Search Within Results
Feedback to SSRN

SSRN eLibrary Statistics:

Papers & Authors:
Abstracts: 734,286
Full Text Papers: 618,692
Authors: 339,170
Papers Received in
  Last 12 months:
63,330

Paper Downloads:
To date: 112,787,422
Last 12 months: 13,412,330
Last 30 days: 1,125,875

CiteReader:  What's this?
Papers with
  Resolved
  References:
320,134
Total References: 9,115,228
Papers with Cites: 247,992
Total Citation
  Links:
5,995,557
Papers with
  Resolved
  Footnotes:
93,297
Total Footnotes: 9,057,404


SSRN eLibrary Search Results
Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series
4,291 Total downloads | Link to this page | Subscribe to this eJournal (requires login)
Showing Papers 1 - 50 of 132
Sort By
1 2 3 | Next >
   

Incl. Electronic Paper The Joint Investigation Teams – A European Instrument of Fight Against Terrorism
Annals Constantin Brancusi - Letter and Social Science Series, 4/2014
Ina Raluca Tomescu
University Constantin Brancusi of Targu Jiu
Date Posted: February 27, 2015
Accepted Paper Series
33 downloads

Incl. Electronic Paper Autoritatea Părintească Privitoare La Persoana Minorului În Reglementarea Codului Civil Francez (Parental Authority Regarding the Minor's Person in the Regulation of the French Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2010
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 27, 2014
Working Paper Series
16 downloads

Incl. Electronic Paper Ocrotirea Minorului Prin Tutelă. Drepturile Şi Obligaţiile Tutorelui Şi Drepturile Şi Obligaţiile Părinteşti. Aspecte Comparative (Protecting the Minor by Guardianship. Guardian's Rights and Obligations and Parental Rights and Obligations. Comparative Aspects)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2010
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 27, 2014
Working Paper Series
36 downloads

Incl. Electronic Paper Aspecte Teoretice Şi De Practică Judiciară Privind Plasamentul Ca Măsură De Protecţie Specială a Copilului (Theoretical Aspects and of Judicial Practice Regarding Placement as Child's Special Protection Measure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2010
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 27, 2014
Working Paper Series
30 downloads

Incl. Electronic Paper Relations between Parents and Their Children If Divorce (Raporturile Dintre Părinți Și Copiii Lor Minori În Cazul Desfaceri Căsătoriei)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Ana-Maria Malvina Bivolariu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 25, 2014
Working Paper Series
23 downloads

Incl. Electronic Paper 'Efectele' Modului De Adaptăre a Conduitei Minorului În Timpul Executării Măsurii Educative Privative De Libertate (The 'Effects' of the Way in Which the Minor Adapts His Conduct During the Execution of an Educational Deprivative of Liberty Measure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Elena-Giorgiana Simionescu and Diana-Maria Dijmarescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 23, 2014
Working Paper Series
7 downloads

Incl. Electronic Paper Consimţământul Persoanei Vătămate, Cauză Justificativă În Dreptul Penal (The Consent of the Injured Party, Justified Cause in Criminal Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 23, 2014
Working Paper Series
37 downloads

Incl. Electronic Paper The Legal Regime of the State Border of Romania (Regimul Juridic Al Frontierei De Stat a României)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 23, 2014
Working Paper Series
15 downloads

Incl. Electronic Paper Reflections on Prostitution and Pimping (Reflecţii Privind Prostituţia Şi Proxenetismul)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Ion Cristinel Rujan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 23, 2014
Working Paper Series
37 downloads

Incl. Electronic Paper The Establishment of Filiation of Child by Recognition (Stabilirea Filiaţiei Copilului Prin Recunoaştere)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: August 23, 2014
Working Paper Series
19 downloads

Incl. Electronic Paper Fazele Infracţiunii Intenţionate. Aspecte Teoretice Şi Practice (The Stages of Intentional Crimes Theoretical and Practical Aspects)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
32 downloads

Incl. Electronic Paper Reflecţii Privind Dreptatea, Justiţia Şi Justiţia Administrativă (Reflections on Righteousness, Justice and Administrative Justice)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Octavia Maria Cilibiu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
46 downloads

