Cevdet Kizil

Istanbul Medeniyet University

D-100 Karayolu

Merdivenkoy Mevkii No:6/1 Goztepe/Kadıkoy

Istanbul

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

61

DOWNLOADS
Rank 20,702

SSRN RANKINGS

Top 20,702

in Total Papers Downloads

2,496

SSRN CITATIONS
Rank 21,400

SSRN RANKINGS

Top 21,400

in Total Papers Citations

11

CROSSREF CITATIONS

29

Scholarly Papers (61)

1.

Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing

Journal of Asian Research Vol. 2, No. 3, 2018
Number of pages: 16 Posted: 02 Sep 2018
Cevdet Kizil and Burhan Kaşbaşı
Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 312 (104,076)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Accounting, Auditing, Scandal, Fraud, USA, Japan

2.

Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği (Analysis of Factors Affecting Accounting Errors and Fraud in the Context of Accounting Ethics: Yalova City Example)

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Volume: 4, No: 12, pp. 1125-1138
Number of pages: 14 Posted: 31 May 2018
Tunay Aslan, Cevdet Kizil and ASLI DİN
Istanbul Aydin University, Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 229 (143,997)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Hata, Hile, Etik, Yalova, Accounting, Mistakes, Fraud, Ethics, Yalova

3.

Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama (Creative Accounting Methods and Manipulation of Financial Data: A Sample Application on Accounting Professionals)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 9, Number: 1, pp.1-18
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University, Students
Downloads 179 (180,256)

Abstract:

Loading...

Muhasebe Hilesi, Manipülasyon, Denetim, İç Denetçi, SMMM, Accounting Fraud, Manipulation, Auditing, Internal Audit, CPA

4.

Dijital İşletme (Digital Business)

Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.
Number of pages: 108 Posted: 02 Jul 2018
Independent, Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University, Marmara University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 171 (188,508)

Abstract:

Loading...

Dijital İşletme, Bilişim Teknolojileri, ERP (Digital Business, Information Technologies, ERP)

5.

Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda Ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış (A Taxational Overlook to the History of Accounting From a Global and Turkish Extent)

Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Leges Social Sciences Journal), Year: 5, Number: 3, pp.70-87
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 111 (267,365)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Vergi, Tarih, Türkiye, Küresel, Accounting, Tax, History, Turkey, Global

6.

Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarisina Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’Nde Bir Uygulama (Determination of Actors Affecting the Student Success in Accounting Courses: An Implemantation at Yalova University)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2 (2016), s. 67-110
Number of pages: 44 Posted: 17 May 2017 Last Revised: 21 May 2018
Cevdet Kizil and Kadriye Gencer
Istanbul Medeniyet University and Graduate
Downloads 99 (285,604)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Eğitim, Başarı, Üniversite, Yalova (Accounting, Education, Success, University, Yalova)

7.

Audit Techniques for Protecting Against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview

Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Societal Complexity, Data Mining and Gaming, State-of-the-Art 2017, Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront. Version: 001, ISBN /EAN: 978-90-77171-54-7. pp. 125-135.
Number of pages: 21 Posted: 06 Jun 2018
Cevdet Kizil and Emine Doğan
Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 84 (316,798)

Abstract:

Loading...

Auditing, Cyber Attacks, Technology, Security, Information Technologies, Denetim, Siber Saldırı, Teknoloji, Güvenlik, Bilgi Teknolojileri

8.

Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi (An Investigation of Organization on the Relationship Between Leadership and Employee Performance)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences - ESOSDER), Volume:14, No: 52, pp. 130-145
Number of pages: 16 Posted: 31 May 2018
Vedat Akman, Merve Hanoğlu and Cevdet Kizil
Beykent University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 76 (336,140)

Abstract:

Loading...

Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş Gören, Başarı, Performance Management, Leadership, Leadership Types, Employee, Success

9.

TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme - 2. Baskı (TAS - TFRS, Turkish Accounting and Financial Reporting Standards: Practices, Interpretations, Accountancy - 2nd Edition)

DER Yayınları (DER Publishing). ISBN: 978-975-353-404-8
Number of pages: 528 Posted: 26 Jun 2018
Kadir Has University, Independent, Istanbul Medeniyet University and Kadir Has University
Downloads 74 (341,247)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, Mali Tablolar, Türk Ticaret Kanunu, Accounting, IAS, International Accounting Standards, Financial Statements, Turkish Commercial Code

10.

A Research on the Responsibility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, pp. 53-64. (2017)
Number of pages: 13 Posted: 01 Jun 2018
Semanur Adalı and Cevdet Kizil
Istanbul University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 71 (349,182)

Abstract:

Loading...

Accounting, Accounting Professionals, Error, Fraud, Edirne

11.

TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (TAS - TFRS, Turkish Accounting and Financial Reporting Standards: Practices, Interpretations, Accountancy)

DER Yayınları (DER Publishing). ISBN: 978-975-353-404-8.
Number of pages: 436 Posted: 01 Jul 2018
Kadir Has University, Independent, Istanbul Medeniyet University and Kadir Has University
Downloads 58 (387,444)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, Mali Tablolar, Türk Ticaret Kanunu (Accounting, IAS, International Accounting Standards, Financial Standards, Turkish Commercial Code)

12.

E-Ticaret Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanmasi ve Muhasebeleştirilmesi: Amazon.Com İşletmesi Üzerine Bir Araştırma (Measurement, Reporting and Accounting of Intellectual Captial in the E-Commerce Industry: A Research on Amazon.com Inc.)

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Nişantaşı University Journal of Social Sciences), Volume: 1, No: 2, pp.137-158, 2013
Number of pages: 22 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Yalova University and Ziraat Bankasi
Downloads 56 (394,072)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Entelektüel Sermaye, Ölçüm, Raporlama, E-ticaret, Accounting, Intellectual Capital, Measurement, Reporting, E-Commerce

13.

İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon (Innovation with Economical and Social Aspects)

Bölüm 5: İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri" ("Book Chapter 5: Impact of Innovation on Accounting and Auditing"), Birgül Uyan ve Musa Çakır (Eds.), IKSAD Yayınevi (IKSAD Publications), July 2019, Ankara, ISBN: 978-605-7695-03-1.
Number of pages: 386 Posted: 09 Sep 2019
Cevdet Kizil and Tunay Aslan
Istanbul Medeniyet University and Istanbul Aydin University
Downloads 54 (400,762)

Abstract:

Loading...

Accounting, Accountancy, Finance, Auditing, Innovation, Technology, Business

Abstract:

Loading...

Banking, Intellectual Capital, Measurement, Evaluation, Accounting, Bankacılık, Entelektüel Sermaye, Ölçme, Değerlendirme, Muhasebeleştirme

15.

Accounting: Financial, Cost, Managerial

Accounting: Financial, Cost, Managerial, Bahar Yayınevi (Published by Bahar). ISBN: 994463070-5. (in English).
Number of pages: 339 Posted: 12 Jun 2018
Ahmet Kızıl and Cevdet Kizil
Kadir Has University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 52 (407,525)

Abstract:

Loading...

Accounting, Financial Accounting, Cost Accounting, Managerial Accounting (Muhasebe, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi)

16.

Hershey's Entry to the Australian Market with a New Brand: An Accounting and Marketing Perspective

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No:2, pp. 97-126
Number of pages: 31 Posted: 31 May 2018
Istanbul Medeniyet University, Southern New Hampshire University, Verizon Wireless and Strategic Media Inc.
Downloads 50 (414,531)

Abstract:

Loading...

accounting, finance, marketing, marketing strategy, marketing mix

17.

Entelektüel Sermaye Analizleri (Intellectual Capital Analysis)

Entelektüel Sermaye Analizleri, Derin Yayınları (Published by Derin). ISBN: 978-9944-250-98-6.
Number of pages: 336 Posted: 13 Jun 2018
Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University
Downloads 49 (418,167)

Abstract:

Loading...

