 41
33.

Some Considerations Regarding Autonomous Guarantees in the Regulation of the Current Civil Code (Unele Considerati Privind Garantiile Autonome În Reglementarea Actualului Cod Civil)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2012
Number of pages: 6 Posted: 21 Jul 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 40
34.

Bunele oficii – mijloc paşnic de soluţionare a diferendelor internaţionale (Good Offices – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 14 Posted: 05 Jan 2014
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 39
35.

The Joint Investigation Teams – A European Instrument of Fight Against Terrorism

Annals Constantin Brancusi - Letter and Social Science Series, 4/2014
Number of pages: 5 Posted: 27 Feb 2015
Accepted Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu Jiu
Downloads 39
36.

Incetarea Contractului Indiviual De Munca Din Initiativa Angajatorului (Concedierea) (Working Individual Termination Employer's Initiative (Dismissal))

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 12 Posted: 28 Feb 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 38
37.

Recomandarea 1201 – Scurtă Introducere În Problematica Minorităţilor Naţionale (The 1201st Recommendation – Short Introduction to the Minority Issues)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 8 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University of Bucharest - Faculty of History
Downloads 38
38.

The Right to Privacy (Dreptul la Viaţă Privată)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2013
Number of pages: 8 Posted: 22 Jul 2013
Accepted Paper Series
National Authority of Personal Data Processing Supervision and National Authority of Personal Data Processing Supervision
Downloads 38
39.

Divorţul prin acordul soţilor în reglementarea noului Cod civil (Collaborative Divorce in the Regulation of the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 8 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 37
40.

Noul Cod civil şi nulitatea relativă (The New Civil Code and Absolute Nullity)

Annals of the Constantin Brancusi Universiy - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 4 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 37
41.

Principalele Aspecte Civile Ale Răpirii Internaţionale De Copii (The Main Civil Aspects of the International Child Abduction)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 22 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 37
42.

Actul Administrativ De Autoritate – Obiect Al Acţiunii Judiciare (Administrative Acts of Authority – Subject of Judicial Action)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 2, 2012
Number of pages: 10 Posted: 28 Feb 2013
Accepted Paper Series
Ecological University of Bucharest
Downloads 36
43.

Anularea şi nulitatea actelor administrative (Annulment and Nullity of Administrative Documents)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 8 Posted: 06 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 36
44.

Aspecte actuale privind circulaţia juridică a terenurilor (Current Aspects Regarding Property Judicial Transfer)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 8 Posted: 01 Jan 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 36
45.
Downloads 36
46.

Organization of International Civil Aviation – A Specialized Institution of the United Nations Organization (Organizatia Aviatiei Civile Internationale - Institutie Specializata a Organizatiei Natiunilor Unite)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2012
Number of pages: 16 Posted: 21 Jul 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 36
47.

Recess, Rescission and Invalidation of the Administrative Documents

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 12 Posted: 21 Jul 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 35
48.

Dreptul La Moştenire Al Soţului Supravieţuitor (I) (The Right to Inheritance of the Surviving Spouse (I))

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 16 Posted: 30 Dec 2013
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 33
49.

Private Life and Geo-Localisation (Viata Privata Si Geolocalizarea)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2013
Number of pages: 10 Posted: 22 Jul 2013
Accepted Paper Series
National Authority of Personal Data Processing Supervision and National Authority of Personal Data Processing Supervision
Downloads 33
50.

Aspecte Teoretice Şi De Practică Judiciară Privind Plasamentul Ca Măsură De Protecţie Specială a Copilului (Theoretical Aspects and of Judicial Practice Regarding Placement as Child's Special Protection Measure)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2010
Number of pages: 16 Posted: 27 Aug 2014
Working Paper Series
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 32