Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Borsa Istanbul-Financial Reporting and Subsidiaries Directorate

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4

Borsa İstanbul Cad. No: 4

Istanbul, 34467

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

78

DOWNLOADS
Rank 16,985

SSRN RANKINGS

Top 16,985

in Total Papers Downloads

4,136

SSRN CITATIONS
Rank 18,911

SSRN RANKINGS

Top 18,911

in Total Papers Citations

43

CROSSREF CITATIONS

12

Scholarly Papers (78)

1.

Bankaların Finans Sektöründeki Önemi (Importance of Banks in Finance Sector)

Finansal İktisat (Financial Economics), 5-27, 2018/8
Number of pages: 23 Posted: 27 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 467 (84,961)

Abstract:

Loading...

Banking, Importance in Financial Sector

2.
Downloads 385 (106,607)
Citation 10

Abstract:

Loading...

COVID-19, MARS, sovereign CDS spreads, variables, Turkey

3.

The Determinants of Main Stock Exchange Index Changes in Emerging Countries: Evidence from Turkey in COVID-19 Pandemic Age

Number of pages: 16 Posted: 03 Aug 2020
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 337 (123,300)
Citation 1

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; determinants; main stock exchange index; machine learning; Turkey

Abstract:

Loading...

COVID-19, Monetary Policy Measures, Toda-Yamamoto Causality Test, Turkey

5.

Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye'ye Faydaları (Benefits of Crowdfunding System to Turkey)

Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, BSPAD, Cilt 1, Sayı 2
Number of pages: 11 Posted: 20 Apr 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 176 (231,333)

Abstract:

Loading...

Kitle Fonlaması, Alternatif Finans, Türkiye

6.

The Effect of the COVID-19 Pandemic on Oil Prices: Evidence From Turkey

Energy RESEARCH LETTERS, Vol. 1, Issue 4, 2020
Number of pages: 4 Posted: 27 Jan 2021
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 132 (291,893)

Abstract:

Loading...

multivariate adaptive regression splines, COVID-19 pandemic, oil prices, turkey

7.

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Sektör Payı Hedefi Üzerine Bir Analiz (An Analysis on Industry Share Target of Participation Banking in Turkey)

Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(3), April 2017
Number of pages: 26 Posted: 31 Mar 2018
Mustafa Tevfik Kartal and Cüneyt Hakan Demi̇r
Borsa Istanbul and Istanbul University, Faculty of Economics, Students
Downloads 128 (298,871)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Katılım Bankacılığı, Büyüme, Sektör Payı

Abstract:

Loading...

Banks, BIST, Reference Interest Rate, TLREF, Turkey

9.

Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Published Theses About Interest Free Banking in Turkey)

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi - 2018 - (110), 175 - 198
Number of pages: 24 Posted: 05 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 124 (305,851)

Abstract:

Loading...

Interest Free Banking, Literature Review, Bibliometric Analysis, Turkey

10.
Downloads 106 (341,514)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Banking, Influencing Factors of Commercial Credit Interest Rate, MARS, Turkey

11.

Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme (Protection of Personal Data: A Conceptual Evaluation Upon Turkish Banking Sector)

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18
Number of pages: 18 Posted: 19 Apr 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 101 (352,656)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Kişisel Veri, Kişisel Verilerin Korunması, Düzenlemeler, Türkiye

12.

Identifying the Macroeconomic Factors Influencing Credit Card Usage in Turkey by Using MARS Method

China-USA Business Review, Dec. 2016, Vol. 15, No. 12, 611-615
Number of pages: 5 Posted: 28 Aug 2018
Serhat Yüksel, Sinemis Zengin and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 94 (371,649)

Abstract:

Loading...

Credit Card, Turkey, Banking, MARS

13.

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation Upon Customer Complaints in Turkish Banking Sector)

FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2017)
Number of pages: 14 Posted: 18 Apr 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 85 (392,628)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Müşteri Şikâyetleri, Türkiye

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Kredi Yapılandırma, Sorunlu Krediler, Türkiye

15.

