Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Professor

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5

Bucuresti, 050711

Romania

http://www.csde.ro

SCHOLARLY PAPERS

79

DOWNLOADS
Rank 12,883

SSRN RANKINGS

Top 12,883

in Total Papers Downloads

7,023

SSRN CITATIONS

7

CROSSREF CITATIONS

4

Ideas:
“  I'm currently working on data protection in Romania  ”

Scholarly Papers (79)

1.

Freedom of Establishment of Companies in the European Union: Possible Effects of the Case VALE, C-378/10 Pending on the Case-Law of the Romanian Courts

RRDE - Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer Romania) no. 3/2012, pp. 124-130, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 2, Special Issue 1, 2012
Number of pages: 7 Posted: 03 Jul 2012 Last Revised: 21 May 2014
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 474 (111,694)
Citation 1

Abstract:

Loading...

European Court of Justice, VALE case, freedom of establishment of companies, Romanian case-law

2.

Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal (Analysis of the Romanian Case-Law Regarding the Granting of Non-Material Damages for Non-Compliance With the Protection of Personal Data)

Revista romana de drept privat, nr. 3/2020, Forthcoming
Number of pages: 15 Posted: 31 Dec 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 382 (143,308)

Abstract:

Loading...

General Data Protection Regulation (GDPR); Directive (EU) 2016/680; Nin-Material Damages; Romania

3.

Protectia datelor cu caracter personal in procesul de achizitie publica (Data Protection in the Public Procurement Process)

Curierul judiciar, nr. 1/2020, Forthcoming
Number of pages: 9 Posted: 16 Mar 2020
Irina Alexe and Daniel Mihail Sandru
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 259 (216,247)

Abstract:

Loading...

public procurement, data protection, transparency, data protection officer, Electronic Public Procurement System, bidders data, award criterion, competition law, associations, corrective measures, data transfer

4.

Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România (The Advantages and Disadvantages of International Commercial Arbitration Experiences from Romania)

Curierul judiciar (Ed. C. H. Beck), nr. 2/2014, p. 114-119
Number of pages: 6 Posted: 19 Mar 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 233 (239,930)

Abstract:

Loading...

international arbitration, party autonomy, choice of law, lex mercatoria, impartiality, independence, arbitrators

5.

Probleme Din Jurisprudenţa Trimiterilor Preliminare Formulate De Instanţele Din România (Case Law Issues on Preliminary Rulings on Cases Referred by Romanian Courts)

Pandectele Române, Wolters Kluwer România, No. 6, pp. 33-45, 2013
Number of pages: 13 Posted: 16 Jun 2013
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 225 (248,025)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, Romania, preliminary reference, inadmissibility, order, judgment, Article 267 TFEU

6.

Book Review of Kyriaki Noussia, Confidentiality in International Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of the Position Under English, US, German and French Law

Revista Română de Dreptul Afacerilor (Wolters Kluwer Romania), No. 10, pp. 159-166, 2010
Number of pages: 8 Posted: 31 Oct 2012
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 192 (287,030)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Confidentiality in International Commercial Arbitration, English Law, US Law, German Law, French Law

7.
Downloads 191 (288,468)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-operation

8.

The Fairness Principle in Personal Data Processing

Law Review, Volume X, Issue 1, January-June, 2020
Number of pages: 9 Posted: 28 Jul 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 190 (289,833)

Abstract:

Loading...

fairness, data protection, principles relating to processing of personal data, Court of Justice of the European Union, Regulation 2016/679/EU

Abstract:

Loading...

interpretation, case law, the Vienna Convention on the International Sale of Goods, the International Court of Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry

10.

Interpretarea si aplicarea dreptului UE si a Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in cererile privind trimiterile preliminare in fata instantelor din România (Interpretation & Application of EU Law and of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Requests for a Preliminary Ruling by Courts and Tribunals of Romania)

in vol. MAI ESTE CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI UN MECANISM JUDICIAR EFICIENT?, coord. Raluca Bercea, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 127-155
Number of pages: 35 Posted: 13 Mar 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 181 (302,562)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, national courts, Constitutional Court, C-483/11, C-484/11, C-434/11, C-134/12, C-462/11, C-396/11, rejection of a request for a preliminary reference

11.

Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică (The Hierarchy of Fundamental Values and Rights in the Journalistic Activity)

Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85
Number of pages: 11 Posted: 25 Feb 2020 Last Revised: 24 Apr 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 172 (316,485)

Abstract:

Loading...

principles of law, the right to privacy, the right to information, the right to data protection, case law, the Court of Justice of the European Union, the European Court of Human Rights, Romania.

