Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Borsa Istanbul-Financial Reporting and Subsidiaries Directorate

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4

Borsa İstanbul Cad. No: 4

Istanbul, 34467

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

78

DOWNLOADS
Rank 14,300

SSRN RANKINGS

Top 14,300

in Total Papers Downloads

5,652

SSRN CITATIONS
Rank 17,510

SSRN RANKINGS

Top 17,510

in Total Papers Citations

55

CROSSREF CITATIONS

12

Scholarly Papers (78)

1.

Bankaların Finans Sektöründeki Önemi (Importance of Banks in Finance Sector)

Finansal İktisat (Financial Economics), 5-27, 2018/8
Number of pages: 23 Posted: 27 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 691 (60,803)

Abstract:

Loading...

Banking, Importance in Financial Sector

2.
Downloads 503 (90,801)
Citation 11

Abstract:

Loading...

COVID-19, MARS, sovereign CDS spreads, variables, Turkey

3.

The Determinants of Main Stock Exchange Index Changes in Emerging Countries: Evidence from Turkey in COVID-19 Pandemic Age

Number of pages: 16 Posted: 03 Aug 2020
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 427 (110,266)
Citation 1

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; determinants; main stock exchange index; machine learning; Turkey

Abstract:

Loading...

COVID-19, Monetary Policy Measures, Toda-Yamamoto Causality Test, Turkey

5.

Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye'ye Faydaları (Benefits of Crowdfunding System to Turkey)

Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, BSPAD, Cilt 1, Sayı 2
Number of pages: 11 Posted: 20 Apr 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 206 (235,647)

Abstract:

Loading...

Kitle Fonlaması, Alternatif Finans, Türkiye

6.

The Effect of the COVID-19 Pandemic on Oil Prices: Evidence From Turkey

Energy RESEARCH LETTERS, Vol. 1, Issue 4, 2020
Number of pages: 4 Posted: 27 Jan 2021
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 204 (237,706)

Abstract:

Loading...

multivariate adaptive regression splines, COVID-19 pandemic, oil prices, turkey

Abstract:

Loading...

Banks, BIST, Reference Interest Rate, TLREF, Turkey

8.

Identifying the Macroeconomic Factors Influencing Credit Card Usage in Turkey by Using MARS Method

China-USA Business Review, Dec. 2016, Vol. 15, No. 12, 611-615
Number of pages: 5 Posted: 28 Aug 2018
Serhat Yüksel, Sinemis Zengin and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 162 (291,098)

Abstract:

Loading...

Credit Card, Turkey, Banking, MARS

9.

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Sektör Payı Hedefi Üzerine Bir Analiz (An Analysis on Industry Share Target of Participation Banking in Turkey)

Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(3), April 2017
Number of pages: 26 Posted: 31 Mar 2018
Mustafa Tevfik Kartal and Cüneyt Hakan Demi̇r
Borsa Istanbul and Istanbul University, Faculty of Economics, Students
Downloads 155 (302,065)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Katılım Bankacılığı, Büyüme, Sektör Payı

10.
Downloads 136 (335,590)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Banking, Influencing Factors of Commercial Credit Interest Rate, MARS, Turkey

11.

Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Published Theses About Interest Free Banking in Turkey)

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi - 2018 - (110), 175 - 198
Number of pages: 24 Posted: 05 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 131 (345,362)

Abstract:

Loading...

Interest Free Banking, Literature Review, Bibliometric Analysis, Turkey

12.

Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme (Protection of Personal Data: A Conceptual Evaluation Upon Turkish Banking Sector)

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18
Number of pages: 18 Posted: 19 Apr 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 109 (394,858)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Kişisel Veri, Kişisel Verilerin Korunması, Düzenlemeler, Türkiye

13.

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation Upon Customer Complaints in Turkish Banking Sector)

FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2017)
Number of pages: 14 Posted: 18 Apr 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 109 (394,858)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Müşteri Şikâyetleri, Türkiye

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Kredi Yapılandırma, Sorunlu Krediler, Türkiye

15.

