Forma Kodycylu w Świetle Prawa Justyniańskiego (Form of Codicil in the Justinianic Law)

Studia Prawnoustrojowe, Vol. 7, 2007

9 Pages Posted: 13 Feb 2012 Last revised: 14 Feb 2012

See all articles by Jakub J. Szczerbowski

Jakub J. Szczerbowski

SWPS University of Social Sciences and Humanities

Date Written: March 1, 2007

Abstract

Kodycyl w odróżnieniu od testamentu nie zawierał heredis institutio. Dla współczesnego prawnika konstrukcja prawna kodycylu może wydawać się egzotyczna, bowiem ustawodawcy często nie przewidują odrębnej instytucji dla czynności prawnych mortis causa niezawierających ustanowienia dziedzica. Niniejszy artykuł komentuje prawo dotyczące kodycylu u schyłku rozwoju prawa rzymskiego.

Codicil, contrary to testament, did not contain heredis institutio. For a contemporary lawyer the institution of codicil might seem exotic, as many legal systems do not create a separate institution for mortis causa acts deprived of heredis institutio. This paper comments on the law on codicils during the last moments of the development of roman law.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Roman law, succession law, codicil

Suggested Citation

Szczerbowski, Jakub J., Forma Kodycylu w Świetle Prawa Justyniańskiego (Form of Codicil in the Justinianic Law) (March 1, 2007). Studia Prawnoustrojowe, Vol. 7, 2007 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1564022

Jakub J. Szczerbowski (Contact Author)

SWPS University of Social Sciences and Humanities ( email )

Chodakowska 19/31
Warsaw, 03-815
Poland

HOME PAGE: http://swps.edu.pl

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
65
Abstract Views
666
rank
488,392
PlumX Metrics