12.

Caracterul Obligatoriu Al Deciziei Preliminare Pronuntate De Curtea De Justitie a Uniunii Europene Pentru Instante Și Autoritati Nationale (The Binding Nature of the Preliminary Ruling of the Court of the Justice of the European Union for National Courts and Authorities)

Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55
Number of pages: 12 Posted: 29 Sep 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 164 (329,773)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, Binding Force of Decisions, Order, Constitutional Court of Romania

13.

Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Curentul juridic [The Juridical Current Journal], no. 3/2017, pp. 71-85
Number of pages: 15 Posted: 12 Oct 2017
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 156 (343,968)

Abstract:

Loading...

public procurement, commercial arbitration, Romania, public authority, arbitration agreement, advertising, confidentiality, administrative contract

14.

Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19 (The Typology of Personal Data Protection in Situations of Medical Crisis: Corona Virus COVID-19)

Pandectele romane, nr. 1/2020, p. 28-43
Number of pages: 16 Posted: 13 May 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 155 (345,731)

Abstract:

Loading...

data protection, health protection, COVID-19, rights of the data subject, obligations controller, medical crisis

15.

Protectia si securitatea datelor personale in educația digitala (Protection and Security of Personal Data in Digital Education)

Drd. Adriana-Maria Șandru, Dr. Daniel-Mihail Șandru, Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală (Protection and security of personal data in digital education), in volum Ciprian Ceobanu, C. Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitală, Ed. Polirom, 2
Number of pages: 11 Posted: 18 Feb 2020 Last Revised: 27 Apr 2021
Sandru Adriana-Maria and Daniel Mihail Sandru
affiliation not provided to SSRN and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 150 (355,255)

Abstract:

Loading...

digital education, data protection, data security, European Union, Romania

16.

Executarea hotararilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor cu privire la Investitii (ICSID/ CIRDI) impotriva României in contextul dreptului european (The Execution of the Awards Rendered Pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the Framework of European Law)

Prepared for the Conferinta Internationala "Procesul civil si executarea silita. Teorie si practica" (International Conference "Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice"), Tirgu Mures, Romania, August 25th-27th 2016
Number of pages: 18 Posted: 29 Aug 2016
Daniel Mihail Sandru and Nicolae Ploesteanu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Universitatea Petru Maior din Targu-Mures
Downloads 139 (377,501)
Citation 1

Abstract:

Loading...

State Aid, T-704/15, and Others/Commission, International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Bilateral Investment Treaty, European Union, Competences, Action for Annulment, Enforcement

17.

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? (Are There Any Sanctions for Breaching the Duty to Refer to the European Court of Justice?)

Curierul Judiciar, nr. 12/2014, p. 708-713
Number of pages: 10 Posted: 07 Mar 2015 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 127 (404,999)

Abstract:

Loading...

trimitere preliminară; art. 267 paragraful al treilea TFUE; răspunderea statului; procedura constatării neîndeplinirii obligaţiilor; preliminary reference; Article 267(3) TFEU; state liability; infringement proceedings

18.

Timpul de repaus – necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Rest Time – Need for a Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union)

Revista română drept al afacerilor (Romanian Business Law Review), nr. 4/2018, p. 79-88
Number of pages: 11 Posted: 26 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 122 (417,349)

Abstract:

Loading...

Romania, uniform interpretation, Directive 2003/88/EC, work time, rest time, reference for a preliminary ruling, necessity

19.
Downloads 117 (430,607)

Abstract:

Loading...

International Commercial Arbitration, International Commercial Arbitration Court Attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry, Romania, Arbitration, Case Law, Interpretation of European Union Law, Application of European Union Law

20.

Rolul activ al judecatorului, Dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca (The Active Role of the Judge, Right to a Fair Trial and Refusal to Make a Preliminary Reference. The Perspective of the European Court of Human Rights and Examples from Romanian Case-law)

Revista romana de drept european (Wolters Kluwer), nr. 3/2013, p. 137-160
Number of pages: 25 Posted: 04 Apr 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 116 (433,347)
Citation 1

Abstract:

Loading...

preliminary reference, refusal to seek a preliminary ruling from the Court of Justice, Article 267(3) TFEU, active role of the judge, right to a fair trial, European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights, Romania

21.

