Download this Paper Open PDF in Browser

Weg met huwelijk en echtscheiding (Away with Marriage and Divorce)

TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) pp. 969-982, 2004

8 Pages Posted: 9 Oct 2011 Last revised: 16 Aug 2013

Alain Laurent P. G. Verbeke

University of Leuven, Director Rector Roger Dillemans Family Property Law Institute, Codirector Institute for Contract Law, Codirector Leuven Center for Notary Law; Harvard Law School; University of Leuven, Faculty of Psychology; Tilburg Law School Department of Private Law and TISCO; Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law; Greenille by Laga

Date Written: March 5, 2004

Abstract

In dit artikel pleit ik voor een dwingende systeem van in beginsel gelijke deelname in de echtelijke en relationele (arbeids)winsten voor alle echtelijke (dwz duurzame intieme) relaties, huwelijk of niet, ongeacht huwelijkscontract of andere contracten vor het scheiden van de activa.

Weg met het huwelijk heeft betrekking op het feit dat de wetgever het huwelijk moet overlaten tot de religieuze of culturele sferen en zich moet beperken tot wet-en regelgeving die rechtvaardige en billijke regels inhouden inzake eigendom en financiën tussen partners die zich in een duurzame intieme relatie bevinden.

Weg met echtscheiding verwijst naar het feit dat de echtscheiding vaak wordt bemoeilijkt door de procedures, terwijl de consequenties en de financiële resultaten van echtscheiding vaak worden overgelaten aan het oordeel van de echtgenoten, met harde en oneerlijke contracten van scheiding van goederen die de zwakke partijen benadelen tot gevolg. Met dwingende wetgeving op het vlak van eigendom en financieel vermogen tussen de partners die uit elkaar gaan, kunnen we echtscheiding gemakkelijker maken en dat moet ook. It takes two to tango, also to stay in the dance.

Partijen moeten altijd vrij de dans kunnen verlaten, maar partijen mogen evenmin de dans verlaten zonder de verantwoordelijkheid voor de voorafgaande jaren van samenwonen op te nemen. Vandaar de dwingende deelname in inkomen dat voortvloeit uit arbeid ofvervangende inkomsten opgebouwd tijdens de relatie.

In this article I argue for an imperative system of in principle equal participation in marital and relational (labor) gains for all conjugal (i.e. durable intimate) relationships, marriage or not, irrespective of prenups or other contracts of separating assets.

Away with marriage relates to the fact that the legislature should leave marriage up to the religious or cultural spheres and limit legislation and regulation to fair and equitable rules on property and finance between partners who are in a durable intimate relationship.

Away with divorce refers to the fact that divorce often is made difficult by procedures of sorts but the consequences and financial results of divorce are often left open to the spouses' discretion, with harsh and unfair contracts of separation of assets disadvantaging the weak parties. Once an imperative system installs property and financial equity among partners that are breaking up, we can and should make divorce more easy. It takes two to tango, also to stay in the dance.

One should be allowed to freely leave the dance, but one should not be allowed to leave the dance without taking up the responsibility for the years of living together. Hence the imperative participation in gains resulting from labor or labor substitute income, built up during the relationship.

Notes: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Marriage, Divorce, Marital Property Law, Unmarried Relationship

JEL Classification: K11, K12

Suggested Citation

Verbeke, Alain Laurent P. G., Weg met huwelijk en echtscheiding (Away with Marriage and Divorce) (March 5, 2004). TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) pp. 969-982, 2004. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1939044

Alain Laurent Verbeke (Contact Author)

University of Leuven, Director Rector Roger Dillemans Family Property Law Institute, Codirector Institute for Contract Law, Codirector Leuven Center for Notary Law ( email )

Tiensestraat 41
Leuven, 3000
Belgium
003216325203 (Phone)
003216325296 (Fax)

HOME PAGE: http://www.law.kuleuven.be/fvr

Harvard Law School ( email )

Cambridge, MA
United States

HOME PAGE: http://www.pon.harvard.edu/

University of Leuven, Faculty of Psychology

Oude Markt 13
Leuven, Vlaams-Brabant 3000
Belgium

HOME PAGE: http://ppw.kuleuven.be/english/wopp/leuven-center-for-collaborative-management

Tilburg Law School Department of Private Law and TISCO ( email )

Tilburg, 5000 LE
Netherlands

HOME PAGE: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tisco/

Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law

Lisboa
Portugal

HOME PAGE: http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3293&lang=2

Greenille by Laga ( email )

Boulevard de la Woluwe 2
1150 Brussels
Belgium
003227380650 (Phone)
003227380660 (Fax)

HOME PAGE: http://www.greenille.eu

Paper statistics

Downloads
361
Rank
70,178
Abstract Views
1,107