Güzide Öncü Eroğlu Pektaş

affiliation not provided to SSRN

SCHOLARLY PAPERS

1

DOWNLOADS

153

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (1)

1.

Dijitalleştiren Dünyada Tüketici Davranışı Açısından Mobil Teknoloji Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Mobile Technology Addiction in Terms of Consumer Behavior in the Digitizing World: A Qualitative Research on University Students)

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018, Cilt 02, Sayı 02, s.18-34
Number of pages: 17 Posted: 06 May 2019
Adnan Veysel Ertemel and Güzide Öncü Eroğlu Pektaş
Istanbul Commerce University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 153 (208,574)

Abstract:

Loading...

Consumer Behavior, Mobil Internet Addiction, Technology Addiction