Entelektüel Sermaye, Muhasebe, Ölçüm, Raporlama, Banka, Bankacılık, Garanti Bankası, Intellectual Capital, Accounting, Measurement, Reporting, Bank, Banking, Garanti Bank

18.

Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi : Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama (Fasting Blood Glucose Profitability Analysis with Fuzzy Logic Method: An Implementation in a Halthcare Organization)

Muhasebe ve Denetime Bakış, (55): 59-84, 2018
Number of pages: 26 Posted: 24 Sep 2018
Tunay Aslan and Cevdet Kizil
Istanbul Aydin University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 47 (425,524)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Karlılık Analizi, Bulanık Mantık, Sağlık Sektörü, Accounting, Profitability Analysis, Fuzzy Logic, Healthcare Sector

19.

Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhasebeye Bakış Açısı (Accounting in Ancient Times and Religions' Perspecive of Accounting)

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Year: 3, No: 10, pp. 327-339, December 2017
Number of pages: 13 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil and Dudu Kübra Kocur
Istanbul Medeniyet University and Yalova University - Department of Business Administration
Downloads 43 (440,989)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Tarih, Muhasebe Tarihi, Din, Antik Çağ , Accounting, History, Accounting History, Religion, Ancient Times

20.

Book Review of The Real Warren Buffett - Managing Capital, Leading People

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 6, No: 2, pp.43-46
Number of pages: 5 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University
Downloads 42 (445,017)

Abstract:

Loading...

Warren Buffett, Managing Capital, Leading People, James O’Louglin, Book Review, Finance

21.

Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bir Bakış (A General Outlook to Forensic Accounting and to the Profession of Forensic Accountancy)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 12, Number: 1, pp.58-73, DOI: 10.18221/bujss.560774 (2019)
Number of pages: 16 Posted: 09 Sep 2019
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Burak Yılmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Kempro Chemicals and Foreign Trade Co.
Downloads 38 (465,979)

Abstract:

Loading...

Accounting, Forensic Accounting, Forensic Accountancy, Auditing, Law

22.

Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions

Emerging Markets Journal (EMAJ), Volume 8 No 1 (2018)
Number of pages: 11 Posted: 28 Aug 2018
Mustafa Uçar, Cevdet Kizil and Oğuzhan Oğuz
Biruni University, Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 33 (484,126)

Abstract:

Loading...

Accounting, Accounting Professionals, Problems, Solutions, Istanbul

23.

Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi (The Impact of Information Technologies and Computer Usage on the Student Success in Accounting Courses)

Alphanumeric Journal, Volume: 2. No: 2, pp. 77-97, 2014
Number of pages: 21 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Sadi Seker and Derya Bozan
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 31 (493,857)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Eğitim, Bilgi Teknolojileri, Muhasebe Eğitimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Accounting, Education, Information Technologies, Accounting Education, Management Information Systems

24.

Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış (A General Outlook on the Auditing of Production Costs)

İktisadi Yenilik Dergisi (Journal of Economic Innovation), Cilt (Volume): 6, Sayı (Number): 1, ss (pp).1-12.
Number of pages: 12 Posted: 17 Jan 2019
Tunay Aslan and Cevdet Kizil
Istanbul Aydin University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 29 (504,285)

Abstract:

Loading...

Accounting, Auditing, Cost, Cost Accounting, Business

25.

Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği (Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example from Yalova City)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 8, Number: 2, pp.33-47
Number of pages: 15 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Selman Öztürk
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University
Downloads 28 (509,659)

Abstract:

Loading...

Sağlık, Hizmet, Kalite, Hasta Memnuniyeti, Yalova, Health, Service, Quality, Patient Satisfaction, Yalova

26.

Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama (The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST)

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799.
Number of pages: 22 Posted: 23 May 2019
Cevdet Kizil and Tunay Aslan
Istanbul Medeniyet University and Istanbul Aydin University
Downloads 26 (520,780)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Ratio Analysis, BIST, Airline Firms

27.

