Search Results
כתב העת הדיגיטלי למשפט ציבורי- מאמרים שעלו לאחרונה | HRN: Public Law eJournal

22,793 Total downloads | Link to this page | Subscribe to this eJournal (requires login)

Viewing: 1 - 50 of 246 papers

1.

חקיקה זמנית בימי קורונה
Temporary Legislation in Times of Covid-19

Number of pages: 30 Posted: 02 Nov 2020 Last Revised: 03 Aug 2021
Working Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law, Ph.D. Student, Bar-Ilan University - Faculty of Law and Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 825
2.

שופט פוליטי בחברה דמוקרטית A Political Judge in a Democratic Society

מאזני משפט יד 171 (2021)
Number of pages: 43 Posted: 28 Oct 2020 Last Revised: 11 May 2021
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 770
3.

?האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית
Is Judicial Impeachment of the Israeli Prime Minister Constitutional?

21(1) Law & Gov. 49 (2020)
Number of pages: 19 Posted: 20 Jul 2020 Last Revised: 25 Mar 2021
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 737
4.

הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי Basic Law Proposal: Israel as the National State of the Jewish people.

משפט וציונות א Law & Zionism
Number of pages: 89 Posted: 31 Jul 2017
Accepted Paper Series
affiliation not provided to SSRN and Peres Academic Center
Downloads 523
5.

על המגבלות האינהרנטיות על סמכות ההתגברות בחוקה הישראלית: סיפורה של ההתגברות מסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת דרך תיקונים רטרואקטיביים לחוקה וכלה בעקרונות העל The Inherent Limits on the Override Power in the Israeli Constitution

מיועד לפרסום בספר גרוניס ,אהרן ברק ואח' עורכים Intended for Grunis Book,Aharon Barak, et al. eds. Forthcoming
Number of pages: 34 Posted: 12 Apr 2019 Last Revised: 23 Nov 2020
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 488
6.

פרטיות בעיר הדיגיטליתPrivacy in the Digital City

מיכאל בירנהק "פרטיות בעיר הדיגיטלית" מחקרי משפט לג(2) 963-911 (2022) Michael Birnhack, 'Privacy in the Digital City", 33(2) Bar Ilan Law Studies 911-963 (2022)
Number of pages: 53 Posted: 09 May 2020 Last Revised: 28 Jul 2022
Working Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 470
7.

הלכת יולי אדלשטיין וכרונולוגיית יחסי הכוחות בין הכנסת לממשלה בישראל The Yuli Edelstein Decision and the History of the Balance of Power between the Knesset and the Government in Israel

44 Tel Aviv University Law Review 321 (2021)
Number of pages: 42 Posted: 27 Jan 2021 Last Revised: 30 Nov 2021
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 464
8.

דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות צינון
Revolving Doors and the Ineffectiveness of Cooling-Off Periods

34 Bar Ilan University Law Review (forthcoming, 2021) [Hebrew]
Number of pages: 48 Posted: 17 Jan 2019 Last Revised: 18 Oct 2021
Accepted Paper Series
Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business
Downloads 463
9.
Downloads 461
10.

הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי – בעקבות תיק זדורוב Shadows of Public Doubts: Murder by Unfamiliar Narrative

MOZNEY MISHPAT, Forthcoming
Number of pages: 49 Posted: 31 Jan 2017 Last Revised: 21 Feb 2018
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 384
11.

דמוקרטיה היברידית: טכנולוגיה אינטרנטית בשירות הדמוקרטיה
Hybrid Democracy: Internet Technology in the Service of Democracy

Ma'asei Mishpat 12
Number of pages: 42 Posted: 13 Apr 2020 Last Revised: 19 Apr 2021
Accepted Paper Series
Peres Academic Center
Downloads 318
13.
Downloads 306
14.

כריש, תנין ולווייתן: על הבטחות מנהליות, חוזים רגולטוריים וחיות אחרות במתווה הגז הטבעי
Regulatory Contracts and Representations by Administrative Authorities after the Natural Gas Case

32 Bar Ilan Law Review 312, 2019
Number of pages: 56 Posted: 18 Oct 2018 Last Revised: 15 Aug 2019
Accepted Paper Series
The Max Stern Yezreel Valley College School of Public Policy
Downloads 301
15.

רעיון בלתי-קביל, אמת בלתי-נוחה: פסילת ראיות בגין אופן השגתן
An Inadmissible Idea, an Inconvenient Truth: The Exclusionary Rule

MISHPAT UMIMSHAL (2017)
Number of pages: 64 Posted: 20 Jun 2017 Last Revised: 12 Mar 2020
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 297
16.
Downloads 291
17.

הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה The Democratic Paradox of COVID-19 Regulations

משפט וממשל כד 31 2022 24 Law & Government in Israel (Mishpat Umimshal, University of Haifa)
Number of pages: 37 Posted: 11 Feb 2021 Last Revised: 05 Oct 2022
Accepted Paper Series
The Max Stern Yezreel Valley College School of Public Policy
Downloads 281
18.

