Mindaugas Bilius

Vytautas Magnus University - Faculty of Law

lecturer

Jonavos st.66

Kaunas, 44191

Lithuania

http://law.vdu.lt

SCHOLARLY PAPERS

11

DOWNLOADS

313

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

1

Scholarly Papers (11)

1.

Tarptautinis policijos bendradarbiavimas nacionalinio saugumo kontekste (International Police Cooperation in the Context of National Security)

Jurisprudence, No. 76(68), pp. 90-101, 2005
Number of pages: 12 Posted: 14 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law
Downloads 101 (489,567)

Abstract:

Loading...

Europol, cooperation, European Union, police

2.

The Right to Privacy and Private Detective Activities in Lithuania

Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 5, No. 2, pp. 1-26, 2012
Number of pages: 26 Posted: 01 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law
Downloads 65 (634,872)

Abstract:

Loading...

Right to privacy, private detective, private detective services, personal data

3.

A Case Study in the Globalization of Disability Rights: The Compatibility of Lithuania'S Process for Determining the Legal Incapacity of Disabled Persons with International Legal Standards

Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 4, No. 1, pp. 83-105, 2011
Number of pages: 23 Posted: 07 Sep 2013
Charles F. Szymanski and Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University and Vytautas Magnus University - Faculty of Law
Downloads 51 (712,705)

Abstract:

Loading...

Disability, legal capacity, mental illness, human rights

4.

Privačios detektyvinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo gairės Lietuvoje (Guidelines for Legal Regulation of Supervision of Private Detective Activities in Lithuania)

Teisės apžvalga (Law review) No. 2 (9), 2012, p. 108-132
Number of pages: 25 Posted: 30 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law
Downloads 48 (731,765)

Abstract:

Loading...

licensing, regulation, private detective

5.

Ar pareigūnas gali teisėtai skirti administracinę nuobaudą? (Can an Officer Lawfully Impose an Administrative Penalty?)

International Journal of Baltic Law, Vol. 2, No. 2, pp. 114-131, April 2005
Number of pages: 19 Posted: 09 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law
Downloads 48 (731,765)

Abstract:

Loading...

officer, lawfully, impose, administrative, penalty

6.

Asmens atpažinimas ikiteisminiame tyrime: teisiniai ir psichologiniai aspektai (Eyewitness Identification: Legal and Psychological Issues)

Gabrielė Juodkaitė-Granskienė et al., eds. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis? (Criminal procedure: Is it a guarantee or a obstruction for justice?) Scholarly Study, UAB Vilniaus Panda, pp. 151-167, 2014
Posted: 08 Mar 2015
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law

Abstract:

Loading...

witness’s identification, police lineup, criminal procedure

7.

Investigating Cybercrimes: Theoretical and Practical Issues

Tanel Kerikmäe et al., eds. Regulating eTechnologies in the European Union, Springer, pp. 217-249, 2014
Posted: 21 Aug 2014
Mindaugas Bilius, Edita Gruodyte and Edita Gruodyte
Vytautas Magnus University - Faculty of Law and Vytautas Magnus UniversityFaculty of Law

Abstract:

Loading...

Cybercrime, Convention on Cybercrime, Information system, Computer data, Illegal interception, Illegal access

8.

Kaltinimo keitimas teisme: teoriniai ir praktiniai aspektai (Changing of the Charges in the Court: Theoretical and Practical Aspects)

Gintaras Švedas et al., eds. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (Impact of Globalisation to the Criminal Justice) Scholarly Study, VĮ Registrų centras, pp. 397-413, 2014
Posted: 18 Jan 2014
Mindaugas Bilius and Albertas Milinis
Vytautas Magnus University - Faculty of Law and Independent

Abstract:

Loading...

Changing of the charges, criminal procedure

9.

Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese (The Use of the Data Collected by the Private Persons in the Lithuanian Criminal Procedure)

Gintaras Švedas et al., eds. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (Impact of globalisation to the criminal justice) Scholarly Study, VĮ Registrų centras, pp. 383-397, 2014
Posted: 18 Jan 2014
Mindaugas Bilius and Marius Kuzminovas
Vytautas Magnus University - Faculty of Law and Vytautas Magnus university Faculty of Law

Abstract:

Loading...

Evidence, private detective, criminal procedure

10.

Privačių detektyvinių paslaugų naudojimo galimybės siekiant asmens teisių ir teisėtų interesų apsaugos (The Ability to Use Private Detective Services for the Protection of a Person's Rights and Lawful Interests)

Gediminas Mesonis et al., eds. Viešosios Teisės Raida: De Jure Ir De Facto Problematika (The Development of Public Law: De Jure and De Facto Issues) Scholarly Study, MES, pp. 110-125, 2013
Posted: 09 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law

Abstract:

Loading...

private detective, private detective services, personal data

11.

Criminal Procedure Law

Charles F. Szymanski, Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė, Julija Kiršienė, eds. Introduction to Lithuanian law, Justitia, 2011, pp.335-352.
Posted: 07 Sep 2013
Mindaugas Bilius
Vytautas Magnus University - Faculty of Law

Abstract:

Loading...

Lithuania, law, criminal procedure