Astrid Iversen

Department of Private Law, University of Oslo

PhD Fellow

PO Box 6706 St Olavs plass

Oslo, N-0317

Norway

SCHOLARLY PAPERS

3

DOWNLOADS

155

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (3)

1.

Holdout Creditor Litigation: An Assessment of Legislative Initiatives to Counter Aggressive Sovereign Debt Creditor Litigators

University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2015-13
Number of pages: 91 Posted: 02 Jun 2015
Astrid Iversen
Department of Private Law, University of Oslo
Downloads 125 (241,865)

Abstract:

Loading...

2.

Vulture Fund Legislation

Preprint version of Astrid Iversen, ‘Vulture Fund Legislation’, Banking & Financial Services Policy Report, Wolters Kluwer, Vol. 38, Number 5, March 2019, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2019-57
Number of pages: 12 Posted: 20 Sep 2019
Astrid Iversen
Department of Private Law, University of Oslo
Downloads 18 (569,446)

Abstract:

Loading...

sovereign debt, sovereign debt restructuring, vulture fund, vulture fund legislation, sovereign immunity

3.

Mamatas med flere V. Hellas: Bruk av tvang ved restrukturering av statlig gjeld og beskyttelse av obligasjonseiers eiendomsrett under EMK (Mamatas and Others v. Greece - Involuntary Sovereign Debt Restructurings and Protection of Bondholders' Right to Protection of Property Under ECHR)

Stockholm Centre for Commercial Law og Jure Förlag AB, 2018 Nordiska förmögenhetsrättsdagarna, Nummer 29, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2018-21
Number of pages: 22 Posted: 19 Jun 2018
Astrid Iversen
Department of Private Law, University of Oslo
Downloads 12 (608,594)

Abstract:

Loading...

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, vern av privat eiendomsrett, statsgjeld, gjeldskrise, ensidig endring av kontraktsvilkår, tilbakevirkende lovgivning, majoritetsklausuler, samhandlingsklausuler, Collective Action Clause, Hellas