Download this Paper Open PDF in Browser

Huwelijkscontract: de sky is bijna the limit (Marital Contracts: The Sky is Almost the Limit)

LIBER ALUMNORUM KULAK AND LIBER AMICORUM PROF. G. MACOURS, pp. 169-194, B. Tilleman & A. Verbeke, eds., Die Keure, 2005

14 Pages Posted: 26 Mar 2011 Last revised: 18 Aug 2013

Alain Laurent P. G. Verbeke

University of Leuven, Director Rector Roger Dillemans Family Property Law Institute, Codirector Institute for Contract Law, Codirector Leuven Center for Notary Law; Harvard Law School; University of Leuven, Faculty of Psychology; Tilburg Law School Department of Private Law and TISCO; Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law; Greenille by Laga

Date Written: March 24, 2005

Abstract

In dit artikel leg ik uit hoe huwelijkscontracten naar Belgisch recht enorme kansen bieden voor creativiteit en partijautonomie. Na het uitleggen van de basisregels van de stelsels van gemeenschap van goederen en scheiding van goederen, ook met correctiemechanismen zoals deelname clausules of een toegevoegde interne gemeenschap, ga ik in op de context waarin een huwelijkscontract wordt gemaakt. Meer specifiek ga ik vijf risico's onderscheiden die moeten worden beantwoord door middel van het contract: echtscheiding, schuldeisers, familie landgoed, gedwongen erfgenaamschap claims en belastingen.

De tekst besluit met de test van de vijf risico's, ik pas alle vijf risico's toe in een contract van gemeenschap van goederen in vergelijking met een contract van scheiding met correctie clausules. Misschien verrassend maar het eindresultaat is duidelijk in het voordeel van het laatste contract. De uiteindelijke score is 4-1 of 3-2 voor de scheiding overeenkomst, afhankelijk van het perspectief dat men neemt wat het scheidingsrisico betreft.

In this article I explain how marital contracts under Belgian law offer tremendous opportunities for creativity and party autonomy. After explaining the basic rules of community property regimes and separation of property contracts, also with corrective mechanisms such as participation clauses or an added internal community property system, I elaborate on the context in which a marital contract is made. More specifically I distinguish five risks that must be answered through the contract: divorce, creditors, family estate, forced heirship claims and tax.

The paper concludes with the test of the five risks, applying all five of them to a contract of community property compared to a contract of separation with correction clauses. Maybe surprisingly the end result is clearly in favor of the latter. The final score is 4-1 or 3-2 for the separation contract, depending on the perspective one takes as to the divorce risk.

Notes: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Marital contract, Marital property law, community property, separation of property, participation clause, tax, divorce, forced heirship, creditors

JEL Classification: K11, K12

Suggested Citation

Verbeke, Alain Laurent P. G., Huwelijkscontract: de sky is bijna the limit (Marital Contracts: The Sky is Almost the Limit) (March 24, 2005). LIBER ALUMNORUM KULAK AND LIBER AMICORUM PROF. G. MACOURS, pp. 169-194, B. Tilleman & A. Verbeke, eds., Die Keure, 2005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1794023

Alain Laurent P. G. Verbeke (Contact Author)

University of Leuven, Director Rector Roger Dillemans Family Property Law Institute, Codirector Institute for Contract Law, Codirector Leuven Center for Notary Law ( email )

Tiensestraat 41
Leuven, 3000
Belgium
003216325203 (Phone)
003216325296 (Fax)

HOME PAGE: http://www.law.kuleuven.be/fvr

Harvard Law School ( email )

Cambridge, MA
United States

HOME PAGE: http://www.pon.harvard.edu/

University of Leuven, Faculty of Psychology

Oude Markt 13
Leuven, Vlaams-Brabant 3000
Belgium

HOME PAGE: http://ppw.kuleuven.be/english/wopp/leuven-center-for-collaborative-management

Tilburg Law School Department of Private Law and TISCO ( email )

Tilburg, 5000 LE
Netherlands

HOME PAGE: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tisco/

Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law

Lisboa
Portugal

HOME PAGE: http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3293&lang=2

Greenille by Laga ( email )

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Brussels
Belgium
003227380650 (Phone)
003227380660 (Fax)

HOME PAGE: http://www.greenille.eu

Paper statistics

Downloads
198
rank
132,909
Abstract Views
632