Constantin-Mihai Banu

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

SCHOLARLY PAPERS

25

DOWNLOADS
Rank 44,889

SSRN RANKINGS

Top 44,889

in Total Papers Downloads

794

CITATIONS

0

Scholarly Papers (25)

1.

Introduction of Book: Dealing with EU Law. The Role of National Courts in the Interpretation and Application of European Union Law

DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union Law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, DOI 10.5682/978606591749, 227 p.
Number of pages: 25 Posted: 06 Mar 2014
Daniel Mihail Sandru, Giuseppe Martinico and Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 42 (321,218)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, Charter of fundamental rights of the European Union, Interpretation and Application of European Union Law

2.

Introducere. Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013), vol. 1 (Introduction - Preliminary References from Courts and Tribunals of Romania to the CJEU. Annotated Directory of Case Law (2007-2013), Volume 1)

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin (Eds.), Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013), vol. 1, Editura Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-909-9, DOI 10.5682/9786065919099, 773 p.,
Number of pages: 6 Posted: 29 May 2014 Last Revised: 03 Jun 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 41 (303,372)

Abstract:

Loading...

national courts, National Courts and EU Law, preliminary reference, Court of Justice of the European Union, Romania, Article 267 TFEU

3.

Interpretarea si aplicarea dreptului UE si a Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in cererile privind trimiterile preliminare in fata instantelor din România (Interpretation & Application of EU Law and of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Requests for a Preliminary Ruling by Courts and Tribunals of Romania)

in vol. MAI ESTE CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI UN MECANISM JUDICIAR EFICIENT?, coord. Raluca Bercea, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 127-155
Number of pages: 35 Posted: 13 Mar 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 32 (257,005)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, national courts, Constitutional Court, C-483/11, C-484/11, C-434/11, C-134/12, C-462/11, C-396/11, rejection of a request for a preliminary reference

4.

Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european (Collective Redundancies in Case of Insolvency of Companies and the Horizontal Direct Effect of a Directive. Two Judgments Rendered by Courts of Romania in an European Framework)

Revista romana de drept european, 3/2014
Number of pages: 12 Posted: 02 Oct 2014 Last Revised: 21 Oct 2014
Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 31 (343,895)

Abstract:

Loading...

insolvenţă; concediere colectivă; Directiva 98/59/CE; efect direct; efect direct orizontal; jurisprudenţa instanţelor române; Curte; insolvency; collective redundancies; Directive 98/59/EC; direct effect; horizontal direct effect; case-law of courts of Romania; Court of Justice of the European Union

5.

Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului si imaginea justiţiei (Preliminary Reference in a Criminal Case: Litigant's Image and Judiciary's Image)

Curierul Judiciar, C-248/11, May 2011
Number of pages: 3 Posted: 04 Dec 2012
Constantin-Mihai Banu and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 31 (356,124)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, C-248/11, Nilaș and Others, national courts, National Courts and EU Law, Marleasing Case

6.

Probleme Din Jurisprudenţa Trimiterilor Preliminare Formulate De Instanţele Din România (Case Law Issues on Preliminary Rulings on Cases Referred by Romanian Courts)

Pandectele Române, Wolters Kluwer România, No. 6, pp. 33-45, 2013,
Number of pages: 13 Posted: 16 Jun 2013
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 22 (349,906)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, Romania, preliminary reference, inadmissibility, order, judgment, Article 267 TFEU

7.

Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite (The Effects of the Preliminary Reference to the European Court of Justice for Forced Enforcement Proceedings)

in vol. Procesul civil şi executarea silită, experienţa unui nou început / Civil Lawsuit and Legal Enforcement. The Experience of a New Begining, coord. Eugen Hurubă, Ed. Universul Juridic, 2014, ISBN 978-606- 673-457-8, p. 56-65,
Number of pages: 10 Posted: 06 Sep 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 21 (372,426)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, preliminary reference, staying of proceedings for forced enforcement, procedural autonomy

8.

Presentation of Book Gathering Interviews Held with Well-Known Personalities in the Field of European Union law: ‘Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU Law’

Presentation of Book Gathering Interviews Held with Well-Known Personalities in the Field of European Union Law: ‘Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU Law,’ Daniel-Mihail Sandru & Constantin-Mihai Banu, eds., Editura Universitara, ISBN 978-606-591-651-7, DOI 10.5682/9786065916517, xvi ,
Number of pages: 17 Posted: 04 Jul 2012 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru and Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 21 (435,915)

Abstract:

Loading...

9.

Comments on the Representation of Romania in the European Council and on its Consequences for Democratic Accountability

International and Comparative Law Review, 2014, Vol. 14., No. 1, 5-34
Number of pages: 34 Posted: 09 Feb 2015 Last Revised: 25 Feb 2015
Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 17 (488,155)

Abstract:

Loading...

EU affairs, Constitution of Romania, Constitutional Court of Romania, Act on cooperation in European affairs, European Council, President of Romania, Prime Minister, Parliament

10.

Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de Procedură Civilă (Staying of Proceedings by a Court of Romania in Case a Preliminary Reference is Made to the European Court of Justice According to the New Code of Civil Procedure)

Curierul Judiciar, nr. 1/2013, p. 54-55.
Number of pages: 2 Posted: 15 Jul 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 15 (382,790)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling, Article 267 TFUE, principle of loyalty, judicial co-operation, National Courts and EU Law, Romania, Staying of Proceedings

11.

Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România (Attempts to Rely on the Preliminary References in the Framework of Forced Execution before Romanian Courts)

Revista română de executare silită, nr. 3/2013, p. 84-95, 2013 ,
Number of pages: 11 Posted: 12 Jul 2014 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 14 (397,865)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling, the notion of court, article 267 TFUE, CJUE, enforcement, denial of a preliminary ruling request

Abstract:

Loading...

Directive 2004/38, public policy, public security, classified information, access to the file, judicial review, Article 47 of the Charter of fundamental rights of the European Union

13.

Transposition and/or implementation of European Union law by means of Government Emergency Order. Requirements set in the case-law of the Constitutional Court of Romania

Curentul juridic, Year XVIII, NO. 2 (61) 2015, 49-56
Number of pages: 8 Posted: 06 Jul 2015
Irina Alexe and Constantin-Mihai Banu
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 7 (426,585)

Abstract:

Loading...

Constitutional Court of Romania, Government emergency order, EU law, transposition and implementation; urgency, exceptional circumstances

14.

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? (Are There Any Sanctions for Breaching the Duty to Refer to the European Court of Justice?)

Curierul Judiciar, nr. 12/2014, p. 708-713
Number of pages: 10 Posted: 07 Mar 2015 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 7 (431,155)

Abstract:

Loading...

trimitere preliminară; art. 267 paragraful al treilea TFUE; răspunderea statului; procedura constatării neîndeplinirii obligaţiilor; preliminary reference; Article 267(3) TFEU; state liability; infringement proceedings

15.
Downloads 2 (493,326)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, principle of institutional balance, EU legislator, simplification and burden reduction, member states, principle of proportionality

16.

The Effects of the Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union Concerning the Course of the Forced Execution Proceedings

Romanian Review of Compulsory Execution no. 3/2014
Number of pages: 9 Posted: 25 Sep 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 0 (550,257)

Abstract:

Loading...

the Court of Justice of the European Union, preliminary reference, the suspension of the course of the forced execution proceedings, procedural autonomy.

17.

Rolul activ al judecatorului, Dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca (The Active Role of the Judge, Right to a Fair Trial and Refusal to Make a Preliminary Reference. The Perspective of the European Court of Human Rights and Examples from Romanian Case-law)

Revista romana de drept european (Wolters Kluwer), nr. 3/2013, p. 137-160
Number of pages: 25 Posted: 04 Apr 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 0 (401,818)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, refusal to seek a preliminary ruling from the Court of Justice, Article 267(3) TFEU, active role of the judge, right to a fair trial, European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights, Romania

18.

Transpunerea directivei prin Ordonanţă de Urgenţă. Exemple recente din dreptul român si aspecte comparate (On Transposing the Directive by Emergency Order. Recent Examples from Romanian Legal Order and Comparative Issues)

Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Cood. Daniel-Mihail Sandru Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-28-0209-7, p. 132-173 ,
Number of pages: 49 Posted: 15 Mar 2017
Irina Alexe and Constantin-Mihai Banu
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 0 (472,138)

Abstract:

Loading...

Article 288 TFEU, directive, emergency orders, Romania, Constitution, Constitutional Court, European Court of Justice, comparative law

19.

Recursul impotriva unei incheieri prin care se dispune sesizarea cu titlu preliminar a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Doua exemple recente din Romania (Appeal Against an Order Making a Reference for a Preliminary Ruling to the Court of Justice of the European Union. Two Recent Examples from Romania)

Revista romana de drept european, nr. 4/2016, p. 93-110
Number of pages: 19 Posted: 08 Feb 2017
Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 0 (488,155)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling procedure, stay of proceedings, appeal against an order making a preliminary reference, Constitutional Court of Romania

20.

Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11 (The First Manifest Inadmissible Reference to the CJEU Made by the High Court of Cassation and Justice, Augustus, C-627/11)

Curierul judiciar, p. 765-766, nr. 12/2012
Number of pages: 2 Posted: 02 Feb 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 0 (545,327)

Abstract:

Loading...

Preliminary Reference, Romania, C-627/11, Augustus, European Union Law, Factual and Legal Circumstances, European Court of Justice, National Court, Dismissal of the Reference

21.

Trends and Patterns in Preliminary References in Courts of Romania. Issues Related to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights

Law Review, Volume VI, Issue 2, July- December 2016, p. 97-124
Number of pages: 28 Posted: 09 Dec 2016
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 0 (472,138)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, Romania, Article 267 TFEU, national court or tribunal, Constitutional Court of Romania, rejection of a request for a preliminary reference, European Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union

Abstract:

Loading...

Interinstitutional Agreement on better law-making, transparency, decision-making process, legislative process, obligation to state reasons, legislative initiative, impact assessment, substantial amendment to the Commission proposal, right to withdraw a proposal for a legislative act, “trilogue”

Abstract:

Loading...

subsidiarity, political review, European Court of Justice, judicial review, substantive conditions, procedural safeguards

24.

The Thin Line between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights. Trends and Patterns in Preliminary References in Romanian Courts

in vol. DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, p. 174-225.
Number of pages: 59 Posted: 01 Dec 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 0 (379,288)

Abstract:

Loading...

preliminary reference; Article 267 TFEU; national court or tribunal; Constitutional Court of Romania; rejection of a request for a preliminary reference; European Convention on Human Rights; Charter of Fundamental Rights of the European Union

25.

The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons

European Public Law, Vol. 18, No. 4, 2012
Posted: 02 Nov 2012
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Abstract:

Loading...

freedom of movement of persons, ECJ, Jipa Case, preliminary ruling procedure, free movement of Romanian citizens abroad, public policy, Directive 2004/38/EC