Katarzyna Radziewicz

Independent

No Address Available

United States

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

11

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

Abstract:

Loading...

zawody, kompetencje, rynek pracy, pracodawcy, kształcenie ustawiczne, flexicurity, telepraca