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve İlgili Çözüm Önerileri: Kocaeli Örneği (Problems of Accounting Professionals and Related Suggestions for Solution: Kocaeli Sample)

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi (Chamber of Certified Public Accountants of Balıkesir Ida Academia Journal of Accounting and Public Finance), Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, ss. (pp.) 23-37, 2018
Number of pages: 15 Posted: 14 Mar 2019
Cevdet Kizil, Tunay Aslan and Ömür Kızay
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Aydin University and Yalova University
Downloads 25 (526,598)

Abstract:

Loading...

Accounting, Accounting Professional, Problem, Solution, Kocaeli

28.

Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, pp.72-84
Number of pages: 14 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Ayse Tansel Cetin and Ahmed Bulunmaz
Istanbul Medeniyet University, Sabanci University and Yalova University - Department of Management
Downloads 23 (538,505)

Abstract:

Loading...

Accounting, law and ethics, mergers and acquisitions, commercial code, accounting standards, accounting education

29.

Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma (A Research in Yalova City on the Significance of Environmental Accounting)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 7, Number: 2, pp. 20-34, 2014
Number of pages: 15 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 21 (550,886)

Abstract:

Loading...

Çevre Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, SMMM, Sosyal Sorumluluk, İşletmenin Sürekliliği, Environment Accounting, Cost Accounting, CPA, Social Reponsibility, Going Concern

30.

Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, pp.1-28.
Number of pages: 29 Posted: 08 Mar 2018 Last Revised: 21 May 2018
Sabanci University, Istanbul Medeniyet University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 21 (550,886)

Abstract:

Loading...

accounting, finance, mentoring, organizational commitment, job satisfaction

31.

Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme (International Accreditation in Accounting Education: An Analysis on the Types, Criteria, Processes and Benefits of Accreditation)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Cilt (Volume): 11, Sayı (Number): 2, ss. (pp.) 1-18. DOI: 10.18221/bujss.436026
Number of pages: 18 Posted: 17 Jan 2019
Tunay Aslan, Erdal Yılmaz and Cevdet Kizil
Istanbul Aydin University, affiliation not provided to SSRN and Istanbul Medeniyet University
Downloads 20 (557,070)

Abstract:

Loading...

Accreditation, Accounting, Business, Education, Accounting Education

32.

Muhasebe ve Finans Perspektifinden Renault-Nissan Birleşmesi ile Daimler Stratejik Ortaklığı (Renault-Nissan Merger and Daimler Strategic Alliance from an Accounting and Finance Perspective)

Derin Yayınları (Published by Derin). ISBN: 978-605-5500-77-1. (2013)
Number of pages: 335 Posted: 02 Jul 2018
Cevdet Kizil, Faruk Kahve and Oğuz Aydınyılmaz
Istanbul Medeniyet University, Independent and Independent
Downloads 19 (563,483)

Abstract:

Loading...

Birleşme, Satın Alma, Stratejik Ortaklık, Muhasebe, Finans, Renault, Nissan, Daimler, Mergers, Acquisitions, Strategic Alliance, Accounting, Finance, Renault, Nissan, Daimler

33.

DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA AKREDİTİF İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (The Accounting of Letter of Credit Transactions in Foreign Trade Practices)

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi (Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences International E-Journal), Vol. 3, No: 2, pp.21-45, 2014
Number of pages: 25 Posted: 07 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Nazan Demir
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University - Business Administration Department in English, Students
Downloads 18 (569,724)

Abstract:

Loading...

Letter of Credit, Foreign Trade, Accounting, Export, Import

34.

Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı (Accounting Ethics Perception of Accounting Professionals Residing in the City of Yalova)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 8, Number: 1, pp.6-31
Number of pages: 26 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 18 (569,724)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Etik, Muhasebe Etiği, Meslek Mensubu, Accounting, Ethics, Accounting Ethics, Professionals

35.

Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları (Accounting-Finance, Management Organization and Management Information System Articles)

Leges Yayınları (Leges Publishing), ISBN: 978-605-65066-8-0.
Number of pages: 103 Posted: 11 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Kadir Has University - Faculty of Applied Sciences (Uygulamal? Bilimler Fakültesi), Yalova University - Department of Business Administration and Yalova University
Downloads 17 (576,078)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, İç Kontrol, İç Denetim, Accounting, Internal Control, Internal Audit

36.

