Mikhail Choref

Nizhnevartovsk State University

ul. Dzerzhinskogo, 11

Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug

Nizhnevartovsk, Tyumenskaya obl. 628600

Russia

SCHOLARLY PAPERS

4

DOWNLOADS

49

CITATIONS

0

Scholarly Papers (4)

Abstract:

Loading...

Tauric Chersonesos, epigraphy, graffiti

Abstract:

Loading...

Taurica, the Persian Empire, the Scythians, history, numismatics

Abstract:

Loading...

Asander, aspurgians, the Bosporus, different, monogram,Countermark

Abstract:

Loading...

Siberia, numismatics, remark, counter, jewelry

Other Papers (1)

Total Downloads: 5

Abstract:

Loading...

Asander, Bosporus, Chersonesos, Constantine VII Porphyrogennetos, seal