Ceyda Karaoğlan Nalçacı

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12

İstanbul, 34349

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

7

DOWNLOADS

208

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (7)

1.

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Esnek Çalışma Kavramının Çalışma Süresi Özelindeki Uygulamaları ve Tam/Kısmi Süreli Çalışmalar Yönünden Uygulanabilirliği (The Practices of Flexible Working Concept in Labor Law Numbered 4857 In Terms of Working Hours and Applicability Thereof With Regard to Full/Part Time Working)

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2013) Vol. 10 Issue:40
Number of pages: 16 Posted: 02 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı and Tolga Uluay
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law
Downloads 77 (342,183)

Abstract:

Loading...

Çalışma Süresi, Çalışma Sürelerinin Denkleştirilmesi, Telafi Çalışması, Kayan İş Süreleri, Çağrı Üzerine Çalışma, Tam Süreli/Kısmi Süreli Çalışma, Working Hours, Balancing of Working Hours, Compensative Work, Shifting Working Hours, On-Call Working, Full/Part Time Working

2.

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları (Termination of Exclusive Dealership Agreement and the Consequences Thereof)

Terazi Aylık Hukuk Dergisi [Terazi Monthly Law Magazine] (September 2013) Vol:8 No:85
Number of pages: 39 Posted: 12 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı and Tolga Uluay
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law
Downloads 50 (422,026)

Abstract:

Loading...

Tek satıcı, tek satıcılık sözleşmesi, denkleştirme tazminatı, tekel hakkı, sözleşmenin feshi, exclusive dealer, exclusive dealership agreement, balancing compensation, monopoly right, termination of agreement

3.

Tuzak Pazarlamanın Hukuka Uygunluğu Meselesi ve Londra 2012 Olimpiyatları Uygulaması (Legality of Ambush Marketing and London 2012 Olympics Practice)

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2013) Vol. 9 Issue: 35
Number of pages: 27 Posted: 05 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı and Coşku Gönen
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and Gönen Law Firm
Downloads 21 (560,829)

Abstract:

Loading...

Tuzak Pazarlama, Parazit Pazarlama, Olimpiyat Oyunları, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları, Londra Olimpiyatları İlişkilendirme Hakkı, Ambush Marketing, Parasitic Marketing, Olympic Games, London 2012 Olympic Games and Paralympics Games, London Olympics Association Right

4.

Hastanın Aydınlatılması Noktasındaki Şekil Serbestisinden İleri Gelen İspat Problemleri (Evidencing Issues Arising From the Freedom of Form in Informing the Patients)

Legal Tıp Hukuku Dergisi (2014) Vol. 3 Issue: 5
Number of pages: 15 Posted: 05 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı and Tolga Uluay
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law
Downloads 20 (567,147)

Abstract:

Loading...

Hekim, Hasta, Tıbbi Müdahale, Aydınlatma Yükümlülüğü, Aydınlatılmış Onam Formu, Physician, Patient, Medical Intervention, Informing Responsibility, Informed Consent Form

5.

Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı (Qualification of Buildings As Copyrighted Works and Author’s Right of Integrity)

Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2014) Vol. 10 Issue: 38
Number of pages: 21 Posted: 05 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı and Coşku Gönen
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and Gönen Law Firm
Downloads 15 (599,648)

Abstract:

Loading...

Mimari eser, eser sahibinin manevi hakları, eserde değişiklik yapılmasını menetmek hakkı, menfaatlerin dengelenmesi ilkesi, architectural design, moral rights of the author, author’s right of integrity, principle of balancing the interests

6.

Milletlerarası Tahkimde Davadan Men Tedbirleri (Anti-Suit Injunctions in International Arbitration)

Legal Hukuk Dergisi (2018) Vol. 16 Issue: 181
Number of pages: 26 Posted: 03 Dec 2018
Gonenc Gurkaynak, Ceyda Karaoğlan Nalçacı, Tuğba Uluay and Ahmet Bahadır Erkan
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law, ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law and ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law
Downloads 15 (599,648)

Abstract:

Loading...

davadan men tedbiri, antisuit injunction, milletlerarası tahkim, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Milletlerarası Tahkim Kanunu (antisuit injunction, international arbitration, Court of Justice of the European Union, Law on International Arbitration)

7.

Sinema Eseri Üzerinde RTÜK Mevzuatı Kapsamında Yapılan Değişikliklerin Meşruluğuyla İlgili Karar İncelemesi (Review of a Court Decision Concerning the Legitimacy of Alterations Realized on Motion Pictures Under Radio and Television Supreme Council (RTUK) Regulations)

Istanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Journal], Vol.87, Issue: 2013/6
Number of pages: 11 Posted: 03 Jan 2019
Gonenc Gurkaynak and Ceyda Karaoğlan Nalçacı
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law and ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law
Downloads 10 (634,111)
Citation 1

Abstract:

Loading...

fikri mülkiyet hukuku, RTÜK, eserin işlenmesi, sahne kesme ve montaj hakkı, intellectual property law, RTUK, processing a work of art, scene cutting and montage