Blazej Kochanski

Gdańsk University of Technology - Faculty of Management and Economics

PhD student

Narutowicza 11/12

80-952 Gdansk

Poland

SCHOLARLY PAPERS

8

DOWNLOADS

517

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (8)

1.

Trends in the Polish Banking System's Liquidity Risk Measured by Basel III Standards

Number of pages: 11 Posted: 21 Oct 2014
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 137 (229,455)

Abstract:

Loading...

banking, Poland, liquidity risk, Basel III, systemic risk

2.

Maturity Mismatch in the Polish Banking System and its Impact on the Economy

Number of pages: 12 Posted: 31 Oct 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 114 (263,608)

Abstract:

Loading...

maturity mismatch, banks, systemic risk, financial instability

3.

Pomiar Ryzyka Bankowego - Propozycja Typologii (Bank Risk Measurement - Typology Proposal)

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60/2013, s.459-469
Number of pages: 12 Posted: 27 Aug 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 81 (329,642)

Abstract:

Loading...

ryzyko bankowe, klasyfikacja pomiaru ryzyka, metody pomiaru ryzyka, banking risk, risk measurement classification, risk measurement methods

4.

Non-Callable Time Deposits in Light of Basel III and Polish Banking Law

Number of pages: 8 Posted: 05 Nov 2012 Last Revised: 04 Jun 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 61 (384,564)

Abstract:

Loading...

banking, time deposits, term deposits, Basel III, liquidity risk, systemic risk

5.

Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty (Systemic Liquidity Risk in the Polish Banking System - Selected Aspects)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Polonia, Sectio H, 2013, t. 47, nr 3, pp. 271-281
Number of pages: 11 Posted: 15 Mar 2014
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 38 (469,684)

Abstract:

Loading...

ryzyko systemowe, ryzyko płynności, banki, systemic risk, liquidity risk, banks

6.

Kredyty mieszkaniowe a stabilność gospodarcza - polska perspektywa (Mortgage Lending vs Economic Stability - Polish Perspective)

Number of pages: 6 Posted: 14 Apr 2014
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 32 (497,604)

Abstract:

Loading...

stabilność finansowa, ryzyko systemowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, financial stability, systemic risk, mortgage lending

7.

Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka (Entrepreneurship and Contemporary Catholic Social Thought)

Pieniądze i Więź, 2012, nr 3(56), s. 17-23
Number of pages: 7 Posted: 31 Oct 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 30 (507,732)

Abstract:

Loading...

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, katolicka nauka społeczna, entrepreneur, entrepreneurship, catholic social thought

8.

Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych (Non-Callable Term Deposits in the Light of Basel III and Polish Legal Regulations)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H, 2012, t.46, nr 4, pp. 377–386
Number of pages: 9 Posted: 06 Jun 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 24 (541,763)

Abstract:

Loading...

bankowość, depozyty terminowe, ryzyko płynności, ryzyko systemowe, banking, time deposits, liquidity risk, systemic risk

Other Papers (2)

Total Downloads: 25
1.

Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem (Risky Recipe for Risk Management)

miesięcznik finansowy bank, wrzesień, 2011
Number of pages: 2 Posted: 05 May 2013
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 15

Abstract:

Loading...

kapitał ekonomiczny, zarządzanie ryzykiem, economic capital, risk management

2.

Stare i nowe wyzwania (Old and New Challenges)

Miesięcznik Finansowy Bank, luty 2014
Number of pages: 2 Posted: 02 Mar 2014
Blazej Kochanski
Gda?sk University of Technology - Faculty of Management and Economics
Downloads 10

Abstract:

Loading...

ryzyko płynności, ryzyko systemowe, polski system bankowy