Web Sitesi ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarina Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Website and Internet Costs Based on Turkish Accounting Standards)

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Number: 6, pp.106-121
Number of pages: 16 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University
Downloads 17 (576,078)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları, Web Sitesi, İnternet, E-Ticaret, Accounting, Turkish Accounting Standards, Website, Internet, ECommerce

Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları (Accounting-Finance and Management Organization Problems Encountered in Family Businesses in Yalova)

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (Journal of Business and Economics Studies - İİÇD), Volume: 1, No: 2, pp. 26-43, 2013
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Özgür Esmer
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova Defterdarl???
Downloads 11 (640,793)

Abstract:

Loading...

Aile İşletmeleri, Muhasebe-Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Performans Değerleme, Yalova, Family Businesses, Accounting-Finance, Management and Organization, Performance Evaluation, Yalova

Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları (Accounting-Finance and Management Organization Problems Encountered in Family Businesses in Yalova)

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 2013, ss.26-43
Number of pages: 18 Posted: 04 Feb 2020
Cevdet Kizil and Vedat Akman
Istanbul Medeniyet University and Beykent University
Downloads 5 (685,775)

Abstract:

Loading...

Family Businesses; Accounting-Finance; Management and Organization; Performance; Evaluation; Yalova

38.

Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştirma (A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region)

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Year: 3, No: 10, March 2015, pp.193-211
Number of pages: 19 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Hasan Korkmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Marmara University
Downloads 16 (582,241)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Denetim, Marmara Bölgesi, Bağımsız Denetçi, Vergi Müfettiş Yardımcısı, Accounting, Auditing, Marmara Region, External Auditor, Assistant Tax Inspector

39.

İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri - Bir Gıda Firması Örneği (Financial Analysis Techniques Used by the Banks through Credit Demand Process of the Firms - A Food Company Example)

İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (Academic Studies in Economics and Administrative Sciences), Editors: Zafer Gölen, Yüksel Akay Unvan, Sevilay Özer, IVPE Publications, March 2020, Montenegro, ISBN: 978-9940-46-011-2. pp.119-149.
Number of pages: 31 Posted: 09 Apr 2020
Cevdet Kizil, Erol Muzır and Yasin Ataman
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 14 (595,347)

Abstract:

Loading...

accounting, finance, banking, financial analysis, food sector

40.

Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Arcelik

Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Arcelik, Lap Lambert Academic Publishing, Germany (in English), ISBN: 978-3-8465-9777-4
Number of pages: 111 Posted: 06 Jun 2018
Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University
Downloads 14 (595,347)

Abstract:

Loading...

Intellectual Capital, Accounting, Measurement, Reporting, Human Capital, Structural Capital, Relational Capital, Entelektüel Sermaye, Muhasebe, Ölçüm, Raporlama, İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, İlişki Sermayesi

41.

Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi (The Accounting of Letter of Credit Transactions in Foreign Trade Practices)

Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences International E-Journal, Volume: 3, Number: 2, pp. 21-45, December 2014
Number of pages: 25 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Nazan Demir
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University - Business Administration Department in English, Students
Downloads 13 (601,941)

Abstract:

Loading...

Akreditif, Dış Ticaret, Muhasebe, İhracat, İthalat, Letter of Credit, Foreign Trade, Accounting, Export, Import

42.

Innovation Driven Emerging Technology from Two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, pp. 87-97
Number of pages: 12 Posted: 31 May 2018
Mehmet Lutfi Arslan, Sadi Seker and Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 12 (608,865)

Abstract:

Loading...

Internet, Technology, Innovation, Web, Internet History

43.

Türkiye Sağlık Sektöründe Yabancı Ürün Alımının Azaltılmasının Finansal ve Muhasebe Etkisi (Financial and Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector)

Equinox Journal of Economics, Business and Political Studies, Volume: 6, No: 3, pp.196-230
Number of pages: 35 Posted: 07 Feb 2020
Beykent University - Banking and Finance Department in English, Istanbul Medeniyet University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 11 (615,633)

Abstract:

Loading...

