SSRN eLibrary Search Results
רשת המחקרים ברגולציה, מדיניות וממשל (Hebrew Policy, Regulation & Governance Network)

9,882 Total downloads
Search Within

Viewing: 1 - 50 of 159 papers

1.

תלונות שווא בגין עברות מין ואלימות במשפחה
False Allegation of Sexual Abuse and Domestic Violence

יואב מזא"ה, תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות במשפחה פורום קהלת, 2016,
Number of pages: 140 Posted: 31 Mar 2016 Last Revised: 10 Jul 2017
Accepted Paper Series
Ono Academic College Faculty of Law
Downloads 1,484
2.

מדיניות חברתית באצטלה כלכלית: מטרותיה של מערכת המס בישראל
(Contemplating the Meaning & Attainment of the Three Goals of Taxation)

Arie Lapidot, David Gliksberg Ed. - The Harry and Michael Secher Institute for Legislative Research and Comparative Law, Hebrew University, 2015
Number of pages: 47 Posted: 17 Oct 2013 Last Revised: 24 Oct 2017
Accepted Paper Series
Ono Academic College Faculties of Law & Business Administration and Social and Economic Rights Director - Israel Civil Rights Association
Downloads 570
3.

Temporary Legislation, Better Regulation and Experimentalist Governance: An Empirical Study (חקיקה זמנית, טיוב רגולציה וממשליות אקספרימנטלית: מחקר אמפיר)

Forthcoming, Regulation and Governance
Number of pages: 56 Posted: 11 Jul 2016 Last Revised: 10 Jan 2017
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 282
4.

Governing Communities by Auction

University of Chicago Law Review, Vol. 81, P. 1, 2014, U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 14-20, San Diego Legal Studies Paper No. 14-160
Number of pages: 27 Posted: 05 May 2014 Last Revised: 24 Jun 2014
Accepted Paper Series
Bar Ilan University - Faculty of Law and University of Pennsylvania Law School
Downloads 234
5.

בִּגְנוּת ההגינות: מקומה הנעדר של הגינות בחובת האמון בדין הישראלי
Against Fairness: The Absent Place of Fairness in the Duty of Loyalty in Israeli Law

משפטים - Mishpatim, Forthcoming,
Number of pages: 69 Posted: 13 Jul 2016 Last Revised: 30 Jan 2018
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 233
6.

It's Now or Never! Using Deadlines as Nudges

Law and Social Inquiry, Forthcoming, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 16-03
Number of pages: 44 Posted: 08 Aug 2015 Last Revised: 01 Apr 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law, Hebrew University - Faculty of Law and Hebrew University of Jerusalem - School of Education
Downloads 225
7.

A Hierarchy of Markets: How Basic Needs Induce a Market Failure

14(1) Depaul Business & Commercial Law Journal 1 (2015)
Number of pages: 57 Posted: 12 Jan 2015 Last Revised: 05 Apr 2016
Accepted Paper Series
Columbia University - Law School
Downloads 202
9.

יצירה משפטית: שימוש הוגן בדיני זכויות יוצרים
Judicial Work: Fair Use in Israeli Copyright Law

(בתוך: משפט, תרבות וספר: ספר נילי כהן 84 - 106 (עופר גרוסקופף ושי לביא עורכים, צפוי להתפרסם ב-2017
Nili Cohen Book (Ofer Groskopf & Shai Lavi eds., 2017, Forthcoming),
Number of pages: 18 Posted: 10 Jan 2017 Last Revised: 08 Feb 2018
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 170
10.

ביקורת שיפוטית תוכנית וביקורת שיפוטית הליכית: הילכו שניים יחדיו? לקראת מודל סמי-פרוצדורלי בישראל
(Procedural Review and Substantive Review: Can the Two Be Combined? Towards a Semi-procedural Model in Israel)

ספר דורית ביניש (קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים),
Number of pages: 45 Posted: 05 May 2016 Last Revised: 24 Jun 2016
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 162
11.

Can Experts Be Trusted and What Can Be Done About it? Insights from the Biases and Heuristics Literature

Forthcoming in 'Nudging and the Law: A European Perspective'; Alberto Alemanno and Anne-Lise Sibony Eds. (HART, 2015).
Number of pages: 32 Posted: 03 Sep 2014 Last Revised: 15 Sep 2014
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 153
12.

לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת
(Robot Warfare and the Problem of Bound Discretion)

עיוני משפט ל"ט 67 2016,
Number of pages: 40 Posted: 10 Oct 2015 Last Revised: 20 Jun 2016
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law and University of Cambridge Faculty of Law
Downloads 150
13.

בכמה קולות מדברת המדינה? על מתן מעמד לרשות חולקת בהליכים משפטיים
(With How Many Voices does the State Speak? On Granting Status to Dissenting Agencies in Legal Proceedings)

עיוני משפט 2016,
Number of pages: 48 Posted: 15 Oct 2015 Last Revised: 10 Nov 2015
Working Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 140
14.

