Sinemis Zengin

Independent

SCHOLARLY PAPERS

7

DOWNLOADS

471

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

8

Scholarly Papers (7)

1.

Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye'ye Faydaları (Benefits of Crowdfunding System to Turkey)

Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, BSPAD, Cilt 1, Sayı 2
Number of pages: 11 Posted: 20 Apr 2018
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 172 (225,206)

Abstract:

Loading...

Kitle Fonlaması, Alternatif Finans, Türkiye

2.

Identifying the Macroeconomic Factors Influencing Credit Card Usage in Turkey by Using MARS Method

China-USA Business Review, Dec. 2016, Vol. 15, No. 12, 611-615
Number of pages: 5 Posted: 28 Aug 2018
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 72 (413,680)

Abstract:

Loading...

Credit Card, Turkey, Banking, MARS

Abstract:

Loading...

Bankacılık, Kredi Yapılandırma, Sorunlu Krediler, Türkiye

4.

Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (A Research to Determine Factors Causing Low Household Savings in Turkey)  

Journal of Yasar University, 2018, 13/49, 86-100
Number of pages: 15 Posted: 18 Apr 2018
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 62 (447,188)

Abstract:

Loading...

Anket, Hanehalkı Tasarrufları, İktisadi Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Türkiye

5.

Understanding The Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey By Using MARS Method

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 18, Ocak 2018, ISSN: 1309-1123, ss. 177-192
Number of pages: 16 Posted: 11 Oct 2018
Independent, Istanbul Medipol University and Borsa Istanbul
Downloads 60 (454,304)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Foreign Direct Investment, MARS, Turkey

6.

Banka Personelinin Teftiş Kuruluna Bakış Açısının Değerlendirilmesi (An Evaluation of the Perspectives of Bank Personnel Regarding Internal Audit Department)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 622
Number of pages: 15 Posted: 28 Aug 2018
Istanbul Medipol University, Independent and Borsa Istanbul
Downloads 38 (549,067)

Abstract:

Loading...

Banking, Internal Audit Department, Survey

7.

Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri (The Effects of Dividend Distribution Limitations in Turkish Banking Sector on the Investors)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017
Posted: 20 Sep 2018
Borsa Istanbul, Istanbul Medipol University and Independent

Abstract:

Loading...

Turkish Banking Sector, Dividend Distribution, Regulations, Constraints