Executarea silita a pactelor intre asociati in dreptul român (Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law)

volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4 p. 94-100
Number of pages: 16 Posted: 17 Nov 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 111 (447,766)

Abstract:

Loading...

company; Law no. 31/1990; New Civil Code; New Code of Civil Procedure; enforcement order; assignment agreement

22.

Introducere. Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013), vol. 1 (Introduction - Preliminary References from Courts and Tribunals of Romania to the CJEU. Annotated Directory of Case Law (2007-2013), Volume 1)

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin (Eds.), Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013), vol. 1, Editura Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-909-9, DOI 10.5682/9786065919099, 773 p.
Number of pages: 6 Posted: 29 May 2014 Last Revised: 03 Jun 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 108 (456,943)

Abstract:

Loading...

national courts, National Courts and EU Law, preliminary reference, Court of Justice of the European Union, Romania, Article 267 TFEU

23.

Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii se stabilire a societăţilor comerciale (Issues on the Completion of the Internal Market by Means of Freedom of Establishment of Companies)

Studii si Cercetari Juridice, anul 2 (58), Nr. 1, 2013
Number of pages: 14 Posted: 22 Nov 2013
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 107 (459,971)

Abstract:

Loading...

freedom of establishment of companies, freedom of trade, "Delaware effect", internal market

24.

Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european (Collective Redundancies in Case of Insolvency of Companies and the Horizontal Direct Effect of a Directive. Two Judgments Rendered by Courts of Romania in an European Framework)

Revista romana de drept european, 3/2014
Number of pages: 12 Posted: 02 Oct 2014 Last Revised: 21 Oct 2014
Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 100 (482,359)

Abstract:

Loading...

insolvenţă; concediere colectivă; Directiva 98/59/CE; efect direct; efect direct orizontal; jurisprudenţa instanţelor române; Curte; insolvency; collective redundancies; Directive 98/59/EC; direct effect; horizontal direct effect; case-law of courts of Romania; Court of Justice of the European Union

25.

Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – si simplificarea normativa (The Directive – An Act of EU Law - and Regulatory Simplification)

Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47-53
Number of pages: 14 Posted: 09 Nov 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 99 (485,584)

Abstract:

Loading...

regulatory simplification, Directives, smart regulation, harmonisation of European Union law, European company law, European contract law.

26.

Book Review of Elaine Fahey, Practice and Procedure in Preliminary References to Europe: 30 Years of Article 234 EC Caselaw from the Irish Court

RRDE - Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer Romania), No. 2, pp. 209-212, 2011
Number of pages: 4 Posted: 27 Oct 2012 Last Revised: 29 Oct 2012
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 92 (509,280)

Abstract:

Loading...

Preliminary References, Irish preliminary ruling, judicial dialogue, book review, Irish Court

27.

Introduction of Book: Dealing with EU Law. The Role of National Courts in the Interpretation and Application of European Union Law

DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union Law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, DOI 10.5682/978606591749, 227 p.
Number of pages: 25 Posted: 06 Mar 2014
Daniel Mihail Sandru, Giuseppe Martinico and Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 91 (512,764)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, Charter of fundamental rights of the European Union, Interpretation and Application of European Union Law

28.

Data Protection in the Public Procurement Process

European Journal of Law and Public Administration, Vol. 7 No. 2, 2020, p. 224-239
Number of pages: 17 Posted: 22 Mar 2021
Irina Alexe and Daniel Mihail Sandru
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 89 (519,956)

Abstract:

Loading...

Public procurement, data protection, transparency, data protection officer, Electronic Public Procurement System, bidders data, award criterion, competition law, associations, corrective measures, data transfer

29.

Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei (New Meanings of the Data Protection Regulations Given by the Council of Europe)

Studii si cercetari juridice, nr. 3/2019, p. 311-325
Number of pages: 15 Posted: 10 Jan 2020
Sandru Adriana-Maria and Daniel Mihail Sandru
affiliation not provided to SSRN and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 83 (542,643)

Abstract:

Loading...

Convention 108+, data protection; Council of Europe, Charter of Fundamental Rights of the European Union

30.

The Thin Line between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights. Trends and Patterns in Preliminary References in Romanian Courts

in vol. DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, p. 174-225.
Number of pages: 59 Posted: 01 Dec 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 83 (542,643)

Abstract:

Loading...

preliminary reference; Article 267 TFEU; national court or tribunal; Constitutional Court of Romania; rejection of a request for a preliminary reference; European Convention on Human Rights; Charter of Fundamental Rights of the European Union

31.

Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law

Daniel-Mihail Sandru, Constantin Mihai Banu (eds), Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law, Editura Universitara, ISBN 978-606-591-651-7, DOI:10.5682/9786065916517, 2013, 332 p.
Number of pages: 359 Posted: 15 Nov 2019
Daniel Mihail Sandru and Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 82 (546,638)

Abstract:

Loading...

European Union Law, Lisbon Treaty, methodological issues, Romania

32.

Cadrul juridic si institutional al aderarii la moneda euro. Starea de drept si de fapt in Romania (Legal and Institutional Framework for Accession to the Euro Currency. The State of Art in Romania)

Revista Studii si cercetari juridice, an 7 (63), nr. 4, p. 507–523, Bucureşti, octombrie – decembrie, 2018
Number of pages: 17 Posted: 15 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 81 (550,681)

Abstract:

Loading...

Romania, Economic and Monetary Union, accession, institutional framework, legal conditions

33.

Presentation of Book Gathering Interviews Held with Well-Known Personalities in the Field of European Union law: ‘Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU Law’

Presentation of Book Gathering Interviews Held with Well-Known Personalities in the Field of European Union Law: ‘Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU Law,’ Daniel-Mihail Sandru & Constantin-Mihai Banu, eds., Editura Universitara, ISBN 978-606-591-651-7, DOI 10.5682/9786065916517, xvi
Number of pages: 17 Posted: 04 Jul 2012 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru and Constantin-Mihai Banu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 79 (558,814)

Abstract:

Loading...

34.

Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neîndeplinirii obligaţiilor lor (Potentially Liable Authorities of a Member State in Case of a Judgment of the Court of Justice Establishing a Failure to Fulfill Obligations)

Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-005-7, p. 49-56.
Number of pages: 9 Posted: 19 Feb 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 78 (562,797)

Abstract:

Loading...

Romania, failure by a Member State to fulfil its obligations, potentially liable authorities, Article 148 of the Constitution of Romania; case C-522/09

35.

Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România (Attempts to Rely on the Preliminary References in the Framework of Forced Execution before Romanian Courts)

Revista română de executare silită, nr. 3/2013, p. 84-95, 2013
Number of pages: 11 Posted: 12 Jul 2014 Last Revised: 09 Jun 2015
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 76 (571,333)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling, the notion of court, article 267 TFUE, CJUE, enforcement, denial of a preliminary ruling request

36.

Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român (Contributions Concerning the Consultation of the European Commission on Cross-Border Mergers and Divisions of 2014 from the Perspective of Romanian Law)

Revista romana de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer Romania), nr. 1/2015, p. 23-34
Number of pages: 12 Posted: 08 Mar 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 74 (580,025)

Abstract:

Loading...

Directiva 2005/56/CE, Directiva 82/891/CE, fuziunea transfrontalieră, divizarea societăţilor, Comisia Europe, Directive 2005/56/EC, Directive 82/891/EC, cross-border merger, division of companies, European Commission, creditors’ protection, employees’ protection, minority shareholders, protectionism

37.

Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on...the final frontier: data protection (Photos and Schoolchildren on Social Networks:: Shoot, Like, Share and So on…the Final Frontier: Data Protection)

Revista romana de drept european (Wolters Kluwer), nr. 4/2020, Forthcoming
Number of pages: 10 Posted: 30 Jan 2021
Daniel Mihail Sandru and Sandru Adriana-Maria
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and affiliation not provided to SSRN
Downloads 73 (584,429)

Abstract:

Loading...

photography, data protection, virtual communities, school

Abstract:

Loading...

liability, controller, data protection, the Court of Justice of the European Union, page administrator, social network, GDPR, C-210/16, Wirtschaftsakademie, răspundere, operator, protecția datelor, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, administrator pagină, rețea socială

39.

Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite (The Effects of the Preliminary Reference to the European Court of Justice for Forced Enforcement Proceedings)

in vol. Procesul civil şi executarea silită, experienţa unui nou început / Civil Lawsuit and Legal Enforcement. The Experience of a New Begining, coord. Eugen Hurubă, Ed. Universul Juridic, 2014, ISBN 978-606- 673-457-8, p. 56-65
Number of pages: 10 Posted: 06 Sep 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 72 (588,795)

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, preliminary reference, staying of proceedings for forced enforcement, procedural autonomy

40.