Do Activities of Foreign Investors Affect Main Stock Exchange Indices? Evidence from Turkey before and in Time of COVID-19 Pandemic

National Accounting Review, 2(4), 384-401, 2020
Number of pages: 18 Posted: 23 Dec 2020 Last Revised: 29 Jul 2022
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 85 (465,019)
Citation 2

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; foreign investors; main stock exchange index; net selling amount; retention share; Engle-Granger cointegration test; Toda-Yamamoto causality test; MARS

Abstract:

Loading...

Accounting, Bank, Audit, Reporting, Internal Audit, Internal Control

17.
Downloads 81 (478,698)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Internal Control, Internal Audit, Branch Audit, Coordination, Banking

Katılım Bankacılığında Kredilerin Yapılandırılması: Metal Borsası Perspektifinden Bir İnceleme (Credit Restructuring in Participation Banking: An Examination from Perspective of Metal Exchange)

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 7, No. 5, December 2018
Number of pages: 24 Posted: 14 Jan 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 55 (596,832)

Abstract:

Loading...

Participation Banking, Credit Restructuring, Metal Exchange, Troubled Credits, Turkey

Abstract:

Loading...

Participation Banking, Credit Restructuring, Metal Exchange, Turkey

19.

Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (A Research to Determine Factors Causing Low Household Savings in Turkey)  

Journal of Yasar University, 2018, 13/49, 86-100
Number of pages: 15 Posted: 18 Apr 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 72 (511,828)

Abstract:

Loading...

Anket, Hanehalkı Tasarrufları, İktisadi Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Türkiye

20.

Understanding The Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey By Using MARS Method

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 18, Ocak 2018, ISSN: 1309-1123, ss. 177-192
Number of pages: 16 Posted: 11 Oct 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 70 (519,696)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Foreign Direct Investment, MARS, Turkey

21.

Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of the Academic Studies Published about Volatility in Exchanges)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 2018, ss.1-15
Number of pages: 15 Posted: 19 Dec 2018
Özer Depren, Mustafa Tevfik Kartal and Serpil Kilic Depren
Yildiz Technical University, Borsa Istanbul and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 69 (523,744)
Citation 3

Abstract:

Loading...

Exchanges, Volatility, Bibliometric Analysis, Social Network Analysis, Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Audit, Position of Internal Audit in Banks, Turkey

23.

The Macroeconomic Drivers of Non-Performing Loans (NPL): Evidence from Selected Countries with Heterogeneous Panel Analysis

MANAS Journal of Social Studies 2021 Volume: 10 No: 2
Number of pages: 14 Posted: 28 Apr 2021
Mustafa Tevfik Kartal and Fatih Ayhan
Borsa Istanbul and Band?rma Onyedi Eylül University
Downloads 64 (544,719)

Abstract:

Loading...

Non-Performing Loans; NPL; Drivers of NPL; Heterogeneous Panel

24.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları (Accounting of Credits Bonded Credit Guarantee Fund (CGF) in Banks and Benefits for Banks)

Bartın University Journal of Administrative and Economic Science (Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi), Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 17
Number of pages: 24 Posted: 28 Aug 2018
Neşe Çoban Çelikdemir and Mustafa Tevfik Kartal
Marmara University - School of Banking and Insurance and Borsa Istanbul
Downloads 63 (549,074)

Abstract:

Loading...

Banking, Credits, Credit Guarantee Fund, Accounting, Turkey

25.

Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Independency of Internal Auditors in Turkish Banking Sector)

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2018
Number of pages: 28 Posted: 17 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 59 (567,079)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, İç Denetçilerin Bağımsızlığı, Faktör Analizi, Regresyon Analizi, Türkiye

26.

Defining Influential Factors of Capital Adequacy Ratio: An Examination upon Turkish Banking Sector (2006/Q1-2019/Q1)

Emerging Markets Journal, Volume 9 No 2 (2019)
Number of pages: 11 Posted: 03 Aug 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 58 (571,733)

Abstract:

Loading...

Banking Sector; CAR; Influential Factors; MARS; Turkey

27.

