Stefan Filipov

Vasil Levski National Military University

Veliko Tarnovo

Bulgaria

SCHOLARLY PAPERS

12

DOWNLOADS

56

CITATIONS

3

Scholarly Papers (12)

Abstract:

Loading...

economic efficiency, energy efficiency, investment models

2.

Economic Efficiency and Investment Implementation in Energy Saving Projects

Journal of Innovations and Sustainability, Vol. 3, No. 3, 2017
Number of pages: 17 Posted: 16 Mar 2018
Vasil Levski National Military University, Vasil Levski National Military University and Vasil Levski National Military University
Downloads 10 (578,845)

Abstract:

Loading...

economic efficiency, renovation construction process, investment choice

Abstract:

Loading...

economic efficiency, energy efficiency, investment models

4.

Състояние на пазара на труда в България (State of the Labor Market in Bulgaria)

XI International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education", Belovo, Russia, Kuzbass State Technical University, 2016
Number of pages: 10 Posted: 02 May 2018
Vasil Levski National Military University, University of Agribusiness and Rural Development, Vasil Levski National Military University and Trakia University
Downloads 7 (597,870)

Abstract:

Loading...

labor market, policy, Bulgaria, program

Апробиране на теоретичните модели за нивото на енергийна ефективност на сградите (Testing the System of Theoretic Models)

Number of pages: 32 Posted: 30 Mar 2018
Vasil Levski National Military University, Vasil Levski National Military University and Vasil Levski National Military University
Downloads 3 (655,126)

Abstract:

Loading...

economic efficiency, energy efficiency, investment models

6.

Индикатори за мониторинг на активната политика на пазара на труда в България (Indicators for monitoring the active labor market policy in Bulgaria)

XI International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education", Belovo, Russia, Kuzbass State Technical University, 2016
Number of pages: 8 Posted: 02 May 2018
Vasil Levski National Military University, University of Agribusiness and Rural Development, Vasil Levski National Military University and Trakia University
Downloads 6 (604,477)

Abstract:

Loading...

monitoring, labor market, policy, Bulgaria

7.

Характеристика и елементи на военната инфраструктура (Characteristics and Elements of Military Infrastructure)

The Teacher of the Future Ninth International Scientific Conference, 17 – 19.6.2016, Durres, Republic of Albania
Number of pages: 16 Posted: 26 Apr 2018
Venelin Terziev and Stefan Filipov
Vasil Levski National Military University and Vasil Levski National Military University
Downloads 6 (604,477)

Abstract:

Loading...

infrastructure, classification, elements characteristic

8.

Приложение на принципите на регионализма в България (Application of the Principles of Regionalism in Bulgaria)

Ninth International Scientific Conference, Durres, Republic of Albania, June 17-19, 2016
Number of pages: 7 Posted: 25 Apr 2018
Venelin Terziev and Stefan Filipov
Vasil Levski National Military University and Vasil Levski National Military University
Downloads 5 (611,132)

Abstract:

Loading...

regional studies, regionalization, region, planning region

9.

Политики за изграждане на функциониращ пазар на труда в българия и въздействия върху уязвимите групи (Policies for Building a Functioning Labor Market in Bulgaria and Impacts on Vulnerable Groups)

насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики, Примакс- Русе, 2015
Number of pages: 9 Posted: 03 May 2018
Vasil Levski National Military University, University of Agribusiness and Rural Development, Vasil Levski National Military University and Trakia University
Downloads 3 (626,045)

Abstract:

Loading...

Labor Market, Policy, Bulgaria, Vulnerable Groups

10.

Реализация на програми и мерки на активната политика на пазара на труда в България (Implementation of Programs and Measures of Active Labor Market Policy in Bulgaria)

XI International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education", Belovo, Russia, Kuzbass State Technical University, 2016
Number of pages: 15 Posted: 02 May 2018
Vasil Levski National Military University, University of Agribusiness and Rural Development, Vasil Levski National Military University and Trakia University
Downloads 3 (626,045)

Abstract:

Loading...

labor market, policy, Bulgaria, program

11.

Improvement and modernization of military infrastructure in Bulgaria (Усъвършенстване и модернизация на военната инфраструктура в България)

International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92
Number of pages: 13 Posted: 26 Apr 2018
Venelin Terziev and Stefan Filipov
Vasil Levski National Military University and Vasil Levski National Military University
Downloads 3 (626,045)

Abstract:

Loading...

infrastructure, maintenance, use, modernization

12.

Предизвикателства пред развитието на пазара на труда и ролята на публичните служби по заетостта (Challenges to the Development of the Labor Market and the Role of Public Employment Services)

В: XI Международной научной конференции „Инновации в технологиях и образовании“, Белово, Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016
Number of pages: 13 Posted: 03 May 2018
Vasil Levski National Military University, University of Agribusiness and Rural Development, Vasil Levski National Military University and Trakia University
Downloads 1 (648,481)

Abstract:

Loading...

labor market, policy, public employment services