ייקוב הדין את האגורה
(We Demand the Penny by Hook or by Crook: Penny-Wise, Dollar Foolish and Consumer Protection Legislation)

חוקים בקצרה 2015
Online Israeli Journal on Legislation (2015) ,
Number of pages: 13 Posted: 02 Jul 2015 Last Revised: 21 Feb 2016
Accepted Paper Series
Victoria University of Wellington
Downloads 140
15.

ובעמום הוא מחפש את הצלול: עמימות, רכות ומהותיות בחובת הגילוי המלא
(Ambiguity, Softness, and Materiality in the Duty of Full Disclosure)

עומד להתפרסם בתוך ספר יוסי גרוס (אהרן ברק ואח' עורכים) 2015
Forthcoming in Yossi Gross Book (Aharon Barak et al. Eds.) 2015 ,
Number of pages: 34 Posted: 19 Sep 2014 Last Revised: 02 Feb 2015
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 134
16.

הרפורמה הרגולטורית: בין הגלוי לסמוי
(a Critical Look at Regulatory Reform)

עתיד להתפרסם במשפט, חברה ותרבות: רגולציה 2015,
Number of pages: 40 Posted: 10 Feb 2015
Accepted Paper Series
The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University
Downloads 129
17.

חרדים לקהילה
(Adhere to Their Community)

מחקרי משפט
Bar Ilan University Law Review,
Number of pages: 37 Posted: 07 Dec 2015
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 123
18.

דייט עם המשפט: על הסדרת פעילותם של אתרי היכרויות מקוונים
(J(Uris) Date: Regulating Online Dating Sites)

Bar Ilan University Law Review (2015, Forthcoming)
Number of pages: 65 Posted: 02 Jul 2015 Last Revised: 11 Jan 2016
Accepted Paper Series
Victoria University of Wellington and Independent
Downloads 119
19.
Downloads 115
20.

Trends in Global Nanotechnology Regulation: The Public-Private Interplay

Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol. 17, 2015
Number of pages: 50 Posted: 24 Sep 2014
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 114
21.

השוק הפרטי בעבודה הציבורית
The Private Market of Public Work

מחקרי משפט (Studies in Law), 2016,
Number of pages: 40 Posted: 07 Sep 2016
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 105
22.

המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית

תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015,
Number of pages: 29 Posted: 08 Oct 2015
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 99
23.
Downloads 98
24.

The Administrative State Goes Global

Forthcoming in Michael A. Helfand ed. ‘Negotiating State and Non-state Law: The Challenges of Global and Local Legal Pluralism’ (Cambridge University Press, 2015),
Number of pages: 57 Posted: 20 Feb 2015
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 97
25.

Israel's Foreign Investment Protection Regime in View of Developments in Its Energy Sector משטר הגנת ההשקעות הזרות בישראל לאור התפתחויות בענף האנרגיה שלה

EUI Department of Law Research Paper No. 2017/02
Number of pages: 39 Posted: 26 Jan 2017 Last Revised: 20 Jul 2017
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 92
26.

Judicial Strategies for Reviewing Conflicting Expert Evidence: Biases, Heuristics and Higher-Order Evidence

American Journal of Comparative Law, Forthcoming, Bar-Ilan University Public Law and Legal Theory Working Paper
Number of pages: 49 Posted: 27 Jun 2015
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 90
27.

התפיסה החברתית לגבי קרבנות: קווים להגדרת ממדי הוויקטימולוגיה

מ. חובב, ל. סבה, ומ. אמיר (עורכים), מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות וישום, עמ' 809-707, ירושלים: האוניברסיטה העברית,
Number of pages: 14 Posted: 29 Dec 2015 Last Revised: 10 Apr 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 90
28.

?חובת אמון - אימתי
(Duty of Loyalty - When?)

בתוך חובות אמון בדין הישראלי 35 (רות פלאטו-שנער, יהושע (שוקי) שגב עורכים), 2015
In Duties of Loyalty in Israeli Law 35 (Ruth Plato-Shinar & Joshua Segev, Eds., Nevo), 2015,
Number of pages: 30 Posted: 19 Sep 2014 Last Revised: 13 Jul 2016
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 89
29.

אקטיביזם של בעלי מניות: דיון תאורטי והשוואתי Activism of Shareholders: Theoretical and Comparative Analyses

מחקרי משפט ל, התש ע"ה –2015 ,
Number of pages: 56 Posted: 08 Aug 2016
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 89
30.
Downloads 89
31.

הרגולציה הבנקאית בישראל - יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית
(Banking Regulation in Israel: Systemic Stability vs. Consumer Protection)

אחריות המדינה, גבולות ההפרטה ורגולציה (יצחק גלנור ואיל טבת עורכים, המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן, מכון ון ליר), עתיד לראות אור
State Responsibility, the Boundaries of Privatization and Regulation (Van Leer Jerusalem Institute, Israel), Forthcoming,
Number of pages: 43 Posted: 18 Aug 2014
Accepted Paper Series
Netanya Academic College, Israel
Downloads 88
32.

