Irina Alexe

Legal Research Institute of the Romanian Academy

Associate Researcher

Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5

Bucharest, 050711

Romania

SCHOLARLY PAPERS

12

DOWNLOADS

164

CITATIONS

0

Scholarly Papers (12)

1.

Transposition and/or implementation of European Union law by means of Government Emergency Order. Requirements set in the case-law of the Constitutional Court of Romania

Curentul juridic, Year XVIII, NO. 2 (61) 2015, 49-56
Number of pages: 8 Posted: 06 Jul 2015
Irina Alexe and Constantin-Mihai Banu
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 7 (411,778)

Abstract:

Constitutional Court of Romania, Government emergency order, EU law, transposition and implementation; urgency, exceptional circumstances

2.

The Reform of the European Legislation in the Field of Public Procurement and Its Recent Transposition in the Romanian Law

Curentul juridic (The Juridical Current Journal), no. 3/2017, pp. 13-32
Number of pages: 20 Posted: 12 Oct 2017
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (544,497)

Abstract:

public procurement, the reform of the legislative framework, transposition of the European Directives, national legislation

3.

Studiu legislativ si sociologic privind masurile de protectie in materie civila (Protection Measures in Civil Matters: A Study of the Legal and Sociological Perspectives)

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Studiu legislativ şi sociologic privind măsurile de protecţie în materie civilă [Protection measures in civil matters: a study of the legal and sociological perspectives], Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0599-9, 130 p. ,
Number of pages: 132 Posted: 15 Sep 2017
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Legal Research Institute of the Romanian Academy and University of Bucharest - Department of Sociology and Social Work
Downloads 0 (513,708)

Abstract:

Regulation (EU) no. 606/2013, European Union Law, civil rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, preliminary ruling

4.

Transpunerea directivei prin Ordonanţă de Urgenţă. Exemple recente din dreptul român si aspecte comparate (On Transposing the Directive by Emergency Order. Recent Examples from Romanian Legal Order and Comparative Issues)

Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Cood. Daniel-Mihail Sandru Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-28-0209-7, p. 132-173 ,
Number of pages: 49 Posted: 15 Mar 2017
Irina Alexe and Constantin-Mihai Banu
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 0 (472,750)

Abstract:

Article 288 TFEU, directive, emergency orders, Romania, Constitution, Constitutional Court, European Court of Justice, comparative law

5.

Reforma reformei. Studiu de caz: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 (The Reform of the Reform. Case Study: Government Emergency Ordinance n° 82/2013)

Reforma statului : instituţii, proceduri, resurse ale administraţiei publice / coord.: Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Ed. Wolters Kluwer, 2016, p. 121-133,
Number of pages: 13 Posted: 19 Dec 2016
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (446,606)

Abstract:

Romania, extraordinary circumstances, reformation of the state, institutions, procedures, government resources

6.

Categoria inalţilor funcţionari publici. Tendinţe actuale (Senior Civil Servants. Current Trends)

in vol. Administratia publica intre misiuni si constrangeri bugetare: dimensiuni juridice si manageriale, Emil Balan, Gabriela Varia, Cristi Iftene (coord.), Ed. Wolters Kluwer, 2014, p. 136-144
Number of pages: 9 Posted: 19 Dec 2016
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (488,352)

Abstract:

senior civil servants category, senior public servants, politics and administration, decision makers, Romania

Abstract:

legislative acts, stimulation for the personnel, communitary (European Union) funds, budgetary constraint

8.

Situaţia extraordinară - temei sau pretext pentru puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii? (Extraordinary Circumstances - Legal Basis or Pretext for the Executive Power to Regulate Fields Reserved to the Law)

Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Wolters Kluwer, 2015, p. 128-135.,
Number of pages: 10 Posted: 14 Dec 2016
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (472,750)

Abstract:

Romania, constitutional basis, delegated legislative power, Romanian Ombudsman, Emergency ordinances

Abstract:

Constitutional Court of Romania, senior civil servants, constitutional provisions, accepting the plea of unconstitutionality

10.
Downloads 0 (472,750)

Abstract:

modification; termination; employment relationships; civil service; De-politicization

11.

Aspecte privind mobilitatea inaltilor funcţionari publici reflectate de jurisprudenţa instanţelor din România (Issues on the Mobility of Senior Civil Servants As Reflected by the Romanian Jurisprudence)

Revista de drept public (C. H. Beck Romania), nr. 1/2012, p. 90-102
Number of pages: 13 Posted: 10 Aug 2016
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (503,762)

Abstract:

political-administrative situation, mobility of Senior Civil Servants, inconsistency in the existing jurisprudence

12.

Prefectul si subprefectul in viziunea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei (The Prefect and the Deputy Prefect in the View of the Legislative Proposal on the Revision of the Constitution of Romania)

Curierul Judiciar (C. H. Beck Romania), nr. 10/2014, p. 586-589
Number of pages: 4 Posted: 08 Aug 2016
Irina Alexe
Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 0 (472,750)

Abstract:

revision of the Constitution of Romania, prefect, deputy prefect, professional and apolitical achievement, legislative proposal