Moise Bojinca

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

University Professor

Eroilor Street No.30

Targu-Jiu, Gorj

Romania

SCHOLARLY PAPERS

11

DOWNLOADS

381

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (11)

1.

Research and Science Today - Supplement No. 1(3)/2012

Research and Science Today Supplement, No. 1, 2012
Number of pages: 305 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 25 Jul 2012
affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Independent, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 102 (274,133)

Abstract:

Loading...

Students, Multidisciplinary, Engineering, Medicine, Sport, Economic, Social Science, History, International Relations

2.

Some Considerations Regarding Autonomous Guarantees in the Regulation of the Current Civil Code (Unele Considerati Privind Garantiile Autonome În Reglementarea Actualului Cod Civil)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2012
Number of pages: 6 Posted: 21 Jul 2013
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 51 (403,047)

Abstract:

Loading...

personal guarantees, autonomous guarantees, letter of comfort, garanţii personale, garanţii autonome, scrisoare de garanţie, scrisoare de confort

3.

Unele consideraţii privind obiectul actului juridic civil (Some Considerations Regarding the Subject of the Civil Juridical Document)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 10 Posted: 03 Jan 2014
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 50 (406,501)

Abstract:

Loading...

obiectul actului juridic, obiectul obligaţiei, bun individual determinat, subject of the juridical document, subject of the obligation, determined individual good,

4.

The Capacity to Contract Civil Juridical Documents in the Regulation of the Current Civil Code

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 8 Posted: 02 Apr 2012
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 31 (484,360)

Abstract:

Loading...

the capacity to contract civil juridical documents, the incapacity to contract civil juridical documents

5.

Violence in Civil Law

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 10 Posted: 21 Jul 2013
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 28 (499,806)

Abstract:

Loading...

violence, civil law, consent vice, person, victim of violence

6.

Capacitatea de a încheia acte juridice civile în reglementarea actualului cod civil (The Capacity to Contract Civil Juridical Documents in the Regulation of the Current Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 8 Posted: 05 Jan 2014
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 26 (510,805)

Abstract:

Loading...

capacitatea de a încheia acte juridice civile, incapacitatea de a încheia acte juridice civile, the capacity to contract civil juridical documents, the incapacity to contract civil juridical documents

7.

Fundamentals Liability (Fundamentele Răspunderii Civile)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2013
Number of pages: 20 Posted: 19 Jul 2013
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 22 (534,191)

Abstract:

Loading...

Fundamentals of civil liability, fault, mistake, guilt, warranty, risk, fundamentele răspunderii civile, culpă, greşeală, vinovăţie, garanţie, risc

8.

Unele Consideraţii Privind Noţiunea De Pază a Animalului Şi a Lucrului (Some Considerations Regarding the Guarding Notion of the Animal and of the Object)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 8 Posted: 28 Feb 2014
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 20 (546,329)

Abstract:

Loading...

răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau lucruri, paza juridică, paza materială, responsibility for prejudices cause by animals or objects, juridical guard, material guard

9.

Responsabilitatea Juridică: Noţiune, Corelaţii, Cadru De Manifestare Şi Efecte (Legal Responsibility: Notion, Correlations, Expression Framework and Effects)

Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2015
Number of pages: 14 Posted: 19 Feb 2016
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 18 (558,799)

Abstract:

Loading...

responsabilitate, răspundere, acţiune, normă, valoare, responsibility, liability, action, norm, value

10.

Liability for the Prejudices Caused by the Edifice Ruins in the Regulation of the Current Civil Code (Raspunderea Pentru Prejudiciile Cauzate De Ruine Edificiului in Reglementarea Actualului Cod Civil)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series 1, 2013
Number of pages: 6 Posted: 18 Jul 2013
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 17 (564,916)

Abstract:

Loading...

liability, prejudice, ruins, edifice, edifice ruin, răspundere, prejudiciu, ruine, edificiu, ruina edificiului

11.

Unele aspecte privind punerea în aplicare a codului civil asumat (Aspects Regarding the Application of the Assumed Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 8 Posted: 06 Jan 2014
Moise Bojinca
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 16 (571,076)

Abstract:

Loading...

noul cod civil, codul civil asumat, legea de punere în aplicare a noul cod civil. New Civil Code, Assumed Civil code, application law of the new civil code