Muhlis Bagdigen

Gazi University

Prof. Dr.

İİBF - Maliye Bolümü

Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4

Beşevler/Ankara 06500

Turkey

http://websitem.gazi.edu.tr/site/muhlisbagdigen

SCHOLARLY PAPERS

22

DOWNLOADS
Rank 11,879

SSRN RANKINGS

Top 11,879

in Total Papers Downloads

5,849

SSRN CITATIONS
Rank 39,206

SSRN RANKINGS

Top 39,206

in Total Papers Citations

1

CROSSREF CITATIONS

18

Scholarly Papers (22)

1.

Budgeting Systems and Their Applicability in Public Sector

EU IIBF Dergisi, Vol. 17, pp. 17-36, 2001
Number of pages: 20 Posted: 07 Jul 2009 Last Revised: 30 Jan 2016
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 2,335 (8,714)

Abstract:

Loading...

Budgeting Systems

Abstract:

Loading...

Public Expenditures, Wagner’s Law, Economic Growth.

3.

Causality between Public Expenditure and Economic Growth: The Turkish Case

Journal of Economic and Social Research, Vol. 6, No. 1, pp. 53-72, 2004
Number of pages: 20 Posted: 07 Jul 2009
Muhlis Bagdigen and Hakan Cetintas
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 716 (50,738)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Public Expenditure, Economic Growth

4.

Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Tutum Ve Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği (Determination of Taxpayers’ Attitudes and Behaviors against Tax Applications: An Example of Zonguldak City)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47 (548), pp. 95-112, 2010
Number of pages: 18 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Arzu Erdoğan
Gazi University and Trakya University
Downloads 310 (137,621)

Abstract:

Loading...

Taxpayer’s Behaviors, Tax Awareness, Tax Perception, Tax Compliance

5.

1994 Yılı Hanehalkı Gelir Dağılımına Yönelik 1994 Sonrası İzlenen Vergi Politikaları: Genel Bir Analiz

Öneri Dergisi, Vol. 6, No. 22, pp. 291-300, 2004
Number of pages: 10 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 10 Jul 2009
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 187 (224,213)

Abstract:

Loading...

Re-distribution of Income, Taxation, Tax Policy

6.

Local Budgeting in Turkey

Authors I. Sagbas and M. Bagdigen, LLOCAL GOVERNMENT FINANCE IN TURKEY, pp. 69-79, İstanbul Metropolitan Municipality Press, Istanbul
Number of pages: 7 Posted: 09 Jul 2009
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 178 (233,909)

Abstract:

Loading...

Local Government Budgeting

7.

Yolsuzluğun Kamu Gelir ve Giderleri Üzerine Etkisi

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 3, pp. 53-69, 2006
Number of pages: 17 Posted: 31 May 2012 Last Revised: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Gokhan Dokmen
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 168 (245,621)

Abstract:

Loading...

Corruption, Public Expenditures, Public Revenues

8.

The Impact of Corruption on Government Revenues: The Turkish Case

Yapi Kredi Economic Review, Vol. 16, No. 2, pp. 31-54, 2005
Number of pages: 24 Posted: 07 Jul 2009 Last Revised: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Ahmet Beskaya
Gazi University and Bulent Ecevit University
Downloads 153 (265,476)

Abstract:

Loading...

9.

The Relationship between Corruption and Government Revenues: A Time Series Analysis of the Turkish Case, 1980-2005

Yapi Kredi Economic Review, Vol. 19, No. 1, pp. 67-84, 2008
Number of pages: 18 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 28 Jan 2016
Ahmet Beskaya and Muhlis Bagdigen
Bulent Ecevit University and Gazi University
Downloads 124 (312,236)

Abstract:

Loading...

corruption, government revenues, revenue administration, tax

10.

An Empirical Analysis of Relationship between Corruptions and Public Expenditures: The Turkish Case

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 4, pp. 23-38, 2006
Number of pages: 15 Posted: 07 Jul 2009
Muhlis Bagdigen and Gokhan Dokmen
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 107 (346,175)

Abstract:

Loading...

Corruptions, Public Spending, Spending on Education, Military Expenditure

11.

An Empirical Analysis of Accurate Budget Forecasting in Turkey

Dogus Universitesi Dergisi, Vol. 6, No. 2, pp. 190-201, 2005
Number of pages: 12 Posted: 08 Jul 2009
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 101 (359,724)

Abstract:

Loading...

Budget Forecasting, Budgeting, Forecast Error

12.

An Empirical Analysis of Relation between Debts Service and Public Revenue and Public Expenditures: The Turkish Case

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol. 60, No. 2, pp. 29-48, 2005
Number of pages: 20 Posted: 07 Jul 2009
Muhlis Bagdigen and Erdal Abdulhakimogulları
Gazi University and Zonguldak Karaelmas University
Downloads 85 (400,478)

Abstract:

Loading...

Debt Service, Public Spending, Public Revenue, Borrowing, Turkey

13.

An Analysis of Bureaucratic Attitudes towards Budgeting in Turkey

I. Sagbas and M. Bagdigen, LOCAL GOVERNMENT FINANCE IN TURKEY, pp. 81-104, İstanbul Metropolitan Municipality Press, Istanbul, 2004
Number of pages: 14 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 10 Jul 2009
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 69 (450,057)

Abstract:

Loading...

