Laura Magdalena Trocan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30

Targu Jiu, Gorj

Romania

SCHOLARLY PAPERS

18

DOWNLOADS
Rank 41,207

SSRN RANKINGS

Top 41,207

in Total Papers Downloads

1,127

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

3

Scholarly Papers (18)

1.

Viciile De Consimţământ – Cauze De Nulitate Ale Tratatelor Internaţionale (Consent Vices - Nullity Causes of the International Treaties)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 8 Posted: 26 Jan 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 130 (234,386)

Abstract:

Loading...

tratat internaţional, vicii de consimţământ, nulitate, eroare, dol, international treaties, consent vices, nullity, the error, the deceit

2.

Juridical System of the Honorific Consular Offices

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 26 Posted: 21 Jul 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 105 (273,814)

Abstract:

Loading...

consular offices, honorific consul, consular relations, consular immunities and privileges

3.

Recognition of the Foreign Decisions in the Light of the Stipulations of the New Civil Procedure Code (Recunoasterea Hotararilor Straine in Lumina Dispozitiilor Noului Cod de Procedura Civila)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2013
Number of pages: 18 Posted: 20 Jul 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 100 (283,124)

Abstract:

Loading...

foreign decisions, recognition of the foreign decisions, recognition forms of the foreign decisions, the recognition procedure of the foreign decisions, hotărâri străine, recunoaşterea hotărârilor străine, formele recunoaşterii hotărârilor străine, procedura recunoaşterii hotărârilor străine

4.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 1/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 1/2014)

Number of pages: 150 Posted: 19 Mar 2015
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Zefir - School no. 1 of Bumbe?ti-Jiu, Abant Izzet Baysal University, Romanian Academy - Gh. Zane Institute for Economic and Social Research, Technical Univeristy of Cluj-Napoca, New Horizons Foundation- For Youth and Community - Liviu Rebreanu- Theoretic High School, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University of Craiova, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 97 (288,801)

Abstract:

Loading...

5.

Normele conflictuale în materia bunurilor în reglementarea noului cod civil (Conflictual Norms in Matter of Goods in the Regulation of the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 18 Posted: 06 Jan 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 92 (298,667)

Abstract:

Loading...

bun, legea aplicabilă, norme conflictuale, noul Cod Civil, drept internaţional privat. good, applicable law, conflictual norms, the new Civil Code, private international law

6.

Concilierea Internaţională – Modalitate Paşnică de Soluţionare a Diferendelor Internaţionale (International Conciliation – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 14 Posted: 05 Sep 2012
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 90 (302,801)

Abstract:

Loading...

diferend internaţional, conciliere internaţională, mijloace politicodiplomatice de soluţionare a diferendelor internaţionale, soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale, international controversy, international conciliation, political-diplomatic means of settling the international controvers

7.

Bunele oficii – mijloc paşnic de soluţionare a diferendelor internaţionale (Good Offices – A Peaceful Way of Settling the International Controversies)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 14 Posted: 05 Jan 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 71 (348,379)

Abstract:

Loading...

diferend internaţional, mijloace de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale, soluţionare paşnică a diferendelor internaţiona international controversy, means of peacefully settling the international controversies, peacefully settling the international controversies, good offices, mediation

8.

Evoluţia Cadrului Juridic Internaţional Şi European Privind Spaţiul Aerian (The Evolution of the International and European Juridical Framework Regarding the Air Space)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 12 Posted: 28 Feb 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 70 (351,178)

Abstract:

Loading...

spaţiul aerian, teritoriul de stat, reglementări internaţionale, principiul suveranităţii statului asupra spaţiului aerian, Convenţia de la Paris din 1919, air space, state territory, international regulations, principle of state sovereignty on the air space, 1919 Paris Convention

9.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 4/2013 (Analele Universitatii Constantin Brancusi Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 4/2013)

Number of pages: 100 Posted: 12 Sep 2014
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Romanian Academy - Gh. Zane Institute for Economic and Social Research, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Titu Maiorescu University, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 68 (356,754)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Romanian economy, separation of powers, human rights, Romanian Revolution of 1989, the right to private life.

