Țuțu Pișleag

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

SCHOLARLY PAPERS

8

DOWNLOADS

14

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (8)

1.

Considerations on the Use of Force for Ensuring and Restoring Public Order

Journal of the Academy of National Security Sciences (2019/1)
Number of pages: 12 Posted: 05 Aug 2019
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy
Downloads 7 (607,010)

Abstract:

Loading...

violence, reasonable force, law enforcement, human rights

2.

CONSIDERAȚII PRIVIND UTILIZAREA FORȚEI PENTRU ASIGURAREA ȘI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE (Considerations on the Use of Force for Ensuring and Restoring Public Order)

Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale/2019(1)
Number of pages: 12 Posted: 26 Jul 2019
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy
Downloads 3 (635,334)

Abstract:

Loading...

violence, reasonable force, law enforcement, human rights

3.

ORDINEA PUBLICĂ – UN CONCEPT JURIDIC TERITORIAL (Public Order – A Territorial Legal Concept)

Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale 2017(2)
Number of pages: 10 Posted: 05 Aug 2019
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy
Downloads 2 (644,900)

Abstract:

Loading...

ordine publică, ordine de drept, stat de drept, autoritate, libertate

4.

PROTESTELE SPONTANE VS. ABSOLUTIZAREA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE ȘI ÎNTRUNIRE (Spontaneous Protests vs. the Generalization of the Freedom of Expression and Assembly)

Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale (2018/1)
Number of pages: 8 Posted: 02 Aug 2019
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy
Downloads 2 (644,900)

Abstract:

Loading...

proteste spontane, dialog, libertate, controlul mulțimilor, democrație

5.

The Police Nature of Assuring and Restoring Public Order Competence (Natura polițienească a atribuțiilor de asigurare și restabilire a ordinii publice)

SCIENTIFIC CONFERENCE ROMANIAN GENDARMERIE – TRADITIONS AND PERSPECTIVES Volume 7 / 9thEdition CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE JANDARMERIA ROMÂNĂ – TRADIȚII ȘI PERSPECTIVE Volumul 7 / Ediția a IX-a
Posted: 26 Sep 2019
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Abstract:

Loading...

tactics, standards and best practices, spontaneous protests, the forces of order, art and science, tactici, standarde și bune practici, proteste spontane, forțe de ordine, artă și știință

6.

Modelarea Acțiunilor De Asigurare a Ordinii Publice Prin Elementele De Dispozitiv Pentru Dialog (Modeling of Public Order Actions by Dialogue Elements )

Romanian Gendarmerie – Traditions and perspectives, 8th Edition, 6thVolume, Bucharest, Romania, 2018
Posted: 03 May 2018
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Abstract:

Loading...

dialog, complexitate, proteste sociale, conformare, societate globalizată; dialogue, complexity, social protests, compliance, globalized society

7.

(Good Practices in the Cooperation Missions between Border Police and Gendarmerie. Interception As a Modern Investigation Process) Bune Practici În Misiunile De Cooperare Interinstituțională Dintre Poliția De Frontieră Și Jandarmerie. Interceptarea Ca Procedeu Modern De Investigație

Romanian Gendarmerie – Traditions and perspectives, 8th Edition, 6thVolume, Bucharest, Romania, 2018
Posted: 03 May 2018
Țuțu Pișleag and Dan Beșliu
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy and Independent

Abstract:

Loading...

stance, tactical rules, coercive force, interception, competence area./ atitudine, reguli tactice, forță coercitivă, interceptare, zonă de competență. I.

8.

Considerații Privind Managementul Acțiunilor De Căutare – Salvare (Considerations Regarding Search and Rescue Management)

Proceedings of Scientific Conference "New Challenges related to EU`s Internal Security" (5th ed.), held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, 2016
Posted: 08 Jun 2016
Țuțu Pișleag
Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Abstract:

Loading...

căutare, salvare, proceduri, statistici, tactici, tehnici, salvage, search procedures, statistics, tactics, techniques