Banka Personelinin Teftiş Kuruluna Bakış Açısının Değerlendirilmesi (An Evaluation of the Perspectives of Bank Personnel Regarding Internal Audit Department)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 622
Number of pages: 15 Posted: 28 Aug 2018
Serhat Yüksel, Sinemis Zengin and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 57 (576,517)

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Audit Department, Survey

28.

Türk Bankacılık Sektöründe Psikolojik Taciz (Mobbing) Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Psychological Harassment (Mobbing) in Turkish Banking Sector)

Journal of Yaşar University, 2019, 14/54, 180-195
Number of pages: 16 Posted: 14 Jun 2019 Last Revised: 05 Jul 2019
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 56 (581,189)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Psikolojik Taciz, Faktör Analizi, Lojistik Regresyon, Türkiye

29.

Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz (Alternative Distribution Channel Usage in Banking: An Analysis Upon Member Banks of Turkish Bank Association)

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 1, 22-44 (March 2017)
Number of pages: 23 Posted: 28 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 55 (586,100)

Abstract:

Loading...

Banking, Alternative Distribution Channels, Internet Banking, Mobile Banking

30.

Determining Affecting Macroeconomic Indicators on Interest Rates in Emerging Countries: A Comparative Examination upon China, Brazil, and Turkey with Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)

Journal of Empirical Economics and Social Sciences, 2020
Number of pages: 19 Posted: 06 May 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 49 (616,791)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Interest Rate, Macroeconomic Determinants, MARS, China, Brazil, Turkey

31.

Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Theses Published About Interest Free Banking in Turkey)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK) (2018) Proceedings Book April 26-27, 2018, Istanbul, Turkey
Number of pages: 7 Posted: 14 May 2018 Last Revised: 17 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 49 (616,791)

Abstract:

Loading...

Interest Free Banking, Literature Review, Theses, Turkey

32.

Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma (A Research upon Investor Rights and Protection of Investors in Turkey)

FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Number of pages: 18 Posted: 30 Mar 2018
Aysel Gundogdu, Serpil Kilic Depren and Mustafa Tevfik Kartal
Banking and Insurance Departmant - Istanbul Medipol University, Yildiz Technical University - Statistics Department and Borsa Istanbul
Downloads 48 (622,197)

Abstract:

Loading...

Sermaye Piyasası, Yatırımcıların Korunması, Yatırımcı Hakları, Çoklu Uyum Analizi

33.
Downloads 47 (627,623)

Abstract:

Loading...

Banking, Development, Restructuring, Turkish Banking Sector, Turkey

Abstract:

Loading...

Finansal Aracılar, Rezervler, Rezerv Vergisi, TCMB, Türkiye

Abstract:

Loading...

Banking, Sustainability Reporting, BIST Indices, Turkey, Turkish Banking Sector

36.
Downloads 42 (656,038)

Abstract:

Loading...

FAİZSİZ FİNANS, KATILIM BANKALARI, FİNANSAL RAPORLAMA, MUHASEBE, FFMS, KGK, TÜRKİYE

37.

The Role and Importance of Independent Audit and Annual Integrated Reports as Corporate Tools in Communication with Stakeholders from the Investor Relations Perspectives: An Examination upon Turkish Banks

Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making, Business Science Reference, Apr 5, 2019 ISBN: 9781522592655
Number of pages: 8 Posted: 28 May 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 42 (656,038)

Abstract:

Loading...

Annual Integrated Reports, Corporate Communication, Investor Relations (IR), Turkey

38.

The Role of Bank Interest Rate in the Competitive Emerging Markets to Provide Financial and Economic Stability

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2019
Number of pages: 18 Posted: 15 Apr 2019
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 42 (656,038)

Abstract:

Loading...

Interest Rate; MARS; Turkey; Financial Development; Sustainable Economic Growth

39.
Downloads 40 (667,961)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Bankalar, KY Uyum Rapor Formatı (URF), Yeni Raporlama Düzeni

40.