Do Activities of Foreign Investors Affect Main Stock Exchange Indices? Evidence from Turkey before and in Time of COVID-19 Pandemic

National Accounting Review, 2(4), 384-401
Number of pages: 18 Posted: 23 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 67 (448,222)
Citation 2

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; foreign investors; main stock exchange index; net selling amount; retention share; Engle-Granger cointegration test; Toda-Yamamoto causality test; MARS

16.
Downloads 65 (455,138)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Internal Control, Internal Audit, Branch Audit, Coordination, Banking

17.

Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (A Research to Determine Factors Causing Low Household Savings in Turkey)  

Journal of Yasar University, 2018, 13/49, 86-100
Number of pages: 15 Posted: 18 Apr 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 62 (465,947)

Abstract:

Loading...

Anket, Hanehalkı Tasarrufları, İktisadi Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Türkiye

18.

Understanding The Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey By Using MARS Method

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 18, Ocak 2018, ISSN: 1309-1123, ss. 177-192
Number of pages: 16 Posted: 11 Oct 2018
Sinemis Zengin, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 60 (473,508)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Foreign Direct Investment, MARS, Turkey

19.

Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of the Academic Studies Published about Volatility in Exchanges)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 2018, ss.1-15
Number of pages: 15 Posted: 19 Dec 2018
Özer Depren, Mustafa Tevfik Kartal and Serpil Kilic Depren
Yildiz Technical University, Borsa Istanbul and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 54 (497,070)
Citation 3

Abstract:

Loading...

Exchanges, Volatility, Bibliometric Analysis, Social Network Analysis, Turkey

Abstract:

Loading...

Accounting, Bank, Audit, Reporting, Internal Audit, Internal Control

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Audit, Position of Internal Audit in Banks, Turkey

22.

Türk Bankacılık Sektöründe Psikolojik Taciz (Mobbing) Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Psychological Harassment (Mobbing) in Turkish Banking Sector)

Journal of Yaşar University, 2019, 14/54, 180-195
Number of pages: 16 Posted: 14 Jun 2019 Last Revised: 05 Jul 2019
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 44 (541,158)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Psikolojik Taciz, Faktör Analizi, Lojistik Regresyon, Türkiye

23.

Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Independency of Internal Auditors in Turkish Banking Sector)

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2018
Number of pages: 28 Posted: 17 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 44 (541,158)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, İç Denetçilerin Bağımsızlığı, Faktör Analizi, Regresyon Analizi, Türkiye

24.

Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz (Alternative Distribution Channel Usage in Banking: An Analysis Upon Member Banks of Turkish Bank Association)

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 1, 22-44 (March 2017)
Number of pages: 23 Posted: 28 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 44 (541,158)

Abstract:

Loading...

Banking, Alternative Distribution Channels, Internet Banking, Mobile Banking

Katılım Bankacılığında Kredilerin Yapılandırılması: Metal Borsası Perspektifinden Bir İnceleme (Credit Restructuring in Participation Banking: An Examination from Perspective of Metal Exchange)

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 7, No. 5, December 2018
Number of pages: 24 Posted: 14 Jan 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 36 (595,349)

Abstract:

Loading...

Participation Banking, Credit Restructuring, Metal Exchange, Troubled Credits, Turkey

Abstract:

Loading...

Participation Banking, Credit Restructuring, Metal Exchange, Turkey

26.
Downloads 41 (555,853)

Abstract:

Loading...

Banking, Development, Restructuring, Turkish Banking Sector, Turkey

27.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları (Accounting of Credits Bonded Credit Guarantee Fund (CGF) in Banks and Benefits for Banks)

Bartın University Journal of Administrative and Economic Science (Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi), Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 17
Number of pages: 24 Posted: 28 Aug 2018
Neşe Çoban Çelikdemir and Mustafa Tevfik Kartal
Marmara University - School of Banking and Insurance and Borsa Istanbul
Downloads 40 (560,836)

Abstract:

Loading...

Banking, Credits, Credit Guarantee Fund, Accounting, Turkey

28.

Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Theses Published About Interest Free Banking in Turkey)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK) (2018) Proceedings Book April 26-27, 2018, Istanbul, Turkey
Number of pages: 7 Posted: 14 May 2018 Last Revised: 17 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 40 (560,836)

Abstract:

Loading...

