Octavian Cazac

Moldova State University

Associate Professor

Alexei Mateevici St 60

Chisinau, Chisinau MD-2009

Moldova

SCHOLARLY PAPERS

9

DOWNLOADS

1,138

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (9)

1.

The Compensation of Moral Damages

Supreme Court of Justice’s “Handbook for Judges in Civil Cases”, 2nd Edition, Chisinau, 2013
Number of pages: 40 Posted: 09 Jun 2013
Octavian Cazac and Vitalie Nagacevschi
Moldova State University and Independent
Downloads 360 (158,619)

Abstract:

Loading...

moral damage, civil cases, CEDO, jurisprudence

2.

Procedura de rezoluţiune a unui contract: comunicare sau hotărâre (The Procedure of Having the Contract Terminated: Notice or Judgment)

International Conference 'Tradition and Reform in the Romanian Society, European Highlights', Iasi, Romania (23-24 March 2012), Journal of Legal Studies, Year VII, No. 1-2, Supplementary Issue No. 3, pp. 115-138, Chisinau, Moldova (June 2012)
Number of pages: 24 Posted: 20 Nov 2012
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 138 (393,067)

Abstract:

Loading...

contract, agreement, termination, notice, avoidance, rescission

3.

Conceptul de neexecutare esentiala a contractului -- temei fundamental al rezolutiunii si rezilierii contractelor civile (The Concept of Fundamental Breach of Contract -- Underlying Ground for Termination of Civil Contracts)

Legal Studies in honorem Prof. Dr. Gheorghe Chibac/ Studii Juridice in Onorea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chisinau 2013, p. 93 -118
Number of pages: 26 Posted: 23 Apr 2014
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 133 (404,633)

Abstract:

Loading...

contract law, termination, civil contracts

4.

Clauza De Rezervare a Proprietatii (Retention of Title Clause)

Revista Nationala de Drept, nr. 2/2004
Number of pages: 11 Posted: 12 Feb 2020
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 121 (434,890)

Abstract:

Loading...

Retention of title; reservation of title; proprietary security interest; Romalpa clause; rezerva proprietății

5.

Regimul Juridic Al Nulităţii În Codul Civil Al Republicii Moldova: Analiză Sub Aspect Comparat Şi Propuneri De Reformare (Legal Regime of Invalidity in the Civil Code of the Republic of Moldova: Comparative Perspectives and Proposals for Reform)

Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - Realizări, rezerve şi perspective. Materialele Conferinţei internaţionale, ştiinţifico-practică, Chişinău, 2015
Number of pages: 13 Posted: 27 Jun 2015
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 115 (451,750)
Citation 1

Abstract:

Loading...

invalidity, nullity, contracts, Republic of Moldova, Civil Code, DCFR, Romania, void

6.

Utilitatea Distinctiei Dintre Rezolutiunea si Rezilierea Contractului Civil: Probleme si Solutii (The Utility of the Distinction between Termination and Rescission of the Civil Contract: Problems and Solutions)

6th International Conference of Young Researchers 'Current Trends in the Evolution of the Historical and Legal Heritage of the Republic of Moldova', pp. 114-126, Institute of History, State and Law of the ASM, Chisinau, Moldova (April 12, 2012)
Number of pages: 13 Posted: 20 Nov 2012
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 108 (473,130)

Abstract:

Loading...

rescission, termination, contract

7.

Introduction of trusts into the Civil Code of the Republic of Moldova: the Decisive Role of the DCFR

Number of pages: 6 Posted: 09 Apr 2021
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 75 (595,869)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Trusts, DCFR, Moldova, Civil Code

8.

Spre un Concept Atotcuprinzator al Rezolutiunii si Rezilierii Contractului (Towards a Comprehensive Concept of Termination of Contracts)

Moldovan Journal of International Law and International Relations, No. 3, pp. 75-92, Chisinau, Moldova (2012)
Number of pages: 18 Posted: 20 Nov 2012
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 69 (623,803)

Abstract:

Loading...

rescission, termination, contract, sanction, remedy, potestative right, liquidation relationship

9.

Culpa Debitorului in Neexecutarea Obligatiei - Conditie a Rezolutiunii Contractului (The Debtor's Fault in Not Fulfilling an Obligation - A Condition for Termination of Contract)

'Revista Naţională de Drept', 2012, nr.3, pag.63
Number of pages: 8 Posted: 26 Sep 2023
Octavian Cazac
Moldova State University
Downloads 19 (982,500)

Abstract:

Loading...

Contract; Termination of Contract; Rescision of Contract; Fault; Culpa; Moldovan Civil Code

Other Papers (1)

Total Downloads: 0
1.

Actul juridic civil și unele figuri juridice similare: o abordare pandectistă

AUBD - Forum juridic, Nr. 2/2023, p. 18-30.
Posted: 02 Nov 2023
Octavian Cazac
Moldova State University

Abstract:

Loading...

civil juridical act, declaration of intent, contract, pandects, Civil Code, Draft Common Frame of Reference, DCFR