The Impacts of Foreign Portfolio Flows and Monetary Policy Responses on Stock Markets by Considering COVID-19 Pandemic: Evidence from Turkey

Borsa Istanbul Review 22-1 (2022) 12-19
Number of pages: 8 Posted: 06 Jul 2021 Last Revised: 14 Feb 2022
Mustafa Tevfik Kartal, Hasan Murat Ertugrul and Talat Ulussever
Borsa Istanbul, Government of the Republic of Turkey - Undersecretariat of the Treasury and Gulf University for Science and Technology (GUST)
Downloads 39 (674,244)

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; Foreign Portfolio Flows; Monetary Policy Responses; MSR; NARDL; Stock Markets; Turkey

Abstract:

Loading...

Banks, Financial Effect, Accounting, Shares, Share Repurchase, Retained Earnings

42.
Downloads 39 (674,244)

Abstract:

Loading...

Corporate Governance, DEMATEL, House of Quality, Performance, TOPSIS, Turkish Banking Sector

Abstract:

Loading...

Banking, Limitation of Obtained Real Estates, Capital Adequacy Ratio, Legislations, Turkey

44.

Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme (An Examination on the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Terms of Turkish Banking Sector)

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 3, 30-41 (September 2017)
Number of pages: 12 Posted: 31 Mar 2018
Mustafa Tevfik Kartal and Serhat Yüksel
Borsa Istanbul and Istanbul Medipol University
Downloads 37 (686,875)

Abstract:

Loading...

FATCA, Bilgi Paylaşımı, Müşteri Sırrı

45.
Downloads 36 (693,367)

Abstract:

Loading...

Interest-Free Banking, Participation Banks, Shari’a Committees, Turkey

46.

Imposing Reserve Tax to Turkish Financial Institutions for Strengthening Reserves of The Central Bank of the Republic of Turkey

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, International Journal of Economics, Business and Politics, 4 (1), 101-114, 2020
Number of pages: 14 Posted: 23 Apr 2020
Mustafa Tevfik Kartal and Ömer Faruk Tan
Borsa Istanbul and Marmara University - Department of Accounting-Finance
Downloads 34 (706,613)

Abstract:

Loading...

CBRT, Financial Intermediaries, Reserve Tax, Reserves, Turkey

47.

Bankacılıkta Hizmet Seviyelerine Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve (Conceptual Framework Regarding Service Levels in Banking)

Route Educational & Social Science Journal, Volume 3(5), December 2016
Number of pages: 14 Posted: 28 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 34 (706,613)

Abstract:

Loading...

Banking, SLA, OLA

48.

Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), Nisan 2019, ss. 37-52
Number of pages: 16 Posted: 14 May 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 32 (720,338)

Abstract:

Loading...

Banking, Operations, Planning of Capacity, Turkish Banking Sector, Turkey

49.
Downloads 30 (734,623)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Şubeleşme Eğilimi, Veri Zarflama Analizi, Hiyerarşik Lineer Modeller, Türkiye

50.

Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Credits Used By Personnel in Banks)

Maliye ve Finans Yazıları
Number of pages: 29 Posted: 10 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 29 (741,944)

Abstract:

Loading...

Banking, Credits, Personnel Credits, Accounting, Turkey

51.

Bankacılıkta Konsolide Güvence Yaklaşımı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (A Conceptual Examination Upon Combined Assurance Approach in Banking)

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Haziran 2018; 20(2); 347-374
Number of pages: 28 Posted: 13 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Ozgur Catıkkas and Neşe Çoban Çelikdemir
Borsa Istanbul, Marmara University - School of Banking and Insurance and Marmara University - School of Banking and Insurance
Downloads 28 (749,205)
Citation 3

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Control, Internal Audit, Combined Assurance, Turkey

52.

Adequacy of Audit Committees: A Study of Deposit Banks in Turkey

Borsa Istanbul Review
Number of pages: 16 Posted: 23 Mar 2018 Last Revised: 23 Jun 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Cemal Ibis and Ozgur Catıkkas
Borsa Istanbul, Isik University and Marmara University - School of Banking and Insurance
Downloads 28 (749,205)
Citation 6

Abstract:

Loading...

Audit committees, Committee adequacy, Committee responsibility, Interview, T-test, Turkish banking sector

53.

