Piotr Krajewski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) - Wydział Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

Olsztyn, 10-702

Poland

SCHOLARLY PAPERS

4

DOWNLOADS

141

CITATIONS

0

Scholarly Papers (4)

1.

Justice and Accountability as a Basis for Sustainable Development – The Case of International Environmental Law (Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako podstawa zrówno-ważonego rozwoju – przypadek międzynarodowego prawa ochrony środowiska)

Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, Vol. 7, No. 1, pp. 15-31, 2012
Number of pages: 18 Posted: 13 Jan 2012
Piotr Krajewski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) - Wydział Prawa i Administracji
Downloads 53 (277,239)

Abstract:

justice, accountability, international environmental law, protection of life environment, sustainable development

2.

Food Safety and Sustainable Development

PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2014, vol. 9, no 2, 79-86 ,
Number of pages: 8 Posted: 12 Aug 2014
Piotr Krajewski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) - Wydział Prawa i Administracji
Downloads 26 (318,110)

Abstract:

food safety, sustainable development, GMO, genetically modified organisms

3.

The Rights of Local Communities and Their Role in the Sustainable Exploitation of Biodiversity (Prawa społeczności lokalnych i ich rola w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej)

Krajewski, Problemy Ekorozwoju, Problems of Sustainable Development 1/2013, 57-64
Number of pages: 8 Posted: 20 Mar 2013
Piotr Krajewski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) - Wydział Prawa i Administracji
Downloads 13 (430,388)

Abstract:

genetic diversity of organisms used for agriculture, sustainable use of biodiversity, the rights of local and rural communities, różnorodność genetyczna organizmów rolniczo wykorzystywanych, zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej, prawa społeczności lokalnych i wiejskich

4.

Agricultural Biodiversity for Sustainable Development

PROBLEMY EKOROZWOJU – Problems of Sustainable Development, 2016, Vol. 12, No. 1, 135-141 ,
Number of pages: 8 Posted: 21 Oct 2016
Piotr Krajewski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) - Wydział Prawa i Administracji
Downloads 0 (476,055)

Abstract:

agricultural biodiversity, genetic erosion, ecological agriculture