Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30

Targu Jiu, Gorj

Romania

SCHOLARLY PAPERS

15

DOWNLOADS

393

CITATIONS

0

Scholarly Papers (15)

1.

Situaţia Juridică Actuală a Contractului De Vânzare Afectat De Opţiunea Răscumpărării (Current Juridical Status of the Sales Contract Affected by the Buyback Option)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012
Number of pages: 14 Posted: 05 Sep 2012
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 49 (319,227)

Abstract:

vânzarea cu opţiunea de răscumpărare, Noul Cod civil, contract, condiţia rezolutorie, vanzător, sale with a buyback option, New Civil Code, contract, decisive condition, seller

2.

Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 16 Posted: 26 Jan 2014
Rodica Peptan and Diana-Maria Dijmarescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 23 (316,385)

Abstract:

soţ supravieţuitor, drepturi succesorale, drept de moştenire special, surviving spouse, inheritance rights, a special inheritance right

3.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 4/2013 (Analele Universitatii Constantin Brancusi Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 4/2013)

Number of pages: 100 Posted: 12 Sep 2014
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Romanian Academy - Gh. Zane Institute for Economic and Social Research, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Titu Maiorescu University, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 14 (376,556)

Abstract:

Romanian economy, separation of powers, human rights, Romanian Revolution of 1989, the right to private life.

4.
Downloads 11 (443,690)

Abstract:

soţ supravieţuitor, drepturi succesorale, moştenire, bunuri comune, bunuri proprii, concurs cu clasele de moştenitori, surviving spouse, inheritance rights, inheritance vocation, common property, personal property, competition with classes of heirs

5.

Valorificarea nulitătii actului juridic civil modalităţi de validare sau valorificare a actului juridic civil nul (Capitalizing the Nullity of Civil Juridical Document Ways of Validating or Capitalizing the Null Civil Juridical Document)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 22 Posted: 04 Jan 2014
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 11 (400,104)

Abstract:

nulitate, act juridic civil, confirmarea actului juridic, desfiinţarea actului pe cale amiabilă, desfiinţarea actului pe cale judiciară. nullity, civil juridical document, confirming the juridical document, amicable abolishment of the document, judicial abolishment of the document

6.

Gestionarea Patrimoniului Minorului De Către Tutore (Minor’s Assets Management by the Guardian)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 10 Posted: 30 Dec 2013
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 10 (448,870)

Abstract:

minor, tutore, reprezentare, încuvinţare act juridic civil, administrator. minor, tutore, reprezentare, încuvinţare act juridic civil, administrator

7.

Real Estate Publicity and Acquisitive Prescription

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 16 Posted: 21 Jul 2013
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 10 (448,870)

Abstract:

acquisitive prescription, real estate publicity, property right, usucapio, just-title

8.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 2/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 2/2014)

Number of pages: 123 Posted: 24 Mar 2015
Ministry of Foreign Affairs, Romania, Babes-Bolyai University, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 8 (391,899)

Abstract:

diplomatic communication, financial programme, new criminal code, new civil code, financial autonomy, naturalism, Mircea Eliade, communist totalitarianism, undemocratic regimes, education, european construction.

9.

Aspecte Privind Dreptul De Preempţiune În Reglementarea Noului Cod Civil (Issues Concerning the Right of Pre-Emption and the Exercise of it in the New Civil Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3 2013
Number of pages: 12 Posted: 30 Dec 2013
Rodica Peptan and Cimpu Georgiana
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 6 (322,023)

Abstract:

drept de preempţiune, preemptor, prioritate la cumpărare, right of pre-emption, pre-emptor, purchase priority

10.

Delegarea competenței de soluționare a contestațiilor împotriva actelor administrativ fiscale (The Delegation of Power for Resolving The Appeals Against Fiscal Administrative Acts)

Annals of the „Constanti n Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 2/2016 ,
Number of pages: 5 Posted: 04 Jul 2016
Octavia Maria Cilibiu and Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (524,278)

Abstract:

fiscal appeals, fiscal bodies, competence, competence delegation

11.

Uzucapiunea în dreptul roman (Usucapio in Roman Law)

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 2/2016,
Number of pages: 4 Posted: 03 Jul 2016
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (469,711)

Abstract:

usucapio, longi tempori praescriptio acquire property, possesion

12.

Unele Consideraţii Privind Dobânda (Some Considerations on Interest)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 3/2015
Number of pages: 8 Posted: 01 Jul 2016
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (540,692)

Abstract:

dobândă, capital, împrumut, obligaţii bănelti, daune-interese, interest, capital, loan, money obligations, damages.

13.

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, 1/2016

Number of pages: 101 Posted: 30 Jun 2016 Last Revised: 27 Jul 2016
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Gorj County Centre of Educational Assistence and Resources, Gorj County Centre for Resource and Educational Assistance, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Babes-Bolyai University, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (404,527)

Abstract:

psychological matters in the short stories, cultural dimension, past and present perspectives, Max Weber, biological system, meditation council, divine veracity, development of humans, romanian revolution, quality of life, insolvency administrative-teritorial units

14.

Forma Ad Validitatem, Forma Ad Probationem Şi Forma Ad Opozabilitatem În Contractul De Vânzare (The Ad Validitatem Form , Ad Probationem Form and Ad Opozabilitatem Form in the Sales Agreement)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015
Number of pages: 8 Posted: 30 Jun 2016
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (510,531)

Abstract:

forma, vânzare, exprimare consimţământ, consensual, ad validitatem, ad probationem, ad opozabilitatem, form, sale, expressing consent, consensual, ad validitatem ad, ad probationem, ad opozabilitatem.

15.

Apariţia Şi Evoluţia Instituţiei Juridice a Tutelei Minorului (The Emergence and Evolution of the Minor's Guardianship)

Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2015 ,
Number of pages: 10 Posted: 19 Feb 2016
Rodica Peptan
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 0 (495,728)

Abstract:

tutela, minor, incapabil, protecţie guardianship, minor, incapable, protection