İsmail Baykara

Yuzuncu Yil University

Professor

Van

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

2

CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

1.

Hatay Orta Paleolitik Dönem Endüstrilerinde Hammadde Kullanımı (Raw Material Use in Middle Paleolithic Industry from Hatay)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 4(2) 2013, 19-33.
Number of pages: 15 Posted: 09 Dec 2018
İsmail Baykara
Yuzuncu Yil University
Downloads 2 (635,688)

Abstract:

Loading...

Hammadde Ekonomisi, Çakmaktaşı, Hatay İli Orta Paleolitik Toplulukları, İnsan Davranışları, Raw Material Economy, Flint, Middle Paleolithic Assemblages of Hatay City, Human Behavior