Withdraw of the Preliminary Reference by the National Court. An Analysis of the Case C-264/10, Kita

Revista Romana de Drept European, nr. 6/2010, p. 147-153
Number of pages: 7 Posted: 11 Nov 2012
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 70 (597,979)

Abstract:

Loading...

withdraw of the preliminary reference, preliminary ruling, Romanian court, Kita case, C-264/10

41.

Consistencies and Inconsistencies in Drafting Questions Referred to the European Court of Justice for Preliminary Rulings by the Romanian Courts

Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 2, 2010
Number of pages: 21 Posted: 07 Feb 2014
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 68 (607,239)

Abstract:

Loading...

reference for a preliminary ruling; order of reference; European Court of Justice; judicial co-operation; Article 267 TFEU

42.

Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului si imaginea justiţiei (Preliminary Reference in a Criminal Case: Litigant's Image and Judiciary's Image)

Curierul Judiciar, C-248/11, May 2011
Number of pages: 3 Posted: 04 Dec 2012
Constantin-Mihai Banu and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 68 (607,239)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, C-248/11, Nilaș and Others, national courts, National Courts and EU Law, Marleasing Case

43.

Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este in proces de regândire (The Legal Framework on Data Protection Is in a Rethinking Process)

Revista romana de dreptul afacerilor, nr. 3/2015, p. 40-45
Number of pages: 7 Posted: 14 Dec 2016
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 67 (611,886)

Abstract:

Loading...

data protection, CJEU case-law, Directive, Regulation, national supervisory authorities in the field of data protection

44.

Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de Procedură Civilă (Staying of Proceedings by a Court of Romania in Case a Preliminary Reference is Made to the European Court of Justice According to the New Code of Civil Procedure)

Curierul Judiciar, nr. 1/2013, p. 54-55.
Number of pages: 2 Posted: 15 Jul 2014
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 65 (621,690)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling, Article 267 TFUE, principle of loyalty, judicial co-operation, National Courts and EU Law, Romania, Staying of Proceedings

45.

Spațiul administrativ virtual (Virtual administrative space)

Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI, Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu (ed.), Bucureşti, Wolters Kluwer, 2021 (preprint, forthcoming)
Number of pages: 5 Posted: 18 Nov 2021
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 64 (626,718)

Abstract:

Loading...

administrative space, the principle of legality, the principle of good administration, the principle of adaptability of the administration, risks, technology, internet, apps, artificial intelligence

46.

Recenzie Marin Voicu, Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată. 2004-2014, Ed. Universul Juridic, 2014 (Review Marin Voicu, Commercial Arbitration. Case Law Annotated and Commented. 2004-2014, Universul Juridic Publishing, 2014)

Revista romana de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer), 12/2014, p. 141-145
Number of pages: 5 Posted: 31 Mar 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 64 (626,718)
Citation 1

Abstract:

Loading...

arbitrajul în România, jurisprudenta, hotarari arbitrale, recenzie, Romanian arbitration, case law, arbitral awards, Book Review

47.

Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare (Debates Upon the Possibility of Cancelling the Arbitration Award by the Court of Enforcement)

Dreptul, nr. 2/2012, p. 148-167
Number of pages: 25 Posted: 25 Mar 2015
Daniel Mihail Sandru and Evelina Oprina
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Independent
Downloads 58 (657,948)

Abstract:

Loading...

arbitration, authority of res judicata, unfair terms, clause conferring jurisdiction, C-40/08 Asturcom

48.

Infringement Proceedings – Romanian Setting and European Trends

Revista "Curentul Juridic", anul XVIII, Nr. 2 (61), 2015
Number of pages: 9 Posted: 06 Jul 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 56 (669,101)

Abstract:

Loading...

Romania, failure by a Member State to fulfil its obligations, Case C-522/09, Case C-405/13, Case C-406/13, Case C-104/15, preliminary ruling and infringement proceedings

49.

Recursul impotriva unei incheieri prin care se dispune sesizarea cu titlu preliminar a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Doua exemple recente din Romania (Appeal Against an Order Making a Reference for a Preliminary Ruling to the Court of Justice of the European Union. Two Recent Examples from Romania)

Revista romana de drept european, nr. 4/2016, p. 93-110
Number of pages: 19 Posted: 08 Feb 2017
Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin and Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 54 (680,359)

Abstract:

Loading...

preliminary ruling procedure, stay of proceedings, appeal against an order making a preliminary reference, Constitutional Court of Romania

50.

Legitimarea vocaţiei statului si a autorităţilor publice de a incheia o convenţie arbitrală (The Legitimacy of State and Public Authorities’ Capacity to Conclude an Arbitration Agreement)

Revista romana de arbitraj, nr. 1/2007
Number of pages: 10 Posted: 22 Nov 2014
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 52 (691,921)
Citation 1

Abstract:

Loading...

arbitration, public authorities, arbitration agreements

51.

Trends and Patterns in Preliminary References in Courts of Romania. Issues Related to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights

Law Review, Volume VI, Issue 2, July- December 2016, p. 97-124
Number of pages: 28 Posted: 09 Dec 2016
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 48 (716,766)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, Romania, Article 267 TFEU, national court or tribunal, Constitutional Court of Romania, rejection of a request for a preliminary reference, European Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union

52.

Avocatii si medierea: o carte si un interviu (Lawyers and Mediation: A Book and an Interview)

Revista Romana de Dreptul Afacerilor (Romanian Business Law Review), nr. 1/2014, p. 23-25; 145-147
Number of pages: 6 Posted: 21 Feb 2014
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 47 (723,116)
Citation 1

Abstract:

Loading...

mediation, lawyers, alternative dispute resolution, mandatory mediation, interview

53.

Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează? (Impossible Coexistence Between Data Protection and Virtual Communities? What’s Next?)

Pandectele romane, nr. 1/2018, p. 17-25
Number of pages: 9 Posted: 18 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 46 (729,540)

Abstract:

Loading...

Personal Data Protection, European Citizenship, Virtual Community, Social Networking, Portability, Profiling

54.

Studiu legislativ si sociologic privind masurile de protectie in materie civila (Protection Measures in Civil Matters: A Study of the Legal and Sociological Perspectives)

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Protection measures in civil matters: a study of the legal and sociological perspectives, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0599-9, 130 p.
Number of pages: 133 Posted: 15 Sep 2017 Last Revised: 11 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru, Irina Alexe and Petronel Dobrica
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Legal Research Institute of the Romanian Academy and University of Bucharest - Department of Sociology and Social Work
Downloads 46 (729,540)

Abstract:

Loading...

Regulation (EU) no. 606/2013, European Union Law, civil rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, preliminary ruling

55.

Ideea (juridică) europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România (The European Legal) Idea in Romania. The Interpretation and Application of the European Union Law in Romania)

Daniel-Mihail Șandru, Ideea (juridică) europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România [The European (legal) idea in Romania. The interpretation and application of the European Union law in Romania], în volumul 100 de ani de drept în România, p. 1-11, în volum
Number of pages: 11 Posted: 10 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 45 (736,075)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Romania, European Union, European Union Law, courts and tribunals, Lisbon Treaty, România; Uniunea Europeană; dreptul Uniunii Europene; instanțe judecătorești; Tratatul de la Lisabona

56.

Consideratii cu privire la oportunitatea reglementarii dreptului societar prin directive. O perspectiva romaneasca (Considerations on the Opportunity of Regulating Corporate Law Through European Union Directives. A Romanian Perspective)

Revista romana de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer Romania), nr. 11/2015, p. 13-21.
Number of pages: 9 Posted: 17 Feb 2016
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 45 (736,075)

Abstract:

Loading...

European corporate law, European Union Law, directive, legal basis, timeliness

57.

Observatii privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autoritatilor publice de plata taxei de timbru si a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europe (Remarks Concerning Case C-205/15 Toma: Exemption of Court Stamping Fees and for Lodging of a Security Complies with European Union Law)

Eugen Hurubă (coord.), Conferința Internațională Procesul civil și executarea silită. Actualități și perspective, 24 - 26 august 2017, Tîrgu Mureş, România, / THE INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL LAWSUIT AND LEGAL ENFORCEMENT. CURRENTS AND PERSPECTIVES, Tg. Mureș - Grand Hotel, 24th-26th August 2017,
Number of pages: 13 Posted: 15 Sep 2017
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 44 (742,816)
Citation 2

Abstract:

Loading...

preliminary ruling, the Court of Justice of the European Union, hypothetical cause, art. 47 CDFUE, ECHR, Case Toma, C-205/15, challenge on enforcement, the exemption of public authorities, stamp duty, bail

58.

Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire (The Subjects of the General Data Protection Regulation in the Kaleidoscope of the Nuances of Happiness)

Pandectele române, nr. 3/2019, p. 74-80
Number of pages: 8 Posted: 23 Dec 2020
Daniel Mihail Sandru and Irina Alexe
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Legal Research Institute of the Romanian Academy
Downloads 41 (763,621)

Abstract:

Loading...

the data subject; controller, processor, national supervisory authority, General Data Protection Regulation, Romanian

59.

Interpretation and Application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Law Review, Volume VIII, Issue 1, January-June 2018, p. 33-41
Number of pages: 9 Posted: 16 Jul 2018
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 41 (763,621)

Abstract:

Loading...

International Commercial Arbitration, International Commercial Arbitration Court Attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry, Romania, Arbitration, Case Law, Interpretation of European Union Law, Application of European Union Law

60.
Downloads 41 (763,621)

Abstract:

Loading...

preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-ooperaiton

61.

Actiunile introduse in fata instantelor comunitare in baza unei conventii de arbitraj (Proceedings Brought before Community Courts under an Arbitration Agreement)

Revista română de arbitraj [The Romanian Arbitration Journal], nr. 4/2007, p. 53-58
Number of pages: 6 Posted: 11 Dec 2015
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 36 (800,277)

Abstract:

Loading...

arbitration, European Court of Justice, competence

62.

Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european (The President of the Romanian Academy, Mr Ionel Haiduc, and the European Law)

Afaceri juridice europene, nr. 10/2014
Number of pages: 7 Posted: 01 Nov 2014
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 33 (823,799)

Abstract:

Loading...

legal research; institutional legal research; Romania; Romanian Academy

63.

Alexandru Papiu Ilarian – membru al Academiei române (Alexandru Papiu Ilarian – Member of the Romanian Academy)

Pandectele romane, nr. 5/2019, p. 243-247
Number of pages: 5 Posted: 19 Feb 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 30 (848,565)

Abstract:

Loading...

Alexandru Papiu Ilarian, the Romanian Academy, historian, jurist, reception speech, Gheorghe Șincai

64.

The Effects of the Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union Concerning the Course of the Forced Execution Proceedings

Romanian Review of Compulsory Execution no. 3/2014
Number of pages: 9 Posted: 25 Sep 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 30 (848,565)

Abstract:

Loading...

the Court of Justice of the European Union, preliminary reference, the suspension of the course of the forced execution proceedings, procedural autonomy.

65.

Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor personale. Cauze semnificative şi experienţe româneşti (The Importance of the Reference for the Preliminary Ruling in the Matter of Personal Data Protection. Significant Cases and Romanian Experiences)

Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017, p. 157-167
Number of pages: 12 Posted: 02 Dec 2018
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 29 (856,882)

Abstract:

Loading...

C-201/14; Bara and others, art. 267 TFEU, national courts, Romania, European Court of Justice, data protection

Abstract:

Loading...

C-444/07, Probud, C-341/04, Eurofood IFSC, ECJ, insolvency proceedings, preliminary ruling

67.

Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11 (The First Manifest Inadmissible Reference to the CJEU Made by the High Court of Cassation and Justice, Augustus, C-627/11)

Curierul judiciar, p. 765-766, nr. 12/2012
Number of pages: 2 Posted: 02 Feb 2017
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute
Downloads 26 (883,325)

Abstract:

Loading...

Preliminary Reference, Romania, C-627/11, Augustus, European Union Law, Factual and Legal Circumstances, European Court of Justice, National Court, Dismissal of the Reference

68.

Remarks Concerning Amendments Brought in 2017 to Romanian Legislation in the Field of Procurement

Curentul Juridic - Juridical Current, 2018, Vol. 72, No. 1, pp. 123-142
Number of pages: 20 Posted: 22 May 2018
Irina Alexe and Daniel Mihail Sandru
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 25 (892,339)

Abstract:

Loading...

Public Procurement, Sectoral Public Procurement, Concession Contracts, Remedies, Appeals Concerning the Award of Public Procurement Contracts, Ex-Ante Control, Public-Private Partnership, Emergency Ordinances, Romania

69.

Despre traducerile hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului: paradoxul accesibilitatii (About Translations of Decisions of the European Court of Human Rights (ECHR): The Paradox of Accessibility)

Revista Forumul Judecătorilor, nr. 1/2013, p. 29-33
Number of pages: 5 Posted: 11 Jun 2020
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 23 (910,870)
Citation 1

Abstract:

Loading...