Incl. Electronic Paper Unele Consideraţii Privind Încuviinţarea Căsătoriei Minorului De Către Părinţi (Considerations Regarding the Parents’ Consent for the Marriage of Their Minor Child)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
18 downloads

Incl. Electronic Paper Evoluţia Cadrului Juridic Internaţional Şi European Privind Spaţiul Aerian (The Evolution of the International and European Juridical Framework Regarding the Air Space)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
38 downloads

Incl. Electronic Paper Incetarea Contractului Indiviual De Munca Din Initiativa Angajatorului (Concedierea) (Working Individual Termination Employer's Initiative (Dismissal))
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Pantelimon Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
36 downloads

Incl. Electronic Paper Unele Consideraţii Privind Noţiunea De Pază a Animalului Şi a Lucrului (Some Considerations Regarding the Guarding Notion of the Animal and of the Object)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 28, 2014
Working Paper Series
13 downloads

Incl. Electronic Paper Pedeapsa Detenţiunii Pe Viaţă (Life Imprisonment Penalty)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Frintu Mihaela Viorica
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: February 02, 2014
Working Paper Series
50 downloads

Incl. Electronic Paper Consideraţii Privind Unele Criterii De Identificare a Normelor Imperative În Dreptul Internațional (Considerations Regarding Some Identification Criteria of Peremptory Norms in International Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
9 downloads

Incl. Electronic Paper Recursul Administrativ-Fiscal În Dreptul Comparat (The Fiscal-Administrative Appeal Comparative Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Octavia Maria Cilibiu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
10 downloads

Incl. Electronic Paper Infracţiunea Consumată - Formă a Infracţiunii Intenţionate (Consumed Offense - Form of Crime Intentional)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 27, 2014
Working Paper Series
30 downloads

Incl. Electronic Paper Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Rodica Peptan and Diana-Maria Dijmarescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
51 downloads

Incl. Electronic Paper Divorţul Prin Acordul Soţilor Pe Cale Administrativă (Divorce by Mutual Consent by Administrative Path)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Frintu Mihaela Viorica and Dobritoiu Elena Roxana
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
20 downloads

Incl. Electronic Paper Vocaţia Succesorală Legală a Soţului Supravieţuitor Şi Compunerea Masei Succesorale a Soţului Defunct În Reglementarea Noului Cod Civil (The General Legal Inheritance Vocation of the Surviving Spouse and Composition of the Deceased Husband's Succession in the the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
21 downloads

Incl. Electronic Paper Viciile De Consimţământ – Cauze De Nulitate Ale Tratatelor Internaţionale (Consent Vices - Nullity Causes of the International Treaties)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
46 downloads

Incl. Electronic Paper Divorţul Prin Acordul Soţilor Pe Cale Judiciară La Cererea Ambilor Soţi (The Divorce by the Agreement of the Spouses on Judicial Proceeding at the Request of Both Spouses)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Alin-Gheorghe Gavrilescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 26, 2014
Working Paper Series
48 downloads

Incl. Electronic Paper Transpunerea Deciziei-Cadru Privind Mandatul European De Arestare În Legislaţia Română (The Transposition of the Frame-Decision Regarding the European Warrant of Arrest in the Romanian Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3 2013
Ina Raluca Tomescu and Pînişoară Iulian
University Constantin Brancusi of Targu Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 15, 2014
Working Paper Series
25 downloads

Incl. Electronic Paper Menţinerea echilibrului unitate – diversitate şi incidenţa unor factori de risc în evoluţia actuală a dreptului internaţional public (Maintaining the Balance Unity – Diversity in the Occurrence of Risk Factors in the Current Development of Public International Law)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 08, 2014
Working Paper Series
15 downloads

Incl. Electronic Paper RECIDIVA INTERNAŢIONALĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL (International Relapse in the Regulation of the New Criminal Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 08, 2014
Working Paper Series
24 downloads

Incl. Electronic Paper Unele aspecte privind punerea în aplicare a codului civil asumat (Aspects Regarding the Application of the Assumed Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
11 downloads

Incl. Electronic Paper Anularea şi nulitatea actelor administrative (Annulment and Nullity of Administrative Documents)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Pantelimon Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
35 downloads

Incl. Electronic Paper Normele conflictuale în materia bunurilor în reglementarea noului cod civil (Conflictual Norms in Matter of Goods in the Regulation of the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
49 downloads

