Download this Paper Open PDF in Browser

"De Mens is De Maat Van Alle Dingen"; Over Mensgericht Ontwerpen Van Producten En Processen

59 Pages Posted: 29 Feb 2008  

Jan Dul

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Department of Technology and Operations Management

Date Written: 23 2003 5,

Abstract

Het vakgebied ergonomie bestudeert de interactie tussen mens en de ontworpen technische en organisatorische omgeving. In de product-ergonomie wordt deze kennis gebruikt om gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen en in de productie-ergonomie om mensvriendelijke (productie)-processen te ontwerpen. Naast sociale doelen kan ergonomie bijdragen aan economische doelen van een organisatie. Met gebruiksvriendelijke producten kan een bedrijf haar klanten voordelen bieden die verder gaan dan die van concurrerende producten. Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren. Vanwege het groeiend besef van het belang van mensen (klanten en medewerkers) voor het succes van organisaties, kan ergonomie van strategische waarde zijn voor het management van organisaties. Binnen de leerstoel Ergonomics Management staan de vragen centraal hoe ergonomische kennis en methoden in de besluitvormings- en ontwerpprocessen van organisaties kunnen worden gebruikt en welke bedrijfsvoordelen hiermee kunnen worden behaald.
"Man is the measure of all things". On human-centered design of products and processes. The discipline of ergonomics studies the interaction between man and the designed technical and organizational environment. In product ergonomics, this knowledge is used to develop user-friendly products and in production ergonomics to design human-friendly (production) processes. Beside social goals, ergonomics can contribute to economic goals of an organization. With user-friendly products, a company can deliver benefits to its customers, which exceed those of competing products. With human-friendly production processes, a company can increase labor productivity and consequently can reach important cost-reductions. The growing consciousness of the importance of humans (customers and workers) for the success of organizations, implies that ergonomics can have a strategic value for the management of organizations. The chair of Ergonomics Management addresses the questions how ergonomics knowledge and methods can be used in the decision-making and design processes of organizations, and what can be the resulting business benefits.

Keywords: production ergonomics, product ergonomics, human performance, productivity, usability

JEL Classification: M, M11, D29, J24

Suggested Citation

Dul, Jan, "De Mens is De Maat Van Alle Dingen"; Over Mensgericht Ontwerpen Van Producten En Processen (23 2003 5,). ERIM Report Series Reference No. EIA-2003-019-LIS. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1100287

Jan Dul (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Department of Technology and Operations Management ( email )

Rotterdam School of Management, Erasmus University
P.O. Box 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands
+31 10 408 1719 (Phone)
+31 10 408 9014 (Fax)

HOME PAGE: http://www.rsm.nl/jdul

Paper statistics

Downloads
176
Rank
143,438
Abstract Views
1,423