European Court of Human Rights, Romania, translation of decisions, binding, certainty of legal relations

70.

Reflections on Dispute Resolution in Health Field Using Arbitration: Romanian Approaches (Reflecţii privind solutionarea diferendelor in domeniul sanatatii prin arbitraj: Experienţe Romanesti)

Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562
Number of pages: 6 Posted: 29 Nov 2016 Last Revised: 08 Mar 2017
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 19 (949,641)

Abstract:

Loading...

Arbitration; Arbitration in Health Disputes; Advantages and Disadvantages of Arbitration; Romania

Abstract:

Loading...

case law, High Court of Cassation and Justice, direct application of the directive, car registration tax, unfair terms, criminal judicial cooperation

72.

Banca - parte în litigiul principal - şi trimiterea preliminară a instanţelor din România la Curtea de Justiţie (The Bank – A Party to the Main Proceedings – and the Preliminary References of Romanian Courts to the Court of Justice)

In Honorem prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu - România la confluenţa intereselor internaţionale (ed. Madalina Tomescu, Constanta Chitiba, Benonica Vasilescu), Ed. Pro Universitaria, 2019, p. 397-412
Number of pages: 16 Posted: 26 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 14 (1,000,042)

Abstract:

Loading...

Preliminary References; Romania; Court of Justice of the European Union; Unfair Terms; Bank

73.

Fundamental Issues in Researching the Relationship between the Law of the European Union and the International Arbitration (Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional)

Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 56-70
Posted: 03 Sep 2021
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Abstract:

Loading...

European Union Law, international commercial arbitration, investment arbitration, procedure of preliminary ruling, data protection, public procurement, EU competition Law, EU state aid, EU private international law, EU consumer law, interpretation and application of European Union law, mediation

Abstract:

Loading...

balance of powers, ECJ, courts, Romanian Constitutional Court, The Government of Romania, Romania, C-258/14, Florescu and others;C-310/10, Agafiţei, C- 260/14, Neamt County

75.

Prima trimitere preliminară formulată de o instanță arbitrală din România: Cauza Holunga, C-370/18 (The First Preliminary Ruling Made by an Arbitral Court from Romania: Case C-370/18 Holunga)

Revista română de drept european, nr. 3/2018, p. 21-26
Posted: 10 Apr 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Abstract:

Loading...

Court of Justice of the European Union, C-370/18, Holunga, court, arbitral tribunal, preliminary ruling, Romania

76.

National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania

PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019, p. 34-42.
Posted: 09 Apr 2019
Irina Alexe and Daniel Mihail Sandru
Legal Research Institute of the Romanian Academy and Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Abstract:

Loading...

data protection, GDPR, Romania, national law, Regulation (EU) 2016/679, case law

77.

Principiile protectiei datelor – de la teorie la practica (Principles of Data Protection – From Theory to Practice)

Principiile protectei datelor – de la teorie la practica, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366
Posted: 20 Aug 2018
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Abstract:

Loading...

Principles, Data Protection, Courts, Romania, General Data Protection Regulation (GDPR)

78.

The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons

European Public Law, Vol. 18, No. 4, 2012
Posted: 02 Nov 2012
Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu and Dragos Calin
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy, Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and Romanian Academy - Center for European Legal Studies, Legal Research Institute

Abstract:

Loading...

freedom of movement of persons, ECJ, Jipa Case, preliminary ruling procedure, free movement of Romanian citizens abroad, public policy, Directive 2004/38/EC

79.

Forţa Juridică a Hotărârilor Arbitrale [The Binding Nature of Arbitral Awards]

Presentation of Book Forţa Juridică a Hotărârilor Arbitrale [The Binding Nature of Arbitral Awards], Ed. Universitara, 2012, edited by Mihai Sandru and Andrei Savescu
Posted: 02 Aug 2012 Last Revised: 03 Aug 2012
Daniel Mihail Sandru and Andrei Savescu
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy and affiliation not provided to SSRN

Abstract:

Loading...

arbitration

Other Papers (1)

Total Downloads: 45
1.

Book Review of Elena Simina Tanasescu (Coord.), Lobby in România vs. Lobby in UE, Institutul European din România, 2015

Revista romana de drept european, 2/2015, p. 171-144, ISSN 2068-8083
Number of pages: 4 Posted: 05 Aug 2015 Last Revised: 21 Mar 2019
Daniel Mihail Sandru
Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy
Downloads 45

Abstract:

Loading...

Lobby, Romania, European Union