Incl. Electronic Paper Înscrisurile -- mijloc de probă în procedura fiscală (Documents -- Evidence in Fiscal Procedure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Octavia Maria Cilibiu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
19 downloads

Incl. Electronic Paper Protecţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în lumina Tratatului de la Lisabona (Protection of the Basic Rights in the European Union in the Light of the Lisbon Treaty)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Ana Daniela Bobaru
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 06, 2014
Working Paper Series
55 downloads

Incl. Electronic Paper Aspecte de drept procesual privind aplicarea Legii nr. 221/2009 prin prisma noilor modificări privind mica reformă în justiţie (Aspects of Proceedings Law Regarding the Enforcement of the Law No. 221/2009 in the Light of the New Amendments Regarding the Small Reform of Justice)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Pantelimon Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
8 downloads

Incl. Electronic Paper Sistemul sancţionator al recidivei persoanei fizice în reglementarea noului cod penal (Sanctioning System of the Natural Person’s Second Offence in the Regulations of the New Criminal Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
22 downloads

Incl. Electronic Paper Specificitatea răspunderii penale în domeniul mediului (Environmental Criminal Liability Specificity)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Claudiu Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
18 downloads

Incl. Electronic Paper Capacitatea de a încheia acte juridice civile în reglementarea actualului cod civil (The Capacity to Contract Civil Juridical Documents in the Regulation of the Current Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Working Paper Series
8 downloads

Incl. Electronic Paper Fuziunea și divizarea societăţilor comerciale - forme de reorganizare în contextul noilor reglementări (Merging and Splitting Company - Forms of Reorganization in the Context of the New Regulations)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Constantin Enea
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
89 downloads

Incl. Electronic Paper Consideratii Privind Limitele Legale Ale Dreptului De Proprietate Privată Reglementate De Noul Cod Civil (Considerations Regarding the Legal Limits of the Private Property Right Regulated by the New Civil Code)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Ana-Maria Diaconu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
66 downloads

Incl. Electronic Paper Repere pentru o sociologie a drepturilor omului (Reference Points for a Sociology of Human Rights)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Adrian Vasile Cornescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
8 downloads

Incl. Electronic Paper Modalităţi juridice de protejare a faunei ca şi factor de mediu (Juridical Ways of Protecting the Fauna as an Environmental Factor)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Claudiu Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
20 downloads

Incl. Electronic Paper Soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre angajat şi angajator (Amicable Settlement of Conflicts between Employer and Employee)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Ana Daniela Bobaru
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
28 downloads

Incl. Electronic Paper Bunele oficii – mijloc paşnic de soluţionare a diferendelor internaţionale (Good Offices – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 05, 2014
Accepted Paper Series
32 downloads

Incl. Electronic Paper EXPERTIZA – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCEDURA FISCALĂ (Expertise – An Evidence Means in Fiscal Procedure)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Octavia Maria Cilibiu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Last Revised: July 02, 2016
Working Paper Series
48 downloads

Incl. Electronic Paper IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC – IERARHIE SAU ECHIVALENŢĂ ? (Public International Law Sources – Hierarchy or Equivalence?)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
27 downloads

Incl. Electronic Paper Valorificarea nulitătii actului juridic civil modalităţi de validare sau valorificare a actului juridic civil nul (Capitalizing the Nullity of Civil Juridical Document Ways of Validating or Capitalizing the Null Civil Juridical Document)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
30 downloads

Incl. Electronic Paper Natura juridică a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere (Legal Nature of Interests, Late-Payment Penalties or Additions)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Octavia Maria Cilibiu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
10 downloads

Incl. Electronic Paper Represiunea crimelor grave împotriva păcii şi umanităţii (Repression of Serious Crimes Against Peace and Humanity)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 04, 2014
Working Paper Series
23 downloads

Incl. Electronic Paper Unele consideraţii privind obiectul actului juridic civil (Some Considerations Regarding the Subject of the Civil Juridical Document)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Accepted Paper Series
20 downloads

Incl. Electronic Paper Nulitatea contractului individual de muncă (Nullity of the Individual Labour Contract)
Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Pantelimon Manta
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Date Posted: January 03, 2014
Working Paper Series
59 downloads


 

1 2 3 | Next >