Finance, Accounting, Health Sector, Public Procurement Auctions, Foreign Origin Products

44.
Downloads 11 (615,633)

Abstract:

Loading...

Accounting Fraud, Manipulation, Auditing, Internal Audit, CPA

45.

An Accounting Viewpoint for the Relationship between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey

Maliye Finans Yazıları Dergisi (Journal of Public Finance and Finance), Year: 28, Number: 101, April 2014, pp. 53-81
Number of pages: 29 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Mehmet Lutfi Arslan and Sadi Seker
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 11 (615,633)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Accounting, Financial Reporting, Measurment, Intellectual Capital, Stock Exchange, Data Mining, Time Series Analysis, Operating Reports, Muhasebe, Finansal Raporlama, Ölçme, Entelektüel Sermaye, Borsa, Veri Madenciliği, Zaman Serisi Analizi, Faaliyet Raporları

Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama (Determining the Factors Affecting Success of Students Taking Accounting Course for the First Time: An Analysis in Yalova University)

İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Volume: 3, No: 2, pp.127-165
Number of pages: 39 Posted: 31 May 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University
Downloads 7 (670,460)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Eğitim, Başarı, Yalova Üniversitesi, Accounting, Education, Success, Yalova University

Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama (Determining the Factors Affecting Success of Students Taking Accounting Course for the First Time: An Analysis in Yalova University)

İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), 2015
Number of pages: 39 Posted: 06 Feb 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University
Downloads 4 (693,582)

Abstract:

Loading...

Accounting, Education, Success, Yalova University

47.

Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, pp.71-78
Number of pages: 9 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil and Alican Atalan
Istanbul Medeniyet University and Yalova University - Business Administration Department in English, Students
Downloads 10 (622,308)

Abstract:

Loading...

Image, Reputation, Marketing, Yalova, University

48.

LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ (An Investigation of Organization on the Relationship between Leadership and Employee Performance)

Electronic Journal of Social Sciences (ESOSDER), 2015
Number of pages: 16 Posted: 06 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Merve Hanoğlu
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Beykent University
Downloads 7 (642,825)

Abstract:

Loading...

Performance Management, Leadership, Leadership Types, Employee, Success

49.

MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region)

ASOS Journal, 2015
Number of pages: 19 Posted: 12 Jan 2020
Vedat Akman, Cevdet Kizil and Hasan Korkmaz
Beykent University, Istanbul Medeniyet University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 7 (642,825)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Denetim, Marmara Bölgesi, Bağımsız Denetçi, Vergi Müfettiş Yardımcısı

50.

The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach

Journal of Current Researches on Business and Economics (JOCREBE), Volume: 6, Issue: 1, pp. 43-58
Number of pages: 16 Posted: 05 Jun 2018
Gülay Selvi Hanişoğlu and Cevdet Kizil
Beykent University - Banking and Finance Department in English and Istanbul Medeniyet University
Downloads 7 (642,825)

Abstract:

Loading...

Financial Crisis, Turkish Banking Sector, Performance, Profitability, Ratio Analysis

51.

Muhasebe, Finans ve Pazarlama Perspektifinden Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlanan Kredilerin Değerlendirilmesi (2009-2015 Dönem Analizi) (The Evaluation of Marketed Credits in Turkish Banking Sector from the Perspective of Accounting, Finance and Marketing (2009 - 2015 Period Analysis)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 12, Number: 1, pp.20-35, DOI: 10.18221/bujss.543575 (2019)
Number of pages: 16 Posted: 09 Sep 2019 Last Revised: 24 Nov 2019
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Pelin Kale
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Türkiye Finans Kat?l?m Bankas?
Downloads 6 (649,874)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Marketing, Banking, Credit

52.

