Ali Tunçsav

Independent

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

0

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

1.

Genel Mahkeme’nin ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Intel Kararı Kapsamındaki Değerlendirmelerine İlişkin Karşılaştırmalı Analiz (A Comparative Study between the Judgment of the General Court and That of the CJEU Considering the Intel Decision)

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2018, Yıl: 31 Sayı: 138, 345-392 (Union of Turkish Bar Association Review, September- October 2018, Year:31 Issue: 131, 345-392)
Posted: 03 Oct 2018
Gonenc Gurkaynak, Hilal Özçelik and Ali Tunçsav
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, Independent and Independent

Abstract:

Loading...

Intel, Sadakat İndirimleri, Eşit Etkinlikteki Rakip Testi, İktisadi Değerlendirme, Pazar Kapama Etkisi, Intel, Loyalty Rebates, As Efficient Competitor Test, Economic Analysis, Foreclosure Effect