Interest Free Banking, Literature Review, Theses, Turkey

29.

The Macroeconomic Drivers of Non-Performing Loans (NPL): Evidence from Selected Countries with Heterogeneous Panel Analysis

MANAS Journal of Social Studies 2021 Volume: 10 No: 2
Number of pages: 14 Posted: 28 Apr 2021
Mustafa Tevfik Kartal and Fatih Ayhan
Borsa Istanbul and affiliation not provided to SSRN
Downloads 38 (571,072)

Abstract:

Loading...

Non-Performing Loans; NPL; Drivers of NPL; Heterogeneous Panel

30.

Banka Personelinin Teftiş Kuruluna Bakış Açısının Değerlendirilmesi (An Evaluation of the Perspectives of Bank Personnel Regarding Internal Audit Department)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 622
Number of pages: 15 Posted: 28 Aug 2018
Serhat Yüksel, Sinemis Zengin and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 38 (571,072)

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Audit Department, Survey

31.

Defining Influential Factors of Capital Adequacy Ratio: An Examination upon Turkish Banking Sector (2006/Q1-2019/Q1)

Emerging Markets Journal, Volume 9 No 2 (2019)
Number of pages: 11 Posted: 03 Aug 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 37 (576,277)

Abstract:

Loading...

Banking Sector; CAR; Influential Factors; MARS; Turkey

Abstract:

Loading...

Finansal Aracılar, Rezervler, Rezerv Vergisi, TCMB, Türkiye

Abstract:

Loading...

Banking, Sustainability Reporting, BIST Indices, Turkey, Turkish Banking Sector

34.
Downloads 33 (598,454)

Abstract:

Loading...

FAİZSİZ FİNANS, KATILIM BANKALARI, FİNANSAL RAPORLAMA, MUHASEBE, FFMS, KGK, TÜRKİYE

35.
Downloads 32 (604,195)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Bankalar, KY Uyum Rapor Formatı (URF), Yeni Raporlama Düzeni

36.

The Role of Bank Interest Rate in the Competitive Emerging Markets to Provide Financial and Economic Stability

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2019
Number of pages: 18 Posted: 15 Apr 2019
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel and Mustafa Tevfik Kartal
Istanbul Medipol University, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 31 (610,153)

Abstract:

Loading...

Interest Rate; MARS; Turkey; Financial Development; Sustainable Economic Growth

37.
Downloads 31 (610,153)

Abstract:

Loading...

Corporate Governance, DEMATEL, House of Quality, Performance, TOPSIS, Turkish Banking Sector

38.

Determining Affecting Macroeconomic Indicators on Interest Rates in Emerging Countries: A Comparative Examination upon China, Brazil, and Turkey with Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)

Journal of Empirical Economics and Social Sciences, 2020
Number of pages: 19 Posted: 06 May 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 30 (616,265)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Interest Rate, Macroeconomic Determinants, MARS, China, Brazil, Turkey

39.

Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma (A Research upon Investor Rights and Protection of Investors in Turkey)

FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Number of pages: 18 Posted: 30 Mar 2018
Aysel Gundogdu, Serpil Kilic Depren and Mustafa Tevfik Kartal
Banking and Insurance Departmant - Istanbul Medipol University, Yildiz Technical University - Statistics Department and Borsa Istanbul
Downloads 30 (616,265)

Abstract:

Loading...

Sermaye Piyasası, Yatırımcıların Korunması, Yatırımcı Hakları, Çoklu Uyum Analizi

40.

The Impacts of Foreign Portfolio Flows and Monetary Policy Responses on Stock Markets by Considering COVID-19 Pandemic: Evidence from Turkey

Borsa Istanbul Review 22-1 (2022) 12-19
Number of pages: 8 Posted: 06 Jul 2021 Last Revised: 14 Feb 2022
Mustafa Tevfik Kartal, Hasan Murat Ertugrul and Talat Ulussever
Borsa Istanbul, Government of the Republic of Turkey - Undersecretariat of the Treasury and Gulf University for Science and Technology (GUST)
Downloads 26 (642,223)

Abstract:

Loading...

