Gökhan Özer

Gebze Technical University

Cayirova-Gebze

Kocaeli, Istanbul 41400

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

34

DOWNLOADS
Rank 9,934

SSRN RANKINGS

Top 9,934

in Total Papers Downloads

6,094

SSRN CITATIONS
Rank 42,769

SSRN RANKINGS

Top 42,769

in Total Papers Citations

2

CROSSREF CITATIONS

15

Scholarly Papers (34)

1.

Teknoloji Kabul Modeli’Nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması (The Use of Technology Acceptance Model in Enterprise Resource Planning Implementations)

Business and Economics Research Journal, Volume 3, Number 2, 2012, pp.79-96.
Number of pages: 18 Posted: 28 Nov 2013
Yaşar Akça and Gökhan Özer
Bartin University and Gebze Technical University
Downloads 921 (31,921)

Abstract:

Loading...

Technology Acceptance Model, Perceived Usefullnes, Perceived Ease of Use, Enterprise Resource Planning Implementation Success, Perceived Organizational Performance

2.

Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior: An Application on Accountants’ Information Technology Usage

African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 1, pp. 50-58, January 2011
Number of pages: 9 Posted: 29 Sep 2011
Gökhan Özer and Emine Yilmaz
Gebze Technical University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 745 (42,749)

Abstract:

Loading...

Reasoned action, planned behavior, stepwise regression, accountant, information technology

3.

Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack

Business and Economics Research Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 1-18, 2011
Number of pages: 18 Posted: 19 Oct 2011
Gökhan Özer and Emine Yilmaz
Gebze Technical University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 655 (50,649)

Abstract:

Loading...

Budgetary slack, Budgetary control, Procedural justice, Ethical work climate, Public organizations

4.

Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkisi (The Effect of Organizational Justice on Accountants’ Job Satisfaction and Turnover Intention)

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 9, No. 2, pp. 459-485, 2010
Number of pages: 27 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 21 Jul 2013
Gökhan Özer and Mehmet GÜNLÜK
Gebze Technical University and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 398 (93,433)

Abstract:

Loading...

Accountants, turnover intention, discrimination perception, Turkish public accountants, job satisfaction

5.

The Effects of Environmental Uncertainty and Budgetary Control Effectiveness on Propensity to Create Budgetary Slack in Public Sector

African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 22, pp. 8902-8908, September 2011
Number of pages: 7 Posted: 21 Oct 2011 Last Revised: 27 Dec 2011
Emine Yilmaz and Gökhan Özer
Istanbul Medeniyet University and Gebze Technical University
Downloads 394 (94,500)

Abstract:

Loading...

Budgetary Slack, Effectiveness of Budgetary Control, Environmental Uncertainty, Public Organization

6.

The Effects of Discrimination Perception and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants’ Turnover Intention

African Journal of Business Management Vol. 4(8), pp. 1500-1509
Number of pages: 10 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 10 Sep 2015
Gökhan Özer and Mehmet GÜNLÜK
Gebze Technical University and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 353 (107,118)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Accountants, turnover intention, discrimination perception, Turkish public accountants, job satisfaction

7.

The Effects of Education on Enterprise Resource Planning Implementation Success and Perceived Organizational Performance

International Business Research, Vol 6, No 5 (2013), pp. 168-179
Number of pages: 12 Posted: 19 Apr 2013 Last Revised: 10 Sep 2015
Yaşar Akça, Şaban Esen and Gökhan Özer
Bartin University, Bartin University and Gebze Technical University
Downloads 311 (123,029)

Abstract:

Loading...

Enterprise Resource Planing, Education, Implementation Success, Percevied Organizational Performance

8.

İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri Ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi (Evaluation of Business Administration Students’ Religiosity Levels and Ethical Intentions in the Context of Marketing Ethics)

Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 111-129, 2013
Number of pages: 20 Posted: 26 Jul 2013
Volkan Özbek, Gökhan Özer and Kenan Aydın
Balikesir University - Burhaniye Vocational School, Gebze Technical University and Yildiz Technical University - Faculty of Economics and Administrative Sciences - Department of Business Administration
Downloads 310 (123,455)

Abstract:

Loading...

marketing ethics, religiosity, personal moral philosophies, perceived ethical problem, ethical

9.