10.

Analele Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu: Seria Litere si Stiinte Sociale, Nr. 3/2013 (Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 3/2013)

Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 3, 2013
Number of pages: 102 Posted: 16 Jan 2014
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 61 (377,159)

Abstract:

Loading...

Nuclear games, Bologna process, environmental programmes, European Union, Citizen`s rights, Phonetic, Democratization, Post-Communism

11.

Corelaţiile Dintre Dreptul Comerţului Internaţional Şi Alte Ramuri De Drept (Correlations between International Trade Law and Other Law Branches)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 14 Posted: 30 Dec 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 59 (383,425)

Abstract:

Loading...

dreptul comerţului internaţional, comerţ internaţional, comerciant, element de extraneitate, drept comercial, drept civil, drept internaţional privat, drept procesual civil, drept internaţional public, international trade law, international trade, trader, extraneity element, commercial law, civil

12.

Organization of International Civil Aviation – A Specialized Institution of the United Nations Organization (Organizatia Aviatiei Civile Internationale - Institutie Specializata a Organizatiei Natiunilor Unite)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2012
Number of pages: 16 Posted: 21 Jul 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 48 (420,872)

Abstract:

Loading...

specialized institutions, Convention regarding the International Civil Aviation, Organization of International Civil Aviation, OICA Assembly, OICA Council, instituţii specializate, Convenţia privind aviaţia civilă, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Adunarea OACI, Consiliul OACI

Abstract:

Loading...

foreign law, foreign element, evidence, conflict norm, application of the foreign law, establishment of the foreign law, content of the foreign law, European Legislator Identifier, dreptul străin, element de extraneitate, mijloace de probă, norma conflictuală, aplicarea legii străine, stabilirea leg

14.

The Legal Regime of the State Border of Romania (Regimul Juridic Al Frontierei De Stat a României)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Number of pages: 10 Posted: 23 Aug 2014
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 32 (487,932)

Abstract:

Loading...

frontiera de stat, zona de frontieră, trecerea frontierei de stat, puncte de trecere a frontierei de stat, controlul la frontieră; state border, border area, the crossing of the state border, border crossing points, border control

15.

Consideraţii Generale Privind Diferendele Internaţionale (General Considerations Regarding International Controversies)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 2, 2012
Number of pages: 10 Posted: 28 Feb 2013
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 26 (519,653)

Abstract:

Loading...

diferend internaţional, state, subiecte de drept internaţional, situaţie internaţională, international controversy, states, subjects of international law, international situation

16.

The Settlement of Disputes Regarding Maritime Zones in Light of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 (Soluţionarea Diferendelor Privind Spaţiile Maritime În Lumina Dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite Asupra Dreptului Mării Din 1982)

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2015
Number of pages: 8 Posted: 21 Feb 2016
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 14 (594,144)

Abstract:

Loading...

diferende, soluţionare paşnică, Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 1982, spaţii maritime disputes, peaceful settlement, 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, maritime zones

Abstract:

Loading...

comerţ, comerţ electronic, Organizaţia Naţiunilor Unite, Conferinţa de la Haga asupra dreptului internaţional privat, Uniunea Europeană. trade, electronic trade, United Nations Organization, Hague Conference on international private law, the European Union

18.

Consideraţii Generale Privind Rolul Calificării În Determinarea Legii Aplicabile Unui Raport Juridic Cu Elemente De Extraneitate (General Considerations on the Role of Classification in Determining the Law Applicable to a Legal Relationship with Foreign Law Elements)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015
Number of pages: 10 Posted: 30 Jun 2016
Laura Magdalena Trocan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 10 (621,050)

Abstract:

Loading...

calificare, conflict de calificări norme conflcituale, lege aplicabilă, element de extraneitate, Classification, conflict of classifications, conflict rules, applicable law, foreign (international) element