Download this Paper Open PDF in Browser

De Betekenis Van Marktstructuren Voor De Scope Van De Onderneming

57 Pages Posted: 7 Nov 2008  

Harry R. Commandeur

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM); Erasmus Research Institute of Management (ERIM)

Date Written: May 2003 6,

Abstract

Verschillende marktstructuren en typen waardensystemen geven een indicatie in welk veranderend krachtenveld bedrijfshuishoudingen tegenwoordig opereren. In deze rede wordt de volgende vraag gesteld: Wat is de betekenis van marktstructuren (en waardensystemen) voor de ondernemingsscope?De insteek is om zinvolle bijdragen te leveren aan het scherp op het netvlies krijgen van het "vliegwiel van vernieuwingen" dat juist op het meso-niveau manifest wordt. Om meer inzicht te krijgen in de ondernemingsscope wordt een raamwerk geconstrueerd naar drie dimensies: product/markt, verticale integratie en geografie. Het raamwerk kent ook een tentatieve uitbreiding met een vierde dimensie: totaalprobleemoplossend vermogen. Binnen het raamwerk wordt een relatieve dimensiefixatie ondertekend. Dit geeft aan dat een wijziging in een van de vier dimensies niet los kan worden gezien van de overige dimensies. Zo gaat een inkrimping van het aantal product/marktcombinaties idealiter samen met een geografische uitbreiding en het streven om van stand-alone componenten, modulen, producten en diensten naar een integrale probleemoplossing te geraken gaat samen met het beperken van de verticale integratie. Met het gegeven raamwerk is de limiet van de ondernemingsscope in kaart te brengen. Het vraagstuk van de ondernemingsscope wordt bepaald door de dynamische balans van zowel de bepaling van de strategische kern van de bedrijfshuishouding als de toegang tot de juiste netwerken, welke zijn ingebed in meer of minder open marktstructuren. Bedrijfshuishoudingen worden geacht die activiteiten zelf of in samenspel met derden op te pakken, waarbij sprake is van het uitventen van de economies of scale, scope, span en speed.
Different market structures and value systems give insight into the changing environment in which companies operate. In this inaugural address the central question is: What is the influence of market structures on the scope of the firm?The objective is to give meaningful contributions to the clear understanding of market structures that are of specific importance at the meso level. To gain more insights into the scope of the firm a framework is constructed based on the three dimensions: product/market, vertical integration and geography. In the framework a tentative expansion in the form of a fourth dimension is suggested: total solutions capability. This framework is relevant because of a relative fixation of dimensions. This means that a change in one of the four dimensions influences the other. So if a company reduces its number of product/market combinations it should go hand-in-hand with geographic expansion. Also the move from stand-alone components, modules, products and services to total solutions should be combined with a reduction of vertical integration. With this framework one can explain the limits of the scope of the firm. The challenge of the scope of the firm is determined by a dynamic balance of both the strategic core of a company and the access to the right strategic networks, which are embedded in more or less open market structures. Companies are supposed to act upon those opportunities, by themselves or in cooperation with others, in which they can achieve economies of scale, scope, span and speed. Harry Commandeur is a professor of Industrial Economics and Business at the Rotterdam School of Economics, Erasmus University Rotterdam. His research interests include the relationship of market structure, corporate strategy and firm performance. In his inaugural address he focuses on the relationship of market structures and the scope of the firm. Harry Commandeur publishes in Journals such as Journal of Product Innovation Management, Journal of Management Studies, Long Range Planning, Industrial Marketing Management and Journal of Business Logistics.

Keywords: industrial economics, corporate strategy, scope of the firm, firm performance

JEL Classification: M, L20, L11, M21

Suggested Citation

Commandeur, Harry R., De Betekenis Van Marktstructuren Voor De Scope Van De Onderneming (May 2003 6,). ERIM Report Series Reference No. EIA-2003-020-STR. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1295752

Harry R. Commandeur (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM) ( email )

P.O. Box 1738
Room T08-21
3000 DR Rotterdam, 3000 DR
Netherlands

Erasmus Research Institute of Management (ERIM)

P.O. Box 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Paper statistics

Downloads
117
rank
207,089
Abstract Views
1,287