A Case Comment, ECJ Case C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia Spa v. Presidenza del Congilio dei Ministri -- Precautionary Safeguard Ban on Genetically Modified Organisms (GMOs) in Italy (in Dutch)

SEW – Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (Journal for European and Economic Law), Vol. 52, No. 10, pp. 437-441, 2004

13 Pages Posted: 17 Dec 2010

See all articles by Thijs F. M. Etty

Thijs F. M. Etty

VU University Amsterdam - Institute for Environmental Studies (IVM), and VU Law Faculty, Transnational Legal Studies Department

Date Written: March 1, 2004

Abstract

Dutch language case commentary on the European Court of Justice (ECJ) judgment in case Monsanto Italia, regarding an Italian safeguard ban on Genetically Modified Organisms (GMOs), based on the precautionary principe. Discusses the role of precaution in the current EU legal framework for agricultural biotechnology, and deliberate release into the environment and market placement of genetically modified organisms (GMOs), also in the context of the (former) Novel Foods Regulation.

"[...] In deze zaak stond het Hof voor meerdere balanceeroefeningen. Niet alleen moest het een brug slaan tussen de twee vaak tegenstrijdige doelstellingen van Verordening 258/97: onbelemmerde werking van de interne markt, en bescherming van de volksgezondheid. Tevens stond het Hof voor de taak de economische vrijheden van de verzoekende biotechnologie ondernemingen af te wegen tegen de bevoegdheid van lidstaten om op hun grondgebied de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. [...]"

.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: EU law, EC policy, precauationary principle environmental policy, biotechnology, GMO, transgenic, Italy, risk regulation, safeguard ban, Novel Foods Regulation, ECJ, comitology

Suggested Citation

Etty, Thijs F. M., A Case Comment, ECJ Case C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia Spa v. Presidenza del Congilio dei Ministri -- Precautionary Safeguard Ban on Genetically Modified Organisms (GMOs) in Italy (in Dutch) (March 1, 2004). SEW – Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (Journal for European and Economic Law), Vol. 52, No. 10, pp. 437-441, 2004. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1725228

Thijs F. M. Etty (Contact Author)

VU University Amsterdam - Institute for Environmental Studies (IVM), and VU Law Faculty, Transnational Legal Studies Department ( email )

De Boelelaan 1087
Amsterdam, 1081HV
Netherlands
+31205982902 (Phone)
+31206732319 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ivm.vu.nl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
113
Abstract Views
936
rank
242,072
PlumX Metrics