Adam Croon

Örebro University

Fakultetsgatan 1

SE-701 82

Örebro, 70210

Sweden

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

13

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

Abstract:

Loading...

Rättsdogmatik, rättshistoria, offentlig rätt, privaträtt, juridisk systematik, civilprocessrätt, Legal dogmatics, legal history, private law, public law, legal science, legal system