Competition:An Inspirational Marketing Tool

50 Pages Posted: 26 Feb 2008

See all articles by Eric Waarts

Eric Waarts

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM); Erasmus Research Institute of Management (ERIM)

Date Written: 26 2004 8,

Abstract

Concurrentie is de motor achter innovatie en dynamiek in markten.Sectoren zoals het openbaar vervoer, water, energie, en telecom worden niet voor niets door nationale en internationale overheden geliberaliseerd en gedereguleerd. Het doel is markten te creëren met eerlijke kansen voor nieuwe ondernemingen,en een gevarieerd en innovatief aanbod met redelijke prijzen voor consumenten. Concurrentie kan er inderdaad voor zorgen dat bedrijven zich extra aangespoord voelen om via effectieve marketing en steeds betere producten en diensten aan te bieden, zoals bijvoorbeeld te zien is in de hightech sector. In die zin is concurrentie een inspirerend en stimulerend instrument voor de marketing.Tegelijkertijd moet men echter constateren dat concurrentie ook destructieve gevolgen kan hebben, wanneer het verslaan en/of beschadigen van concurrenten een doel op zich wordt. Denk bijvoorbeeld aan de recente taxioorlog in Amsterdam. Constructief en destructief concurrentiegedrag komen dus beide voor, waarbij aansturende factoren worden gevormd door enerzijds de marktsituatie en marktregels, en anderzijds door de kenmerken van de onderneming en de manager. Onderzoek is nodig om precies te begrijpen hoe de verschillende factoren uitwerken op het concurrentiegedrag en het functioneren van de markt. Dat is van wezenlijk belang, voor theorievorming, maar ook voor de overheid, de onderneming en de consument. Competition is the engine behind innovation and dynamics in the marketplace. Sectors like public transport,water,energy and telecom are liberalized and deregulated by nationalandinternationalgovernmentsinordertoincreasecompetitionamongcompanies. The ultimate goals are to create transparent markets with ample opportunities for new firms to enter, fair prices and a varied, innovative range of consumer products and services. Competition may indeed stimulate firms to run faster, and to create better products and services by using effectivemarketing practices.This can,for example,readily be observed in the high technology sector. In that sense, competition can be an inspirational and stimulating marketing tool. At the same time, competition can have destructive effectsaswell,whenfirms’primarygoalsbecometobeat orharmtheircompetitors.Thiswas, for example, recently the case in a taxi war in Amsterdam. Constructive and destructive behaviours are partly determined by both the characteristics and rules of the market, the manager and his company. Research is required to fully understand the effects of the various factors on competitive behaviour and subsequently on the performance of the market. This is essential, both for theory development, and for governments, companies and consumers as well.

Keywords: marketing research, marketing strategy, competition, innovation, competitive interaction, industry, drivers, company performance

JEL Classification: M31, M39, M

Suggested Citation

Waarts, Eric, Competition:An Inspirational Marketing Tool (26 2004 8,). ERIM Report Series Reference No. EIA-2004-022-MKT, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1097193

Eric Waarts (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM) ( email )

P.O. Box 1738
Room T08-21
3000 DR Rotterdam, 3000 DR
Netherlands

Erasmus Research Institute of Management (ERIM)

P.O. Box 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands