Case Comment – Field Trial Permit for Genetically Modified Appletrees, Case Greenpeace V. Dutch Ministry for Environment (In Dutch)

Milieu & Recht (Environment & Law), Vol. 33, No. 2, pp. 131-135, 2006

10 Pages Posted: 17 Dec 2010

See all articles by Thijs F. M. Etty

Thijs F. M. Etty

VU University Amsterdam - Institute for Environmental Studies (IVM), and VU Law Faculty, Transnational Legal Studies Department

Date Written: January 2006

Abstract

Dutch language case comment on a dispute between Greenpeace Netherlands and the Dutch Ministry for the Environment, regarding a permit for field trials with genetically modified (GM) apple trees in the Netherlands. Discussion of the legal framework for deliberate release into the environment of genetically modified organisms (GMOs), in the European Union and in the Netherlands legal order, with particular focus to the role of the precautionary principle therein.

"Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (Besluit GGO), artt. 23 en 24; EG-Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, bijlagen II, III en VII; Wet milieugevaarijke stoffen (Wms), art. 26; art. 20.6 Wet milieubeheer (Wm)"

"De interessante aspecten van deze uitspraak zitten met name in de gemiste kansen. Dit is temeer onbevredigend daar het hier bestreden besluit (DGM/SAS IM 04/02) een herkansing betrof van een eerder door de Afdeling vernietigd vergunningsbesluit uit 2003 (DGM/SAS nr. BGGO 02/03) voor dezelfde appelbomen. Zie ABRvS 28 juli 2004, 200304253/1, en de vrijwel identieke zaak 200301664/1 van dezelfde datum met noot van Jans, M&R 2004/10, nr. 104; zie ook voor deze serie soortgelijke uitspraken het artikel van Arentz in dit huidige M&R nummer. Saillant detail is overigens dat direct na die uitspraak, in augustus 2004, ter overbrugging van de periode tot de herkansingsvergunning door VROM een gedoogbeschikking voor de appelbomen werd afgegeven. Dit gedoogbeleid inzake veldproeven met GGO's was een debuut voor Nederland en gaf aanleiding tot stevige kritiek.

.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: EU law, precauationary principle environmental policy, biotechnology, GMO, transgenic, Netherlands, Dutch law, risk regulation, field trial

Suggested Citation

Etty, Thijs F. M., Case Comment – Field Trial Permit for Genetically Modified Appletrees, Case Greenpeace V. Dutch Ministry for Environment (In Dutch) (January 2006). Milieu & Recht (Environment & Law), Vol. 33, No. 2, pp. 131-135, 2006. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1725247

Thijs F. M. Etty (Contact Author)

VU University Amsterdam - Institute for Environmental Studies (IVM), and VU Law Faculty, Transnational Legal Studies Department ( email )

De Boelelaan 1087
Amsterdam, 1081HV
Netherlands
+31205982902 (Phone)
+31206732319 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ivm.vu.nl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
317
PlumX Metrics