Corporate Governance-based Evaluation of Alternative Distribution Channels in the Turkish Banking Sector Using Quality Function Deployment with an Integrated Fuzzy MCDM Method

Intergenerational Governance and Leadership in the Corporate World: Emerging Research and Opportunities, IGI Global, Apr 15, 2019; ISBN 9781522580041
Number of pages: 17 Posted: 06 Jun 2019
Hasan Dinçer, Mustafa Tevfik Kartal, Serhat Yüksel and Gökhan Alpman
Beykent University, Borsa Istanbul, Istanbul Medipol University and Istanbul Medipol University
Downloads 27 (756,754)

Abstract:

Loading...

Turkey; Banking Sector; Corporate Governance; Quality Function Deployment; Fuzzy DEMATEL; Fuzzy TOPSIS

Abstract:

Loading...

Asset Ratio, BRSB, Credit/Deposit Ratio (CDR), Deposit Banks, Turkey

55.

The Relationship between Mobility and COVID-19 Pandemic: Daily Evidence from an Emerging Country by Causality Analysis

Number of pages: 10 Posted: 16 Apr 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yapi Kredi Bank A.S. and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 25 (772,237)

Abstract:

Loading...

COVID-19 Pandemic; Mobility; Toda-Yamamoto Causality Test; Turkey

56.
Downloads 25 (772,237)

Abstract:

Loading...

BIST, BoD, Corporate Governance Index (XKURY), CRF, CGIF

57.

The Effects of Corporate Conversion on Development of Stock Exchanges: An Analysis toward Conversion of Turkish Exchanges to Borsa İstanbul

The Progress of Financial Markets in Balkan Countries, Theory and Practice, Shiks Publishing & Library (2018); ISBN: 978-9951-8974-0-2
Number of pages: 31 Posted: 17 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Cüneyt Hakan Demi̇r and Hayrettin Ay
Borsa Istanbul, Istanbul University, Faculty of Economics, Students and Albaraka Bank Ltd
Downloads 25 (772,237)

Abstract:

Loading...

BIST, Growth, Progress, Turkey, Turkish Capital Markets

58.

Strengthening Reserves of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT): An Examination for Transferring Treasury’s Share in Profit to Reserves and Increasing Treasury’s Share in CBRT

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2020
Number of pages: 15 Posted: 04 Apr 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 24 (780,176)

Abstract:

Loading...

CBRT, Net Profit, Reserves, Treasury Share, Turkey

59.

Katılım Bankacılığında Mevduat Sigortacılığı: Türkiye’de Faizsiz Katılım Fonu Sigortacılığı Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme ve Model Önerisi (Deposit Insurance in Participation Banking: A Comprehensive Examination upon Interest-Free Participation Fund Insurance in Turkey and Model Proposal)

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 2019 5(1) 1-38
Number of pages: 38 Posted: 08 Jul 2019
Abdurrahman Çeti̇n and Mustafa Tevfik Kartal
Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) and Borsa Istanbul
Downloads 19 (821,485)

Abstract:

Loading...

Interest-Free Banking, Participation Banking, Participation Fund Insurance, Turkey

60.

The Role and Importance of the Strategic Plans As an Innovative Tool in Determining the Direction of Companies from the Financial Success Perspectives

Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics (2019, Forthcoming)
Number of pages: 7 Posted: 13 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 18 (830,351)

Abstract:

Loading...

61.

Bibliometric Analysis of the Studies on Volatility in Exchanges in the Web of Knowledge Data Base (Web of Knowledge Veri Tabanında Borsalarda Oynaklık Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi)

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 2017
Number of pages: 3 Posted: 14 May 2018 Last Revised: 20 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 18 (830,351)

Abstract:

Loading...

Oynaklık, Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi

62.

Kredi/Mevduat Oranı (KMO) Gelişiminin Kredi Faiz Oranlarına Etkisi: Nedensellik Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme [The Effects of Loan to Deposit Ratio (LDR) Development on Loan Interest Rates: An Examination upon Turkey by Causality Analysis]

Number of pages: 8 Posted: 08 Jun 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Abdurrahman Çeti̇n and Ömer Faruk Tan
Borsa Istanbul, Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) and Marmara University - Department of Accounting-Finance
Downloads 17 (839,208)

Abstract:

Loading...

