Elżbieta Bojanowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dewajtis 5

Warszawa

Poland

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

35

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

1.

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50 plus (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50 plus)

Number of pages: 164 Posted: 03 Jan 2016
Warsaw School of Economics (SGH), University of Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, University of Warsaw, University of Warsaw, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska and Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego
Downloads 35 (475,129)

Abstract:

Loading...

digital skills; digital divide; robotics divide