Stefan Motataianu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30

Targu Jiu, Gorj

Romania

SCHOLARLY PAPERS

9

DOWNLOADS

183

CITATIONS

0

Scholarly Papers (9)

1.

Consideraţii Privind Evoluţia Conceptului de Normă Internaţională Imperativă – Jus Cogens (Considerations Regarding the Evolution of the Concept of Imperative International Law – Jus Cogens)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2012
Number of pages: 12 Posted: 31 Aug 2012 Last Revised: 05 Jan 2014
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 34 (330,636)

Abstract:

normă imperativă, inderogabilitate, jus cogens, jus dispositivum, utilitas publica, imperative law, compulsoriness

2.

IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC – IERARHIE SAU ECHIVALENŢĂ ? (Public International Law Sources – Hierarchy or Equivalence?)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 12 Posted: 04 Jan 2014
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 14 (416,755)

Abstract:

izvoarele dreptului internaţional, echivalenţa surselor de drept, ierarhie formală, ierarhie materială, fragmentarea dreptului internaţional, international law sources, law sources equivalence, formal hierarchy, material hierarchy, international law fragmentation

3.

Influence of Regional and International Law Systems into Domestic Law

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 10 Posted: 21 Jul 2013
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 12 (457,560)

Abstract:

international law, domestic law, legal order, treaty, juridical rules

4.

Aspects Regarding the Enforcement of the New Civil Procedure Code (Unele Aspecte Legate de Intrarea in Vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2013
Number of pages: 6 Posted: 20 Jul 2013
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 12 (473,176)

Abstract:

final decision, volunteer intervention, forced intervention, third party’s claim, indication of the right holder, hotărâre definitivă, intervenţie voluntară, intervenţie forţată, chemare în garanţie, arătarea titularului dreptului

5.

Represiunea crimelor grave împotriva păcii şi umanităţii (Repression of Serious Crimes Against Peace and Humanity)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 36 Posted: 04 Jan 2014
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 9 (431,528)

Abstract:

crime grave împotriva umanităţii, genocid, inpunitate, curte penală internaţională, justiţie internaţională. serious crimes against humanity, genocide, impunity, international criminal court, international justice

6.

Menţinerea echilibrului unitate – diversitate şi incidenţa unor factori de risc în evoluţia actuală a dreptului internaţional public (Maintaining the Balance Unity – Diversity in the Occurrence of Risk Factors in the Current Development of Public International Law)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 14 Posted: 08 Jan 2014
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 8 (478,386)

Abstract:

international juridical order, fragmentation of international law, diversity of the sources of law, hierarchy and unity of international rules. international juridical order, fragmentation of international law, diversity of the sources of law, hierarchy and unity of international rules.

7.

Consideraţii Privind Unele Criterii De Identificare a Normelor Imperative În Dreptul Internațional (Considerations Regarding Some Identification Criteria of Peremptory Norms in International Law)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 6 Posted: 27 Jan 2014
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 5 (499,170)

Abstract:

normă imperativă, drept internaţional general, inderogabilitate, obligaţie erga omnes, ordine juridică internaţională, peremptory norm, general international law, no derogation, erga omnes obligation, international juridical order

8.
Downloads 5 (514,111)

Abstract:

răspundere internaţională a statelor, norme imperative- jus cogens, represalii, delict internaţional, crime internaţionale, States’ international responsibility, peremptory norms- jus cogens, reprisals, international offence, international crimes

9.

Ownership Right and Procedure Pilot-Decision Procedure in Jurisprudence of the ECHR (Dreptul De Proprietate Şi Procedura Hotărârilor- Pilot În Jurisprudenţa C.E.D.O.)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015
Number of pages: 4 Posted: 01 Jul 2016
Stefan Motataianu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (494,000)

Abstract:

hotărâre-pilot, cereri repetitive, sancţiuni, încălcări sistemice şi structurale, Consiliul de Miniştri, pilot - decision, repetitive applications, penalties, systemic and structural violations, the Council of Ministers