Granger Causality Test, Interest Rates, LDR, Turkey

63.

Recent Innovation in Benchmark Rates (BMR): Evidence from Influential Factors on Turkish Lira Overnight Reference Interest Rate with Machine Learning Algorithms

Depren et al. Financ Innov (2021) 7:44
Number of pages: 20 Posted: 22 Jun 2021
Özer Depren, Mustafa Tevfik Kartal and Serpil Kilic Depren
Yapi Kredi Bank A.S., Borsa Istanbul and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 14 (866,105)

Abstract:

Loading...

Benchmark Rate, Determinants, Machine Learning Algorithms, Turkey

64.

Do Monetary Policy Measures Affect Foreign Exchange Rates during the COVID-19 Pandemic? Evidence from Turkey

Number of pages: 28 Posted: 02 Sep 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 13 (875,227)

Abstract:

Loading...

FX Rates; Machine Learning Algorithms; Monetary Policy; Turkey

65.

The Importance of Harmonious Monetary and Fiscal Policies: An Examination upon Credit Interest Rates of Banks in Turkey

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2019 s. 88-102
Number of pages: 15 Posted: 31 Mar 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 12 (884,321)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Banking, Interest Rate, Harmonious Monetary and Fiscal Policies, Turkey

Abstract:

Loading...

Banking Sector, Profitability, Affecting Factors, MARS, Turkey

67.

The Impacts of Financial and Macroeconomic Factors on Financial Stability in Emerging Countries: Evidence from Turkey’S Nonperforming Loans

Journal of Risk, Vol. 25, No. 3, 2023
Number of pages: 24 Posted: 09 Feb 2023
Mustafa Tevfik Kartal, Fatih Ayhan and Merve Altaylar
Borsa Istanbul, Band?rma Onyedi Eylül University and Band?rma Onyedi Eylül University
Downloads 1 (973,859)
  • Add to Cart

Abstract:

Loading...

financial stability, nonperforming loans (NPLs), generalized method-of-moments (GMM), residual augmented least squares (RALS), Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, CAR, NPLs, Restructuring, Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, HHI, Concentration, Turkish Banking Sector, Turkey

70.

TCMB Rezervlerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Öneri: Şirket Karındaki Hazine Payının Rezervlere Aktarılması (A Recommendation for Strengthening Reserves of CBRT: Transferring Treasury Share in Company’s Profit to Reserves)

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (1st International Management and Social Research Symposium) November 17-19, 2018
Posted: 31 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Döviz Kurları, Net Kar, Rezervler, TCMB, Türkiye

Abstract:

Loading...

Turkey, Turkish Financial Markets, Product Specialized Exchange, Electronic Product Certificates, Futures Contracts

72.

Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri (The Effects of Dividend Distribution Limitations in Turkish Banking Sector on the Investors)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017
Posted: 20 Sep 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Serhat Yüksel and Sinemis Zengin
Borsa Istanbul, Istanbul Medipol University and Independent

Abstract:

Loading...

Turkish Banking Sector, Dividend Distribution, Regulations, Constraints

Abstract:

Loading...

Banking, Credit Cards, Bonus Point, Accounting

74.

Troubled Credit Selling of State Banks to Asset Management Companies in Turkey

In: Dincer H., Hacioglu Ü., Yüksel S. (eds) Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Contributions to Economics. Springer, Cham (2018); ISBN: 978-3-319-78493-9
Posted: 16 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Banking, State Banks, Troubled Credit Selling, Asset Management Companies, Turkey

75.

Evaluation of Internal Control in Turkish Banking Sector in the View of Turkey Legislations and International Internal Control Models

In: Dincer H., Hacioglu Ü., Yüksel S. (eds) Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations. Contributions to Management Science. Springer, Cham (2018); ISBN: 978-3-319-77621-7
Posted: 16 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Control, COSO, Basle Committee on Banking Supervision, Legislations, Turkey

Abstract:

Loading...

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Denetim, Denetçi, Yetki Sınırları

Abstract:

Loading...

Katılım Bankacılığı, Sorunlu Krediler, Varlık Yönetim Şirketlerine Sorunlu Kredi Satışı, Türkiye