Murat Özcan

affiliation not provided to SSRN

SCHOLARLY PAPERS

3

DOWNLOADS

15

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (3)

1.

Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (An Examination on Accounting Academicians’ Perceptions of Distance Education Applications in Accounting Education within the Framework of Technology Acceptance Model)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2019). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1), 65-90
Number of pages: 26 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 7 (749,712)

Abstract:

Loading...

Accounting Academicians, Distance Education, Technology Acceptance Model

2.

MESLEK MEMNUNİYETİ VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA (The Mediator Effect of Professional Commitment in Relationship Between Professional Satisfaction and Individual Job Performance: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22.
Number of pages: 22 Posted: 28 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 5 (765,365)

Abstract:

Loading...

Accountants, Professional Satisfaction, Professional Commitment, Individual Job Performance.

3.

Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma (The Mediator Effect of Organizational Commitment in Relationship between Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G.& Özcan, M. (2017). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 83-103.
Number of pages: 22 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 3 (781,008)

Abstract:

Loading...

Muhasebe Meslek Mensupları, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Etik İklim, Accountants, Organizational commitment, ethical climate, organizational citizenship behavior