רגולציה במערכת הבריאות:השליטה על פעולותן של קופות חולים
(Regulation in the Healthcare System: The Control Over the Israeli Health Funds)

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. ,
Number of pages: 30 Posted: 01 Nov 2014
Working Paper Series
University of Haifa - Department of Public Policy and Administration
Downloads 88
33.

הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה
(The Regulatory Void of the Israeli Privatization Age: A Comparative Study of Pension and Education Privatization.)

Jerusalem Papers in Regulation & Governance, Working Paper No. 56. August 2013
Number of pages: 42 Posted: 23 Jun 2014
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Political Science Department and The Federmann School of Public Policy and Government & School of Public Policy, Fellow, Niehaus Center for Globalization and Governance, Princeton and Hebrew University of Jerusalem, Department of Political Science,
Downloads 87
34.

Corporate Social Responsibility in Israeli Industry: Uncovering the Determinants
(הגורמים המשפיעים על אחריות תאגידית בתעשייה הישראלית)

Number of pages: 126 Posted: 12 Mar 2016 Last Revised: 27 Sep 2016
Working Paper Series
Department of Sociology, Political Science and Communication- Open University of Israel and Open University of Israel
Downloads 86
35.
Downloads 86
36.

The Federal Structure of Financial Supervision: A Story of Information-Flow

22/1 Stanford Journal of Law, Business, and Finance (2017)
Number of pages: 40 Posted: 24 May 2016 Last Revised: 25 Jun 2017
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 85
37.

Transfer Pricing and Intellectual Property: Identifying Issues and Reviewing the Existing and Alternative Solutions

Number of pages: 30 Posted: 23 Feb 2017 Last Revised: 20 Mar 2017
Working Paper Series
Yoram L. Cohen, Law Offices
Downloads 85
38.

דבר העורכים - דין ודברים
(Haifa Law Review - Editors' Note)

Haifa Law Review, Vol. 8, pp. 289-294, 2015
Number of pages: 12 Posted: 03 Mar 2015
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Law and University of Haifa - Faculty of Law
Downloads 83
39.

הסדרה ראויה של חוזים צרכניים מקוונים: בין קידום המסחר המקוון להגנת הצרכן
(Reconfiguring E-Contract Policy: Market Optimization, Consumer Protection, and the Promotion of Trust in E-Commerce Transactions)

25 Bar-Ilan University Law Review 431 (2009)
Number of pages: 54 Posted: 30 Jun 2015 Last Revised: 03 Jul 2015
Accepted Paper Series
Victoria University of Wellington and University of Haifa - Faculty of Law
Downloads 83
40.

מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה (Taxation of Married Couples in Israeli Law: A Call for Adopting Separate Filing Model)

5 Alei Mishpat 179 (2006)
Number of pages: 38 Posted: 20 Jun 2009 Last Revised: 06 Nov 2016
Accepted Paper Series
Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya
Downloads 83
41.

The Emergence of Global Governance and the Corresponding Need to Regulate It

GlobalTrust Working Paper Series 3/2014
Number of pages: 46 Posted: 24 Aug 2015 Last Revised: 10 Sep 2015
Working Paper Series
University of Cambridge Faculty of Law
Downloads 82
43.

על הֶסְדֵּרים מוסכמים ומינוי מפקח כתחליף לאכיפה פלילית נגד תאגידים
Trends in the Use of Pretrial Diversion Agreements and Corporate Monitors

צפוי להתפרסם במחקרי משפט, 2018,
Number of pages: 55 Posted: 13 Mar 2017 Last Revised: 16 Feb 2018
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 79
44.

Mending the Legislative Process – The Preliminaries
טיוב הליך חקיקה: שאלות היסוד

3(3) The Theory and Practice of Legislation (Dec. 2015)
Number of pages: 12 Posted: 10 Feb 2016
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 77
45.

מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה
(Social Workers in an Age of Privatisation)

Social Security, vol. 90 (2012)
Number of pages: 37 Posted: 28 Jun 2014
Accepted Paper Series
University of Sussex Law School and Independent
Downloads 76
46.

רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי
(Self Regulation in the Israeli Banking Sector)

רבעון לבנקאות 168, 19, 2010
Banking Quarterly, Vol. 19, No. 168, September 2010,
Number of pages: 15 Posted: 02 Aug 2011 Last Revised: 28 Sep 2017
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 74
47.

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
Transnational Asymmetric Armed Conflict Under International Humanitarian Law: Key Contemporary Challenges

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב 2017,
Number of pages: 175 Posted: 02 Nov 2017
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law and Independent
Downloads 72
48.

Security of Residence to Non-Citizens: Palestinian Residents of East Jerusalem (ביטחון בתושבות ללא אזרחות: התושבים הפלסטינים של מזרח ירושלים)

Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 06-15
Number of pages: 20 Posted: 10 Feb 2017
Working Paper Series
Sha'arei Mishpat Academic Center, Hod Hasharon
Downloads 66
49.
Downloads 66
50.

A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

British Journal of Religious Education, Forthcoming
Number of pages: 41 Posted: 03 Oct 2015
Accepted Paper Series
Swedish Collegium for Advanced Study and Tel Aviv University - Department of Political Science
Downloads 58