מה חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אוכלוסיית עזה?

60 Pages Posted: 27 Jun 2010

See all articles by Ariel Zemach

Ariel Zemach

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: June 25, 2010

Abstract

המשפט הבינלאומי מטיל על ישראל חובה להושיט א המאמר בוח סיוע לאוכלוסיית רצועת עזה לאחר נסיגת כוחות צה"ל משטח הרצועה . בחודש ספטמבר 2005 כ כי רצועת עזה אינה נתונה עוד תחת כיבוש ישראלי, ועל המחבר טוע אפשר לבסס חובה של ישראל להבטיח את רווחתה של אוכלוסיית אי המחבר כי דיני הלוחמה ומשפט זכויות עזה על דיני הכיבוש. עוד טוע על ישראל חובה להושיט סיוע מטילי אינ ה הבינלאומי א האד לאוכלוסיית עזה. המרכזי במאמר מבוסס על ההבחנה במשפט הבינלאומי בי הטיעו על מטילי הראשוניי . הכללי משניי כללי לבי ראשוניי כללי המדינה הפרה את המשפט מדינה חובות בלא קשר לשאלה א בחובותיה נוגעי המשניי הבינלאומי בעבר. לעומת זאת, הכללי המשפטיות של מדינה הצומחות מהפרת כלל ראשוני של המשפט ידיה. הבינלאומי על אפשר לבסס חובה משפטית של ישראל להושיט סיוע כי אי המחבר טוע זאת, ייתכ לאוכלוסיית עזה על כלל ראשוני של המשפט הבינלאומי. ע שחובה כזו נובעת מכלל משני של המשפט הבינלאומי. חובה משפטית של ישראל לסייע לאוכלוסיית עזה מותנית בקביעה כי תלותה של אוכלוסייה זו בישראל הינה תוצאה של הפרת כללי המשפט הבינלאומי ידי ישראל – הפרה הנוגעת בהיווצרותו או בהתמשכותו של הכיבוש, על הכיבוש או בפעולותיה של ישראל לאחר בהתנהלותה של ישראל במהל סיומו.

Suggested Citation

Zemach, Ariel, מה חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אוכלוסיית עזה? (June 25, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1630307 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1630307

Ariel Zemach (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
69
PlumX