Vedat Akman

Beykent University

Buyukcekmece

Istanbul, 34900

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

14

DOWNLOADS

591

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

1

Ideas:
“  Banking, Finance, Accounting, Derivatives Market, International Law, Ethics, Immigration, Cinema  ”

Scholarly Papers (14)

1.

DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA AKREDİTİF İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (The Accounting of Letter of Credit Transactions in Foreign Trade Practices)

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi (Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences International E-Journal), Vol. 3, No: 2, pp.21-45, 2014
Number of pages: 25 Posted: 07 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Nazan Demir
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University - Business Administration Department in English, Students
Downloads 96 (463,638)

Abstract:

Loading...

Letter of Credit, Foreign Trade, Accounting, Export, Import

2.

The Role Of Cross Selling In SME Banking: An Analysis from Turkey

Emerging Markets Journal, Volume 5 No 1 (2015)
Number of pages: 12 Posted: 12 Jan 2020
Hande Karadag and Vedat Akman
affiliation not provided to SSRN and Beykent University
Downloads 86 (496,920)

Abstract:

Loading...

Finance, SME, Banking

3.

ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE GENEL BİR BAKIŞ (A General Outlook to Forensic Accounting and to the Profession of Forensic Accountancy)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2019
Number of pages: 16 Posted: 05 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Burak Yılmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Kempro Chemicals and Foreign Trade Co.
Downloads 59 (610,792)

Abstract:

Loading...

Accounting, Forensic Accounting, Forensic Accountancy, Auditing, Law

4.

LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ (An Investigation of Organization on the Relationship between Leadership and Employee Performance)

Electronic Journal of Social Sciences (ESOSDER), 2015
Number of pages: 16 Posted: 06 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Merve Hanoğlu
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Beykent University
Downloads 54 (636,975)

Abstract:

Loading...

Performance Management, Leadership, Leadership Types, Employee, Success

Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları (Accounting-Finance and Management Organization Problems Encountered in Family Businesses in Yalova)

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 2013, ss.26-43
Number of pages: 18 Posted: 04 Feb 2020
Cevdet Kizil and Vedat Akman
Istanbul Medeniyet University and Beykent University
Downloads 27 (844,936)

Abstract:

Loading...

Family Businesses; Accounting-Finance; Management and Organization; Performance; Evaluation; Yalova

6.
Downloads 52 (648,016)

Abstract:

Loading...

Accounting Fraud, Manipulation, Auditing, Internal Audit, CPA

Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama (Determining the Factors Affecting Success of Students Taking Accounting Course for the First Time: An Analysis in Yalova University)

İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), 2015
Number of pages: 39 Posted: 06 Feb 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University
Downloads 27 (844,936)

Abstract:

Loading...

Accounting, Education, Success, Yalova University

8.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ (Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example From Yalova City)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Vol. 8, No. 2, 2015
Number of pages: 15 Posted: 09 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Selman Öztürk
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University
Downloads 42 (708,218)

Abstract:

Loading...

Health, Service, Quality, Patient Satisfaction, Yalova

9.

An Empirical Analysis of the Gender and Age Factors Effecting Ethical Perception of Lawyers in Turkey

International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 16; September 2011
Number of pages: 6 Posted: 13 Jan 2020
Vedat Akman
Beykent University
Downloads 28 (811,812)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Ethics, Lawyers, Business, Turkey

10.

MUHASEBENIN TARIHINE KÜRESEL KAPSAMDA ve TÜRKİYE KAPSAMINDA VERGİSEL BlR BAKIŞ (A Taxational Overlook to the History of Accounting from a Global and Turkish Extent)

EYLÜL 2014- OCAK 2015
Number of pages: 18 Posted: 12 Jan 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 27 (820,074)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Vergi, Tarih, Türkiye, Küresel

11.

ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA (Research in Yalova City on the Significance of Environmental Accounting)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2014
Number of pages: 15 Posted: 05 Feb 2020
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 26 (828,643)

Abstract:

Loading...

Environment Accounting, Cost Accounting, CPA, Social Reponsibility, Going Concern

12.

MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region)

ASOS Journal, 2015
Number of pages: 19 Posted: 12 Jan 2020
Vedat Akman, Cevdet Kizil and Hasan Korkmaz
Beykent University, Istanbul Medeniyet University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 25 (837,120)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Denetim, Marmara Bölgesi, Bağımsız Denetçi, Vergi Müfettiş Yardımcısı

13.

MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) (The Evaluation of Marketed Credits in Turkish Banking Sector from the Perspective of Accounting, Finance and Marketing (2009 – 2015 Period Analysis)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), 2019
Number of pages: 16 Posted: 06 Feb 2020
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Pelin Kale
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Türkiye Finans Katılım Bankası
Downloads 23 (854,798)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Marketing, Banking, Credit

14.

Determinations and Recommendations for Increasing Women Employment in Turkey: An Economical and Financial Discussion in Research and Evaluations in Social, Administrative and Educational Sciences

Eds. Dr.Ozlem Kaya, IKSAD Publishing, Ankara, Turkey, February 2021, ISBN: 978-605-70345-9-5, ss.5-60.
Number of pages: 62 Posted: 21 Apr 2021
İlkay Erarslan, Vedat Akman and Cevdet Kizil
Beykent University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 19 (892,167)

Abstract:

Loading...

Women, Employment, Turkey, Economy, Business