COVID-19 pandemic; Foreign Portfolio Flows; Monetary Policy Responses; MSR; NARDL; Stock Markets; Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, Limitation of Obtained Real Estates, Capital Adequacy Ratio, Legislations, Turkey

42.

The Role and Importance of Independent Audit and Annual Integrated Reports as Corporate Tools in Communication with Stakeholders from the Investor Relations Perspectives: An Examination upon Turkish Banks

Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making, Business Science Reference, Apr 5, 2019 ISBN: 9781522592655
Number of pages: 8 Posted: 28 May 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 24 (656,235)

Abstract:

Loading...

Annual Integrated Reports, Corporate Communication, Investor Relations (IR), Turkey

43.

Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), Nisan 2019, ss. 37-52
Number of pages: 16 Posted: 14 May 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 24 (656,235)

Abstract:

Loading...

Banking, Operations, Planning of Capacity, Turkish Banking Sector, Turkey

44.

Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme (An Examination on the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Terms of Turkish Banking Sector)

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 3, 30-41 (September 2017)
Number of pages: 12 Posted: 31 Mar 2018
Mustafa Tevfik Kartal and Serhat Yüksel
Borsa Istanbul and Istanbul Medipol University
Downloads 24 (656,235)

Abstract:

Loading...

FATCA, Bilgi Paylaşımı, Müşteri Sırrı

45.

Imposing Reserve Tax to Turkish Financial Institutions for Strengthening Reserves of The Central Bank of the Republic of Turkey

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, International Journal of Economics, Business and Politics, 4 (1), 101-114, 2020
Number of pages: 14 Posted: 23 Apr 2020
Mustafa Tevfik Kartal and Ömer Faruk Tan
Borsa Istanbul and Marmara University - Department of Accounting-Finance
Downloads 23 (663,383)

Abstract:

Loading...

CBRT, Financial Intermediaries, Reserve Tax, Reserves, Turkey

46.
Downloads 23 (663,383)

Abstract:

Loading...

Interest-Free Banking, Participation Banks, Shari’a Committees, Turkey

Abstract:

Loading...

Banks, Financial Effect, Accounting, Shares, Share Repurchase, Retained Earnings

48.

Bankacılıkta Konsolide Güvence Yaklaşımı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (A Conceptual Examination Upon Combined Assurance Approach in Banking)

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Haziran 2018; 20(2); 347-374
Number of pages: 28 Posted: 13 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Ozgur Catıkkas and Neşe Çoban Çelikdemir
Borsa Istanbul, Marmara University - School of Banking and Insurance and Marmara University - School of Banking and Insurance
Downloads 19 (693,139)
Citation 3

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Control, Internal Audit, Combined Assurance, Turkey

49.

Bankacılıkta Hizmet Seviyelerine Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve (Conceptual Framework Regarding Service Levels in Banking)

Route Educational & Social Science Journal, Volume 3(5), December 2016
Number of pages: 14 Posted: 28 Aug 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 18 (700,822)

Abstract:

Loading...

Banking, SLA, OLA

50.

Adequacy of Audit Committees: A Study of Deposit Banks in Turkey

Borsa Istanbul Review
Number of pages: 16 Posted: 23 Mar 2018 Last Revised: 23 Jun 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Cemal Ibis and Ozgur Catıkkas
Borsa Istanbul, Isik University and Marmara University - School of Banking and Insurance
Downloads 18 (700,822)
Citation 6

Abstract:

Loading...

Audit committees, Committee adequacy, Committee responsibility, Interview, T-test, Turkish banking sector

51.

The Relationship between Mobility and COVID-19 Pandemic: Daily Evidence from an Emerging Country by Causality Analysis

Number of pages: 10 Posted: 16 Apr 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yapi Kredi Bank A.S. and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 17 (708,707)

Abstract:

Loading...

COVID-19 Pandemic; Mobility; Toda-Yamamoto Causality Test; Turkey

52.
Downloads 17 (708,707)

Abstract:

Loading...

BIST, BoD, Corporate Governance Index (XKURY), CRF, CGIF

53.

Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Credits Used By Personnel in Banks)

Maliye ve Finans Yazıları
Number of pages: 29 Posted: 10 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 17 (708,707)

Abstract:

Loading...

Banking, Credits, Personnel Credits, Accounting, Turkey

54.

Strengthening Reserves of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT): An Examination for Transferring Treasury’s Share in Profit to Reserves and Increasing Treasury’s Share in CBRT

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2020
Number of pages: 15 Posted: 04 Apr 2020
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 16 (716,440)

Abstract:

Loading...

CBRT, Net Profit, Reserves, Treasury Share, Turkey

55.
Downloads 16 (716,440)

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Şubeleşme Eğilimi, Veri Zarflama Analizi, Hiyerarşik Lineer Modeller, Türkiye

56.

The Effects of Corporate Conversion on Development of Stock Exchanges: An Analysis toward Conversion of Turkish Exchanges to Borsa İstanbul

The Progress of Financial Markets in Balkan Countries, Theory and Practice, Shiks Publishing & Library (2018); ISBN: 978-9951-8974-0-2
Number of pages: 31 Posted: 17 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Cüneyt Hakan Demi̇r and Hayrettin Ay
Borsa Istanbul, Istanbul University, Faculty of Economics, Students and Albaraka Bank Ltd
Downloads 14 (732,969)

Abstract:

Loading...

BIST, Growth, Progress, Turkey, Turkish Capital Markets

Abstract:

Loading...

Asset Ratio, BRSB, Credit/Deposit Ratio (CDR), Deposit Banks, Turkey

58.

Corporate Governance-based Evaluation of Alternative Distribution Channels in the Turkish Banking Sector Using Quality Function Deployment with an Integrated Fuzzy MCDM Method

Intergenerational Governance and Leadership in the Corporate World: Emerging Research and Opportunities, IGI Global, Apr 15, 2019; ISBN 9781522580041
Number of pages: 17 Posted: 06 Jun 2019
Hasan Dinçer, Mustafa Tevfik Kartal, Serhat Yüksel and Gökhan Alpman
Beykent University, Borsa Istanbul, Istanbul Medipol University and Istanbul Medipol University
Downloads 12 (750,384)

Abstract:

Loading...

Turkey; Banking Sector; Corporate Governance; Quality Function Deployment; Fuzzy DEMATEL; Fuzzy TOPSIS

59.

Kredi/Mevduat Oranı (KMO) Gelişiminin Kredi Faiz Oranlarına Etkisi: Nedensellik Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme [The Effects of Loan to Deposit Ratio (LDR) Development on Loan Interest Rates: An Examination upon Turkey by Causality Analysis]

Number of pages: 8 Posted: 08 Jun 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Abdurrahman Çeti̇n and Ömer Faruk Tan
Borsa Istanbul, Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) and Marmara University - Department of Accounting-Finance
Downloads 11 (759,091)

Abstract:

Loading...

Granger Causality Test, Interest Rates, LDR, Turkey

60.

Katılım Bankacılığında Mevduat Sigortacılığı: Türkiye’de Faizsiz Katılım Fonu Sigortacılığı Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme ve Model Önerisi (Deposit Insurance in Participation Banking: A Comprehensive Examination upon Interest-Free Participation Fund Insurance in Turkey and Model Proposal)

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 2019 5(1) 1-38
Number of pages: 38 Posted: 08 Jul 2019
Abdurrahman Çeti̇n and Mustafa Tevfik Kartal
Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) and Borsa Istanbul
Downloads 11 (759,091)

Abstract:

Loading...

Interest-Free Banking, Participation Banking, Participation Fund Insurance, Turkey

61.

Recent Innovation in Benchmark Rates (BMR): Evidence from Influential Factors on Turkish Lira Overnight Reference Interest Rate with Machine Learning Algorithms

Depren et al. Financ Innov (2021) 7:44
Number of pages: 20 Posted: 22 Jun 2021
Özer Depren, Mustafa Tevfik Kartal and Serpil Kilic Depren
Yapi Kredi Bank A.S., Borsa Istanbul and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 10 (767,943)

Abstract:

Loading...

Benchmark Rate, Determinants, Machine Learning Algorithms, Turkey

62.

The Role and Importance of the Strategic Plans As an Innovative Tool in Determining the Direction of Companies from the Financial Success Perspectives

Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics (2019, Forthcoming)
Number of pages: 7 Posted: 13 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 9 (777,005)

Abstract:

Loading...

63.

Do Monetary Policy Measures Affect Foreign Exchange Rates during the COVID-19 Pandemic? Evidence from Turkey

Number of pages: 28 Posted: 02 Sep 2021
Mustafa Tevfik Kartal, Özer Depren and Serpil Kilic Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University and Yildiz Technical University - Statistics Department
Downloads 7 (795,613)

Abstract:

Loading...

FX Rates; Machine Learning Algorithms; Monetary Policy; Turkey

Abstract:

Loading...

Banking Sector, Profitability, Affecting Factors, MARS, Turkey

65.

Bibliometric Analysis of the Studies on Volatility in Exchanges in the Web of Knowledge Data Base (Web of Knowledge Veri Tabanında Borsalarda Oynaklık Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi)

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 2017
Number of pages: 3 Posted: 14 May 2018 Last Revised: 20 May 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 7 (795,613)

Abstract:

Loading...

Oynaklık, Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi

66.

The Importance of Harmonious Monetary and Fiscal Policies: An Examination upon Credit Interest Rates of Banks in Turkey

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2019 s. 88-102
Number of pages: 15 Posted: 31 Mar 2019
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul
Downloads 5 (814,134)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Banking, Interest Rate, Harmonious Monetary and Fiscal Policies, Turkey

67.

Sovereign Credit Default Swap (CDS) Spreads Changes in Various Economic Conjunctures: Evidence from Turkey By Machine Learning Algorithms

Number of pages: 21
Mustafa Tevfik Kartal, Serpil Kilic Depren and Özer Depren
Borsa Istanbul, Yildiz Technical University - Statistics Department and Yapi Kredi Bank A.S.
Downloads 2

Abstract:

Loading...

Sovereign CDS Spreads; Machine Learning Algorithms; eXtreme Gradient Boosting; Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, CAR, NPLs, Restructuring, Turkey

Abstract:

Loading...

Banking, HHI, Concentration, Turkish Banking Sector, Turkey

70.

TCMB Rezervlerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Öneri: Şirket Karındaki Hazine Payının Rezervlere Aktarılması (A Recommendation for Strengthening Reserves of CBRT: Transferring Treasury Share in Company’s Profit to Reserves)

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (1st International Management and Social Research Symposium) November 17-19, 2018
Posted: 31 Dec 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Döviz Kurları, Net Kar, Rezervler, TCMB, Türkiye

Abstract:

Loading...

Turkey, Turkish Financial Markets, Product Specialized Exchange, Electronic Product Certificates, Futures Contracts

72.

Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri (The Effects of Dividend Distribution Limitations in Turkish Banking Sector on the Investors)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017
Posted: 20 Sep 2018
Mustafa Tevfik Kartal, Serhat Yüksel and Sinemis Zengin
Borsa Istanbul, Istanbul Medipol University and Independent

Abstract:

Loading...

Turkish Banking Sector, Dividend Distribution, Regulations, Constraints

Abstract:

Loading...

Banking, Credit Cards, Bonus Point, Accounting

74.

Troubled Credit Selling of State Banks to Asset Management Companies in Turkey

In: Dincer H., Hacioglu Ü., Yüksel S. (eds) Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Contributions to Economics. Springer, Cham (2018); ISBN: 978-3-319-78493-9
Posted: 16 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Banking, State Banks, Troubled Credit Selling, Asset Management Companies, Turkey

75.

Evaluation of Internal Control in Turkish Banking Sector in the View of Turkey Legislations and International Internal Control Models

In: Dincer H., Hacioglu Ü., Yüksel S. (eds) Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations. Contributions to Management Science. Springer, Cham (2018); ISBN: 978-3-319-77621-7
Posted: 16 Jul 2018
Mustafa Tevfik Kartal
Borsa Istanbul

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Control, COSO, Basle Committee on Banking Supervision, Legislations, Turkey

Abstract:

Loading...

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Denetim, Denetçi, Yetki Sınırları

Abstract:

Loading...

Katılım Bankacılığı, Sorunlu Krediler, Varlık Yönetim Şirketlerine Sorunlu Kredi Satışı, Türkiye