Search Results
JEL Code: A30

8,147 Total downloads

Viewing: 101 - 123 of 123 papers

101.

Plusvaloare Și Provocări Asociate Implementării Unei Platforme Sociale De Lucru Şi Colaborare În Intelligence (Added Value and Challenges Regarding the Implementation of a Social Working and Collaboration Platform in Intelligence)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6
Number of pages: 9 Posted: 11 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 13
102.

RECONSIDERAREA CONTROLULUI DEMOCRATIC ASUPRA INSTITUȚIILOR DIN SISTEMUL DE SECURITATE NAȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI RISCURILOR ȘI A AMENINȚĂRILOR ACTUALE (Reconsideration of Democratic Control Over the Institutions of the Romanian National Security in the Evolution of Current Risks and Threats)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1
Number of pages: 12 Posted: 06 Jul 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 13
103.

Aplicarea Legislaţiei Execuţional Penale În Materia Probaţiunii - Dificultăţi Şi Soluţii (Application of the Criminal Executional Legislation on the Matter of Probation - Difficulties and Solutions)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6
Number of pages: 8 Posted: 11 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Downloads 12
104.

MEDICII – CREATORI DE CULTURĂ (Physicians – Culture Creators)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1
Number of pages: 6 Posted: 17 Feb 2020
Accepted Paper Series
Romanian Academy, Institute for World Economy, Students
Downloads 12
105.

Simplificarea Dreptului European Al Contractelor. Contractul De Asiguare (Simplification of European Contract Law. The Insurance Contract)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5
Number of pages: 11 Posted: 18 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 12
106.

Tâlhăria Improprie. Controverse (Unconventional Robbery. Controversies)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5
Number of pages: 6 Posted: 25 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 12
107.

Schimbarea Locuinţei Copilului - O Nouă Provocare Legislativă? (The Child Relocation - A New Legal Challenge?)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5
Number of pages: 6 Posted: 18 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 11
108.

Consideraţii Privind Costurile Şi Beneficiile Fabricării Unor Noi Tipuri De Muniţii Pentru Aruncătoarele De Grenade Individuale (Considerations for Manufacturing Costs and Benefits in a New Ammunition Family for Individual Grenade Launchers)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8
Number of pages: 10 Posted: 13 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy and Military Technical Academy
Downloads 10
109.
Downloads 10
110.

Considerații Privind Sistemul Etichetării Ecologice În Plan Național Și European (Considerations on Eco-Labeling System at National and European Level)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5
Number of pages: 7 Posted: 25 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 9
111.

Direcții Și Strategii De Perfecționare a Centrelor Militare (Directions and Strategies To Enhance the Military Centers)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4
Number of pages: 11 Posted: 22 Sep 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Students
Downloads 9
112.
Downloads 9
113.

Influenţa Transformărilor Socio-Economice Şi Tehnologice Asupra Sistemelor De Frânare CE Echipează Autovehiculele Speciale (The Influence of Socio-Economic and Technological Transformations on Braking Systems for Equipping the Special Vehicles)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8
Number of pages: 7 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy and Military Technical Academy
Downloads 9
114.

Latura Ecologică a Infracţiunilor Săvârşite La Regimul Silvic (The Environmental Side of the Crimes Committed to the Forest Regime)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7
Number of pages: 7 Posted: 13 Oct 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Students
Downloads 9
115.

Particularităţi Ale Interpretării Unilaterale În Drept (Particularities of Unilateral Interpretation in Law)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5
Number of pages: 6 Posted: 25 Sep 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 9
116.

Utilizarea Reperelor Din Ştiinţele Sociale În Conducerea Organizaţiilor (Using Benchmarks from the Social Sciences in Organizations’ Headship)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6
Number of pages: 8 Posted: 11 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 8
117.

Journaling to Develop a Study Abroad Course for Business Majors

Ward; J.G; Ward Y.D; Jones; S., Journaling to Develop a Study Abroad Course for Business Majors, Global J. Bus. Soc. Sci. Review, 8(1): 30 – 40, 2020, DOI: 10.35609/gjbssr.2020.8.1(4)
Number of pages: 11 Posted: 13 Apr 2020
Accepted Paper Series
Fort Hays State University, USA, Fort Hays State University, USA and Fort Hays State University, USA
Downloads 7
118.

Rolul Autorităţilor Publice De Control În Vederea Respectării Drepturilor Omului În Conflictele Armate Şi Operaţiuni De Menţinere a Păcii (The Importance of Public Authorities Control in Order to Respect the Human Rights in Armed Conflicts and Peacekeeping Operations)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.4/2015, Vol.4
Number of pages: 6 Posted: 22 Sep 2015
Accepted Paper Series
Carol I National Defence University, Students and Carol I National Defence University, Students
Downloads 6
119.

Data Sharing, Distribution and Updating Using Social Coding Community Github and LaTeX Packages in Graduate Research

Integration of the Education and Science. Challenges of the Modern World. Proceedings of the International Conference. Kazakh-Russian International University (KRIU). Ed. by T. B. Berdimuratov. Vol. 1. Kazakhstan, Aqtobe: KRIU Press, 2015, pp. 3–7. doi: 10.6084/m9.figshare.7435499. arXiv: 1812.10385
Number of pages: 5 Posted: 19 Jan 2019
Accepted Paper Series
Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences
Downloads 3
120.

Importanţa Economică a Dezvoltării De Noi Materiale Energetice (Economic Prominence of Energetic Materials Development)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.8/2015, Vol.8
Number of pages: 9 Posted: 14 Oct 2015
Accepted Paper Series
Military Technical Academy
Downloads 3
121.

Profetul Ca Poetul Sau O Analiză Comparativă A Momentelor Întâlnirii Cu Discursurile Inconștientului (The Prophet Like the Poet or a Comparative Analysis of the Moments of the Encounter with the Speeches of the Unconscious)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6
Number of pages: 7 Posted: 12 Oct 2015
Accepted Paper Series
Romanian Academy - Institute for World Economy
Downloads 3
122.

A Mathematical Modeling and Epidemic Prediction of COVID-19

Posted: 21 Apr 2020 Last Revised: 04 May 2020
Working Paper Series
Sultan Moulay Slimane University, Sultan Moulay Slimane University and Sultan Moulay Slimane University
123.

Economic Dictionaries on the Web

Hermes - Journal of Language and Communication in Business, 50, pp. 1-20, 2013
Posted: 06 Jun 2013
Working Paper Series
Centre d'études Interdisciplinaires Walras-Pareto, University of Lausanne, Switzerland