Türk İşletme Dünyasindan Muhasebe Barter Uygulamalari ve Örnekleri (Accounting Barter Implementations and Examples from the Turkish Business World)

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Yalova University Social Sciences Journal), Volume: 4, No: 7, pp. 67-78
Number of pages: 12 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Sadi Seker and Tamer Avarkan
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and Yalova University
Downloads 6 (649,874)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Finansman, İşletme, Barter, Türk Ticaret Kanunu, Accounting, Finance, Business, Barter, Turkish Commercial Law

53.

ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE GENEL BİR BAKIŞ (A General Outlook to Forensic Accounting and to the Profession of Forensic Accountancy)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2019
Number of pages: 16 Posted: 05 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Burak Yılmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Kempro Chemicals and Foreign Trade Co.
Downloads 5 (656,861)

Abstract:

Loading...

Accounting, Forensic Accounting, Forensic Accountancy, Auditing, Law

54.

Correlation between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey

International Journal of Social Studies and Humanity Studies, Vol. 5 No: 2, pp. 39-49
Number of pages: 11 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Mehmet Lutfi Arslan and Sadi Seker
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 5 (656,861)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Intellectual Capital, Stock Market Analysis, Data Mining, Time Series Analysis, Financial Reporting

55.

MUHASEBENIN TARIHINE KÜRESEL KAPSAMDA ve TÜRKİYE KAPSAMINDA VERGİSEL BlR BAKIŞ (A Taxational Overlook to the History of Accounting from a Global and Turkish Extent)

EYLÜL 2014- OCAK 2015
Number of pages: 18 Posted: 12 Jan 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 4 (663,954)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Vergi, Tarih, Türkiye, Küresel

56.

Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar (Chapter in: Contemporary Approaches in Business Life)

Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, Lap Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-02517-2, Germany (Turkish Special Series), 2016
Number of pages: 50 Posted: 02 Jul 2018
Cevdet Kizil and Belma Çingöz
Istanbul Medeniyet University and Independent
Downloads 4 (663,954)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Eğitim, Meslek, Yalova, Üniversite, Accounting, Education, Profession, Yalova, University

57.

Evaluation of Managers Employed in the Turkish Tourism Sector’s Accommodation Establishments (Türk Turizm Sektörü Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Değerlendirilmesi)

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi (Akademik Bakış International Refereed Social Sciences E-Journal), Number:22, October-November-December 2010, ISSN: 1694-528X
Number of pages: 31 Posted: 31 May 2018
Kadir Has University, Yeditepe University, Kadir Has University, Istanbul Medeniyet University, Kadir Has University and Kadir Has University
Downloads 4 (663,954)

Abstract:

Loading...

tourism, management, evaluation, accommodation establishments, Turizm, yönetim, değerlendirme, konaklama işletmeleri

58.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ (Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example From Yalova City)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Vol. 8, No. 2, 2015
Number of pages: 15 Posted: 09 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Selman Öztürk
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University
Downloads 3 (671,733)

Abstract:

Loading...

Health, Service, Quality, Patient Satisfaction, Yalova

59.

ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA (Research in Yalova City on the Significance of Environmental Accounting)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2014
Number of pages: 15 Posted: 05 Feb 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 3 (671,733)

Abstract:

Loading...

Environment Accounting, Cost Accounting, CPA, Social Reponsibility, Going Concern

60.

Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value/Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model

Emerging Markets Journal (EMAJ), Vol. 9 No: 1, pp.101-116, DOI: 10.5195/emaj.2019.180
Number of pages: 17 Posted: 09 Sep 2019
Cevdet Kizil and Mehmet Lutfi Arslan
Istanbul Medeniyet University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 2 (681,165)

Abstract:

Loading...

Banking, BIST, Intellectual Capital, Measurement, VAIC, XBANK

61.

MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) (The Evaluation of Marketed Credits in Turkish Banking Sector from the Perspective of Accounting, Finance and Marketing (2009 – 2015 Period Analysis)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2019
Number of pages: 16 Posted: 06 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Pelin Kale
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Türkiye Finans Kat?l?m Bankas?
Downloads 1 (693,203)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Marketing, Banking, Credit