Planlı Davranış Teorisi (PDT) İle Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama (An Application to the Accountants Information Technology Usage with the Theory of Planned Behavior)

World of Accounting Science, Vol. 12, No. 2, pp. 33-54, 2010
Number of pages: 23 Posted: 28 Dec 2011 Last Revised: 14 Apr 2017
Gökhan Özer and Emine Yilmaz
Gebze Technical University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 226 (169,910)

Abstract:

Loading...

Theory of Planned Behavior, accountant, information technology, behavior

10.

İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Job Satisfaction on Accountants’ Organizational Commitment and Turnover Intentions)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013, s. 55-74
Number of pages: 20 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 01 Dec 2013
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and Abant Izzet Baysal University
Downloads 197 (193,125)

Abstract:

Loading...

Accountants’ Job Satisfaction, Organizational Commitment Turnover Intention

11.

Information Technology Usage of Accountants

Tirana, pp. 318-334, 2008, First International Conference on Management and Economics, 2008
Number of pages: 17 Posted: 03 May 2010 Last Revised: 25 Jul 2014
Emine Yilmaz and Gökhan Özer
Istanbul Medeniyet University and Gebze Technical University
Downloads 191 (198,565)

Abstract:

Loading...

Accountant, Information Technology, IT usage behavior, Ajzen and Fishbein, Theory of Reasoned Action

12.

Benford’s Law and Digital Analysis: Application on Turkish Banking Sector

Business and Economics Research Journal, Volume 4, Number 1, 2013, pp. 29-41.
Number of pages: 14 Posted: 08 Nov 2012 Last Revised: 24 Jan 2013
Gökhan Özer and Burak Babacan
Gebze Technical University and Kapsam CPA LLC
Downloads 165 (225,387)

Abstract:

Loading...

Benford’s law, digital analysis, banking sector, fraud investigation

13.
Downloads 150 (244,104)

Abstract:

Loading...

User Satisfaction, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, User Resistance, Enterprise Resource Planning Implementation Success, Perceived Organizational Performance

14.
Downloads 150 (244,104)

Abstract:

Loading...

accountants brand perceptions, consumer characteristics, innovativeness, price sensitivity, accounting software market

15.

Türk Hazir Giyim Sektöründe Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Uygulanabilirlik Düzeyi Ve Çeşitli Firma Özelliklerinin Bu Düzey Üzerindeki Etkileri (The Applicability Level of Target Costing Management System in Turkish Ready to Wear Industry and the Effects of Various Firm Characteristics on this Level)

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), ss.219-235, 2002
Number of pages: 17 Posted: 08 Jul 2012 Last Revised: 23 Apr 2013
Gökhan Özer and Orhan Savaş
Gebze Technical University and Independent
Downloads 130 (273,045)

Abstract:

Loading...

Target Costing Management System, Turkish Ready to Wear Industry, The Applicability Level of Target Costing Management System, Various Firm Characteristics

16.
Downloads 83 (369,108)

Abstract:

Loading...

Earnings management, manipulation, Ethical Judgments Differences

17.

Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: Imkb'De Deneysel Bir Araştırma (Role of Accounting Earnings in Firm Valuation: An Empirical Research Using Data from the ISE)

Özer, Gökhan, "Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İMKB'de Deneysel Bir Araştırma", Iktisat Işletme ve Finans, Aralık 2002, s. 112-122b
Number of pages: 11 Posted: 03 May 2010 Last Revised: 12 Jun 2015
Gökhan Özer
Gebze Technical University
Downloads 82 (371,798)

Abstract:

Loading...

Accounting Earnings, Firm Valuation, The Contemporaneous Association between stock Returns and accounting earnings, the explanatory power of earnings levels vs. earnings changes

18.

Effects of Intellectual Capital on Qualitative and Quantitative Performance: Evidence from Turkey

Özer, Gökhan, Ercan Ergün and Osman Yılmaz, Effects of Intellectual Capital on Qualitative and Quantitative Performance: Evidence from Turkey, South African Journal of Economic and Management Sciences, 18, No. 1, 2015, pp. 143-154.
Number of pages: 12 Posted: 10 Jun 2015 Last Revised: 10 Sep 2015
Gökhan Özer, Ercan Ergun and Osman Yilmaz
Gebze Technical University, Gebze Institute of Technology (GIT) and Government of the Republic of Turkey - Mersin Metropolitan Municipality
Downloads 80 (377,278)

Abstract:

Loading...

intellectual capital (IC), relational capital (RC), structural capital (SC), human capital (HC), quantitative performance, qualitative performance

19.

Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Etik Yargı Farklılıkları (Differences in Ethical Judgments on Earnings Management)

Öneri, Haziran 5(20), 2003, pp. 97-107.
Number of pages: 11 Posted: 01 Jan 2013 Last Revised: 21 Jan 2014
Gökhan Özer, Lütfi Alpkan and Selim Aren
Gebze Technical University, Gebze Institute of Technology (GIT) and Gebze Institute of Technology (GIT)
Downloads 74 (394,342)

Abstract:

Loading...

Earnings Management, Ethical Judgments, Operating and Accounting Manipulations

20.

The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey

Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No. 2, 2013, pp. 1-9
Number of pages: 10 Posted: 26 Apr 2013 Last Revised: 07 Jun 2013
Istanbul Medeniyet University, Artvin Coruh University, Gebze Technical University and Abant Izzet Baysal University
Downloads 73 (397,347)

Abstract:

Loading...

Information Technology, Tax Office Employee, Reasoned Action, Intention, Attitude, Subjective Norm

21.

Bütçesel Katilimin Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlilik, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi (The Effect of Budgetary Participation on Managers’ Budget Goal Commitment, Work-Related Information and Job Satisfaction)

The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5, Issue 8, pp. 931-949, December 2012
Number of pages: 19 Posted: 30 Dec 2012
Gökhan Özer, Murat Özcan and Görkem Akpınar
Gebze Technical University, Abant Izzet Baysal University and Independent
Downloads 73 (397,347)

Abstract:

Loading...

Behavioral accounting, budgetary participation, work-related information, job satisfaction, budget goal commitment

22.

Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and a Proposal for a New Religiosity Scale (Pazarlama Etiği Araştırmalarında Kullanılan Farklı Dindarlık Ölçeklerinin Eş Zamanlı Geçerliliği Ve Yeni Bir Dindarlık Ölçeği Önerisi)

Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale, Cilt/Vol.:13, Sayı/No: 4 (15-28), pp. 15-28.
Number of pages: 14 Posted: 06 Jul 2015
Gökhan Özer, Volkan Özbek, Meral Elçi and Kenan Aydın
Gebze Technical University, Balikesir University - Burhaniye Vocational School, Gebze Institute of Technology (GIT) - Faculty of Business Administration and Yildiz Technical University - Faculty of Economics and Administrative Sciences - Department of Business Administration
Downloads 72 (400,374)

Abstract:

Loading...

Ethics, Marketing, Religiosity, Scale Development, Validity

23.

The Measurement of Switching Costs as a Perception of Customers in the Turkish Credit Card Market

Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol. 9, No. 2, 2009
Number of pages: 14 Posted: 10 Apr 2013
Gebze Institute of Technology (GIT), Gebze Technical University, Gebze Institute of Technology (GIT) and Gebze Institute of Technology (GIT)
Downloads 54 (462,224)

Abstract:

Loading...

switching costs, credit card market, third-order measurement model, confirmatory factor analysis

24.

Chaotic Processes of Common Stock Index Returns: An Empirical Examination on Istanbul Stock Exchange (ISE) Market

Number of pages: 9 Posted: 30 May 2010 Last Revised: 10 Jun 2015
Gökhan Özer and Cengiz Tansel Ertokatlı
Gebze Technical University and Independent
Downloads 53 (466,117)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Efficient Market Hypothesis, Nonlinearity, Chaotic Dynamics

Abstract:

Loading...

Abstract:

Loading...

Accounting Earnings, Stock Return, return and change models

26.

Gsm Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Degiştirme Maliyeti Ve Güven Arasindaki İlişki (The Relationship between Customer Satisfaction, Loyalty, Switching Cost and Trust in GSM Sector)

A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3-4, Ekim 2004, s. 157-179.
Number of pages: 23 Posted: 14 Apr 2017
Serkan Aydin and Gökhan Özer
Gebze Institute of Technology (GIT) and Gebze Technical University
Downloads 37 (537,184)

Abstract:

Loading...

switching cost, customer loyalty, customer satisfaction, trust, GSM, Turkey

27.