הקניין החדש וסדרי הכוחות הישנים The New Property and the Old Status Quo

משפט, חברה ותרבות ה: משפט כלכלה ומוסדות בישראל 173 (דרור גולדברג ורון חריס עורכים 2022)
Number of pages: 26 Posted: 26 Feb 2021 Last Revised: 11 Apr 2022
Accepted Paper Series
Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business
Downloads 260
19.

חופש הביטוי, חופש המימון ועקרון אי-ההנצחה Free Speech, Free Finance, and the Anti-Entrenchment Principle

משפטים על אתר יב 29 2018
Number of pages: 26 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 06 Nov 2018
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 254
20.

Regulatory Shaming

49 Environmental Law 407 (Lewis & Clark) (2019)
Number of pages: 45 Posted: 06 Dec 2018 Last Revised: 30 Jun 2019
Accepted Paper Series
The Max Stern Yezreel Valley College School of Public Policy
Downloads 253
21.

שימוש לרעה בחוק יסוד
Misuse of a Basic Law

ספר אליקים רובינשטיין עורכים מרים מרקוביץ-ביטון, רינת סופר, אורי שלומאי, עתיד להתפרסם 2020
Number of pages: 40 Posted: 23 Nov 2020 Last Revised: 12 Feb 2021
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law
Downloads 249
22.

אמפתיה מתקנת
Affirmative Empathy

עבודה, חברה ומשפט טו 27 ,2018
Number of pages: 17 Posted: 17 Sep 2018
Working Paper Series
Tel Aviv University Faculty of Law and Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 241
23.

חוקה ליום סגריר: חוק הלאום והרוב היהודי
Rainy Day Constitutionalism: Israel's Nationality Law and the Jewish Majority Question

תרבות דמוקרטית 20 (2020)

Democratic Culture vol.20 (2020)

Number of pages: 29 Posted: 31 Oct 2020
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 226
26.

מתי יש ליתן מעמד בכורה לעמדת המאסדר? תובנות מהספרות על שבי רגולטורי
When Should Judges Defer to Agency Interpretation? A Regulatory Capture Perspective

Iyunei Mishpat Forum (Tel-Aviv University Law Review) (2020)
Number of pages: 17 Posted: 23 Jul 2020 Last Revised: 02 May 2022
Working Paper Series
Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business
Downloads 204
27.

היועץ המשפטי לכנסת ומקומו בהפרדת הרשויות בהליכי החקיקה
The Knesset Legal Adviser and its Role in the Separation of Powers in the Legislative Process

עתיד להתפרסם בעיוני משפט
Number of pages: 37 Posted: 29 Jan 2021
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University - Faculty of Law and Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 189
28.

?סעיף 7 לחוק יסוד הלאום – האם ניתן ליישב את המחלוקות
Section 7 of the Basic Law: Nation State: Can the Controversy be Settled?

תרבות דמוקרטית ,עתיד להתפרסם 2020 Democratic Culture ,Forthcoming 2020
Number of pages: 29 Posted: 19 Sep 2020 Last Revised: 18 Mar 2021
Accepted Paper Series
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law and Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law
Downloads 187
29.

הפרדה בין המינים במשפט הישראלי: סיכום מוער של הדין הפוזיטיבי ומבט לעתיד Sex Segregation in Israeli Law: An Annotated Account of the Doctrine and a Look toward the Future

forthcoming, 46 Tel Aviv University Law Review (2022) [Hebrew]
Number of pages: 68 Posted: 08 Dec 2021 Last Revised: 07 Apr 2022
Accepted Paper Series
Tel Aviv University Faculty of Law
Downloads 184
30.

מסע בין רשויות: חדירה לחומר מחשב וחדירה לבית המחוקקים
Unauthorized Computer Access vs. Unauthorized Law Rewrite

הסנגור 228 עמ' 4–10 מרץ 2016
Number of pages: 7 Posted: 13 Apr 2016 Last Revised: 24 Apr 2019
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 184
31.

שפה שסועה: בין מעמד רשמי למעמד מיוחד של השפה הערבית בישראל
How Should We Interpret the Special Status of Arabic

20 Democratic Culture תרבות דמוקרטית כרך 20
Number of pages: 33 Posted: 31 Oct 2020
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 183
32.

אי-חקיקה, משפוט-יתר וחירות-חסר: על פסיביזם חקיקתי ואקטיביזם ליטיגטורי-שיפוטי, גבולות המשפט וגבולות האי-משפט Non-Legislation, Over-Jurisprudence and Under-Freedom: Legislative Passivism and Litigatory-Judicial Activism, the Boundaries of the Law and the Boundaries of Non-Law

Non-Legislation, Over-Jurisprudence and Under-Freedom: legislative Passivism and Litigatory-Judicial Activism, the Boundaries of the Law and the Boundaries of Non-Law 12 MOZNEY MISHPAT 55–107 (expected, 2018) (Hebrew)
Number of pages: 53 Posted: 20 Jun 2017 Last Revised: 03 Dec 2021
Accepted Paper Series
Zefat Academic College
Downloads 181
33.
Downloads 181
34.

