רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי
(Self Regulation in the Israeli Banking Sector)

רבעון לבנקאות 168, 19, 2010
Banking Quarterly, Vol. 19, No. 168, September 2010

15 Pages Posted: 2 Aug 2011 Last revised: 28 Sep 2017

Date Written: September 1, 2010

Abstract

תקציר בעברית: גופי אסדרה רבים בעולם משתמשים בשיטת אסדרה (רגולציה) עצמית, במסגרתה התעשיה המפוקחת לוקחת חלק בהליך האסדרה, המבוצע באופן מסורתי בידי גופי המדינה. שינוי תפיסתי זה נעוץ ביתרונות המידע והיכולת של המפוקחים על פני המפקחים, לקבוע ולעצב את כללי ההסדרה, ולעיתים אף הפיקוח והאכיפה, המתאימים לחול עליהם. מאמר זה מציג את עקרונות הרגולציה העצמית, על יתרונותיה וחסרונותיה, ומדגים את השימושים שנעשים בה בפיקוח על הבנקים בישראל. המאמר סוקר מספר סוגי הוראות רגולטוריות ומראה, כי הכלי הנפוץ בהקשר זה הוא "אסדרה עצמית כפויה", במסגרתה הרגולטור מורה לבנקים כי עליהם לקבוע כללי אסדרה לעצמם בתחום מסוים. לשם קיום משטר זה מסתייעים הרגולטורים הבנקאיים בישראל ב"הוראות הסדרה מעורבות" וב"הוראות סטנדרט" (עקרון). הוראות הסדרה מעורבות משלבות רגולציה מסורתית עם רגולציה עצמית. הוראות עקרון קובעות סטנדרט פתוח, ללא מתכון מפורט לגבי דרכי היישום.

English Abstract: The article explores new regulatory methods in the Israeli banking sector. It focuses on self regulation methods and more specifically on enforced self regulation.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה, רגולציה עצמית, בנקים, המפקח על הבנקים, אסדרה

Suggested Citation

Yadin, Sharon, רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי
(Self Regulation in the Israeli Banking Sector) (September 1, 2010). רבעון לבנקאות 168, 19, 2010
Banking Quarterly, Vol. 19, No. 168, September 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1903649

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
93
Abstract Views
621
rank
284,061
PlumX Metrics