İMKB'de Haftanın Günü Etkisi Ve 1988-2001 Döneminde Geçerliliği (The Day of the Week Effect and Validity in 1988-2001 Period in ISE)

Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel, "İMKB'de Haftanın Günü Etkisi Ve 1988-2001 Döneminde Geçerliliği", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 139, Ocak-Şubat-Mart 2003, s. 29-45.
Number of pages: 18 Posted: 12 Jun 2015
Gökhan Özer
Gebze Technical University
Downloads 25 (606,244)

Abstract:

Loading...

28.

Hedef Maliyet Yönetim Sistemine Geçiş Ve Uygulamanın Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Sınıflandırma Denemesi Ve Değerlendirme Formu Önerisi (Factors Affecting the Launch of Target Cost Management System and Its Success: A Classification Attempt and Suggestion of Appraising Form)

Özer, Gökhan ve Orhan Savaş, "Hedef Maliyet Yönetim Sistemine Geçiş ve Uygulamanın Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Sınıflandırma Denemesi ve Değerlendirme Formu Önerisi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı 137, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s. 39-56.
Number of pages: 18 Posted: 12 Jun 2015
Gökhan Özer
Gebze Technical University
Downloads 17 (662,359)

Abstract:

Loading...

Target Cost Management Systems, appraising form

29.

İç ve Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişkilerin, Üst Yönetim Desteğinin ve İç Denetimin Bağımsızlığının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Etkileri (The Effects of the Relationship Between Internal and External Auditors, Management’s Support and the Independence of the Internal Auditors on Internal Audit Effectiveness)

Özer, G., Günlük, M. & Okutan, K. (2018). İç ve Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişkilerin, Üst Yönetim Desteğinin ve İç Denetimin Bağımsızlığının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Etkileri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 590-613.
Number of pages: 24 Posted: 28 Apr 2021
Gökhan Özer, Mehmet GÜNLÜK and Kübra OKUTAN
Gebze Technical University, MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY and Gebze Institute of Technology (GIT)
Downloads 14 (684,772)

Abstract:

Loading...

auditors, internal audit, independence of internal audit, management support, internal audit effectiveness

30.

Customer Switching Costs and its Correlates in the Turkish Credit Card Market

Number of pages: 16 Posted: 01 Jul 2015
Serkan Aydin and Gökhan Özer
Gebze Institute of Technology (GIT) and Gebze Technical University
Downloads 9 (724,017)

Abstract:

Loading...

switching cost, credit card market

31.

Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (An Examination on Accounting Academicians’ Perceptions of Distance Education Applications in Accounting Education within the Framework of Technology Acceptance Model)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2019). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1), 65-90
Number of pages: 26 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 6 (747,688)

Abstract:

Loading...

Accounting Academicians, Distance Education, Technology Acceptance Model

32.

MESLEK MEMNUNİYETİ VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA (The Mediator Effect of Professional Commitment in Relationship Between Professional Satisfaction and Individual Job Performance: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22.
Number of pages: 22 Posted: 28 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 4 (763,148)

Abstract:

Loading...

Accountants, Professional Satisfaction, Professional Commitment, Individual Job Performance.

33.

Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma (The Mediator Effect of Organizational Commitment in Relationship between Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G.& Özcan, M. (2017). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 83-103.
Number of pages: 22 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 3 (771,047)

Abstract:

Loading...

Muhasebe Meslek Mensupları, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Etik İklim, Accountants, Organizational commitment, ethical climate, organizational citizenship behavior

34.

Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik bir Uygulama (An Application to the Accountants’ Information Technology Usage with the Theory of Reasoned Action)

İktisat İşletme ve Finans, Vol. 25, p. 65-88, 2010
Posted: 09 Oct 2011 Last Revised: 20 Jul 2014
Gökhan Özer and Emine Yilmaz
Gebze Technical University and Istanbul Medeniyet University

Abstract:

Loading...

Theory of Reasoned Action, accounting, information technology, behaviour, accountant