בעקבות חוק הלאום – ניתוח ביקורתי של עקרונות היסוד
After The Nation State Law: A Critical Analysis of the Basic Principles

תרבות דמוקרטית 20
Number of pages: 39 Posted: 31 Oct 2020
Accepted Paper Series
Bar Ilan University - Department of Philosophy
Downloads 181
35.
Downloads 180
36.

Thinking Outside the Box: The New Regulatory Sandbox Regime in Israel חשיבה מחוץ לקופסה: משטר ארגזי החול הרגולטוריים בישראל

36(3) Banking & Finance L. Rev. 457 (2021)
Number of pages: 25 Posted: 28 Apr 2021 Last Revised: 13 Sep 2021
Accepted Paper Series
Netanya Academic College, Israel
Downloads 175
37.

זכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית
The Right of Access the Administration in the Welfare State: The (Non-)Take-Up of Social Rights and the Duty to Make Social Rights Accessible

בניש, א' ודוד, ל' (2018) "זכות הגישה למינהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית. משפט וממשל יט (1) 395 – 427.
Number of pages: 33 Posted: 25 Sep 2018 Last Revised: 24 Apr 2019
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - The Baerwald School of Social Work and Social Welfare and affiliation not provided to SSRN
Downloads 174
38.

הסכמי הגנת השקעות בינלאומיות והשפעתם על המרחב הרגולטורי בישראל
International Investment Agreements and their Impact on State Regulatory Space: The Case of Israel

David Chriki, Tomer Broude and Yoram Z. Haftel, International Investment Agreements and their Impact on State Regulatory Space: The Case of Israel (Forthcoming in "Haifa Law Review – משפט וממשל", 2019) , Hebrew University of Jerusalem International Law Forum Working Series (03-19), Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 27 Posted: 13 Mar 2019
Working Paper Series
Independent, Hebrew University of Jerusalem - International Law Forum and Hebrew University of Jerusalem
Downloads 171
39.

תורת החקיקה וגבולות החקיקה Legisprudence and the Limits of Legislation

(חוקים יא 51 (2018
Number of pages: 36 Posted: 11 Oct 2017 Last Revised: 05 Feb 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty
Downloads 168
41.

שעתן היפה של הוראות השעה?: עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה Temporary Legislation’s Finest Hour?: The Rise of Temporary Legislation in Israel and Principles for its Improvement

עתיד להתפרסם בעיוני משפט מא
Number of pages: 70 Posted: 06 Nov 2017 Last Revised: 17 Jan 2019
Accepted Paper Series
Bar-Ilan University Law Faculty and Bar-Ilan University - Faculty of Law
Downloads 157
44.

זכויות קבוצתיות בישראל – הצעה לשלושה מבחנים מנחים
Group Rights in Israel - Three Guiding Principles

(2016) מחקרי משפט ל 389
Bar Ilan Law Review 30, p. 389 (2016)
Number of pages: 44 Posted: 27 Mar 2016 Last Revised: 22 Jan 2020
Accepted Paper Series
College of Law and Business - Ramat Gan Law School
Downloads 145
46.

גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת מרבורי נ' מדיסון והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי
Marbury v. Madison and its Reflection in the Israeli Constitutional Law

Edmond Levi Book 75 (Ohad Gordon ed., 2017)
Number of pages: 20 Posted: 05 Oct 2017
Accepted Paper Series
Tel-Aviv University and College of Management (Israel) - School of Law
Downloads 133
47.

חוק הלאום, ההסלמה במלחמת התרבות, והצורך בהכרזה על תיקו
The Nation-State Law, the Escalation of the War of Cultures, and the Need for Declaring a Draw

תרבות דמוקרטית 20
Number of pages: 24 Posted: 31 Oct 2020
Accepted Paper Series
Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law
Downloads 133
48.

שיקול דעת עובדתי, חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה
(Judicial Discretion in Fact-Finding, Freedom of Proof, and Professionalism of the Courts)

הפרקליט מג, חוברת א-ב
Number of pages: 45 Posted: 07 Sep 2017 Last Revised: 18 Sep 2017
Accepted Paper Series
University of Haifa - Faculty of Law
Downloads 132
49.

Is Ethiopia Collapsing? Implications for Israel and the Region from the Tigray War

Strategic Assessment, Volume 24, No. 4, November 2021
Number of pages: 7 Posted: 01 Mar 2022 Last Revised: 09 Mar 2022
Accepted Paper Series
Hebrew University Jerusalem and Indiana University
Downloads 131
50.

המחוקק הכל יכול? על הגבולות הקונספטואליים של החקיקה
The Conceptual Limits of the Legislator's Powers

11 Hebrew University Journal on Legislation 87 (2018)
Number of pages: 37 Posted: 25 Jan 2019
Accepted Paper Series
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law and Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law
Downloads 131