Natalia Opanasyuk

Kyiv National University of Trade and Economics - Department of Tourism and Recreation

Professor

Kharkiv Oblast

Ukraine

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

10

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

1.

Правове та державне регулювання туризму у США (Legal and Government Regulation of Tourism in the USA)

United States of America in the modern world: politics, economics, law, society, Tsentr amerykansʹkykh studiy FMV LNU im. I. Franka. Materialy vydano za pidtrymky Ukrayinsʹkoho Fulbraytivsʹkoho kola, Prohramy imeni Fulbrayta v Ukrayini, Instytutu mizhnarodnoyi osvity (SSHA), Lʹviv. 458-461
Number of pages: 4 Posted: 13 May 2018
Natalia Opanasyuk and Oleksandr Tunyk
Kyiv National University of Trade and Economics - Department of Tourism and Recreation and Kyiv National University of Trade and Economics - Kyiv National University of Trade and Economics, Students
Downloads 10 (634,796)

Abstract:

Loading...

правове регулювання, туризм, США, державне регулювання, law, tourism, USA, legislation