Bureaucratic Attitudes, Budgeting

14.

Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği (An Empirical Analysis of Relationship Between Corruptions and Public Expenditures: The Turkish Case)

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), pp. 23-38, 2006
Number of pages: 15 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Gokhan Dokmen
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 56 (498,437)

Abstract:

Loading...

Corruptions, Public Spending, Spending on Education, Military Expenditure, Investment Spending, Health Expenditure

15.

How Accurate is Revenue Forecasting in Turkey? An Empirical Analysis

Yapi Kredi Economic Review, Vol. 13, No. 2, pp. 29-37, 2002
Number of pages: 9 Posted: 07 Jul 2009
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 51 (519,552)

Abstract:

Loading...

16.

Yolsuzluğun Kamu Gelir Ve Giderleri Üzerine Etkisi (The Effects of Corruption on Public Revenues and Expenditures)

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), pp. 53-69, 2006
Number of pages: 17 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Gokhan Dokmen
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 47 (537,396)

Abstract:

Loading...

Corruption, Public Expenditures, Public Revenues

17.

Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Uygulamasına Yönelik Ampirik Bir Analiz (An Empirical Analysis of the Strategic Plan Implementation in Public Administrations)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:35-64
Number of pages: 30 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Mehmet Avcı
Gazi University and Gazi University
Downloads 44 (551,750)

Abstract:

Loading...

Public Financial Management, Strategic Planning, Budgeting

18.

Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması (The Perception of Performance Based Budget System in the Public Administrations)

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 49 (567), pp. 5-14, 2012
Number of pages: 10 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Mehmet Avcı
Gazi University and Gazi University
Downloads 33 (610,641)

Abstract:

Loading...

Kamu Bütçesi, Performans Esaslı Bütçe Sistemi

19.

Kent Konsey Üyelerinin Mali Saydamlık Algısı: Büyükşehir Belediyeleri Örneği (Fiscal Transparency Perception of Members of City Councils: The Case of Metropolitan Municipalities)

Maliye Dergisi, Sayı 168, pp. 85-107, 2015
Number of pages: 23 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Mehmet Avcı
Gazi University and Gazi University
Downloads 29 (635,375)

Abstract:

Loading...

Fiscal Transparency, City Councils, Metropolitan Municipalities, Perception

20.

Recent Budget Applications in Turkey: Revenues, Expenditures, and Budget Balance

Comparative Assesment of Turkish and European Budgetary Processes (Ed. E. Sancak), Ankara-Turkey, Gazi Kitabevi, 2009, pp. 1-28.
Number of pages: 28 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 23 (677,749)

Abstract:

Loading...

21.

Borç Servisi Ile Kamu Gelir Ve Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği (An Empirical Analysis of Relation Between Debts Service and Public Revenue and Public Expenditures: The Turkish Case)

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60 (2), pp. 28-49
Number of pages: 20 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Erdal Abdulhakimogulları
Gazi University and Zonguldak Karaelmas University
Downloads 12 (769,662)

Abstract:

Loading...

Debt service, public spending, public revenue, borrowing, Turkey

22.

Effect of Institutional Quality on the Size of State: A Dynamic Panel Data Study

Journal of Economic and Social Research, 14 (1), pp. 25-52, 2012
Number of pages: 28 Posted: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Gokhan Dokmen
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 11 (779,062)

Abstract:

Loading...

Size of State, Public Expenditure, Institutional Quality, System GMM

Other Papers (4)

Total Downloads: 319
1.

Local Authorities and Performance-Based Budgeting Based on Strategic Planning

YEREL YÖNETIMLER ÜZERINE GÜNCEL YAZILAR, H. Özgür, M. Kösecik, eds., pp. 485-522, Nobel, Ankara, 2007
Number of pages: 28 Posted: 09 Jul 2009 Last Revised: 30 Jan 2016
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 154

Abstract:

Loading...

Performans Esaslı Bütçeleme, Stratejik Planlama

2.

Yolsuzluğun Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi: Belediye Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Vergi Dünyası, Vol. 272, pp. 168-174, 2004
Number of pages: 7 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen and Mehmet Tuncer
Gazi University and Karaelmas University - Department of Public Finance
Downloads 64

Abstract:

Loading...

3.

Belediyelerde Bütçe Talebinin Kamu Tercihi Kuramı Çerçevesinde Ampirik Analizi

DEU IIBF Dergisi, Vol. 16, No. 1, pp. 15-33, 2001
Number of pages: 19 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 51

Abstract:

Loading...

Kamu Tercihi, Belediyelerde Bütçe

4.

Bireysel Fayda Maksimizasyonunda Bir Araç Olarak Bütçe: Teorik Yaklaşım

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Vol. 2, No. 1, pp. 155-166, 2001
Number of pages: 11 Posted: 08 Jul 2009 Last Revised: 28 Jan 2016
Muhlis Bagdigen
Gazi University
Downloads 50

Abstract:

Loading...

Bireysel Fayda Maksimizasyonu, Bütçe